ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559:: อ่านผญา 
แนวเด็กน้อย ตากอความคึดหม่อ ได้กอขอข่อหล่อ ความเว้าผัดอยู่ดาว แปลว่า ธรรมดาว่าเด็กน้อย มีความคิดสั้นๆ รู้แค่ก.ไก่ ข.ไข่ คำพูดกลับอยู่ถึงดาว หมายถึง พึงอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าโอ้อวด ยกตนข่มท่าน

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

พิณ...คอร์ดพิณ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน---อีสานจุฬาฯ)
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน...พิณ

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
คอร์ดพิณ


     คอร์ดพิณ อาศัยหลักการจับคอร์ดเหมือนกีตาร์ คือเล่นโน้ตพร้อมกันทีเดียว 3 โน้ตขึ้นไป จะประสานเสียงออกมาเป็นคอร์ด ซึ่ง พิณตั้งสายไม่เหมือนกีตาร์ แม้ชื่อคอร์ดจะเหมือนกัน แต่การจับก็ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างคอร์ดพิณ กรณีตั้งพิณแบบมาตรฐาน (ลายใหญ่)

 

 

 

 

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ดนตรีพื้นบ้านอีสาน