ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559:: อ่านผญา 
ชาตาคาดแห้งฝนตกรินกะบ่ชุ่ม ชาตาคาดแล้งแสนสิท่วมกะไหง่ผง แปลว่า คราวมันจะแห้ง ฝนตกโปรยปราย ก็ไม่ชุ่มฉ่ำ มันจะแล้ง ฝนตกหนัก ดินก็แห้งเป็นผุยผง หมายถึง บ้านเมืองที่มีคนทุจริตโกงกินภาษี ประชาชนย่อมเดือดร้อน บ้านเมืองย่อมไม่เจริญ

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

พิณ...คอร์ดพิณ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน---อีสานจุฬาฯ)
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน...พิณ

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
คอร์ดพิณ


     คอร์ดพิณ อาศัยหลักการจับคอร์ดเหมือนกีตาร์ คือเล่นโน้ตพร้อมกันทีเดียว 3 โน้ตขึ้นไป จะประสานเสียงออกมาเป็นคอร์ด ซึ่ง พิณตั้งสายไม่เหมือนกีตาร์ แม้ชื่อคอร์ดจะเหมือนกัน แต่การจับก็ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างคอร์ดพิณ กรณีตั้งพิณแบบมาตรฐาน (ลายใหญ่)

 

 

 

 

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ดนตรีพื้นบ้านอีสาน