ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
ให้ค่อยตักค่อยต้อนสิเห็นต่อนแกงปลา ให้ค่อยวิดค่อยสาอย่าเซาวางไว้ แปลว่า พยายามตัก พยายามคนหา จะเห็นชิ้นปลา พยายามวิดน้ำไปเรื่อยๆ อย่าได้ล้มเลิก น้ำก็จะแห้ง หมายถึง ความพยายาม ที่ไม่ท้อถอยล้มเลิก ย่อมนำความสำเร็จมาให้

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

คณะกรรมการชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาฯ
การบริหารงานชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ


เลือกปี  คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รหัส คณะ จังหวัด ตำแหน่ง


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน