ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561:: อ่านผญา 
เถิงสิมีความฮู้ พาโลเฮ็ดบ่แม้น ความฮู้ท่อแผ่นฟ้า ความบ้าท่อแผ่นดิน แปลว่า ถึงจะมีความรู้ แต่เป็นพาลทำสิ่งไม่ถูกต้อง อุปมาเช่นความรู้เท่าแผ่นฟ้า ความบ้าก็เท่าแผ่นดิน หมายถึง มีความรู้แล้ว อย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิดทำนองคลองธรรม

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

     ระบบส่งเมล์ภายในเว็บไซต์ชมรมอีสาน จุฬาฯ

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ