ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561:: อ่านผญา 
อันว่าเสือสางช้างกวางฟานอาศัยป่า ป่าอาศัยสิ่งฮ้ายหนาแน่นมืดมุง แปลว่า เสือ ช้าง กวาง ฟาน อาศัยป่า และต้นไม้ในป่าก็อาศัยสัตว์ร้าย จึงรอดพ้นการถูกทำลาย หมายถึง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยู่เสมอ

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

ผญาคติสอนใจ

คำแปลและความหมายโดย มังกรเดียวดาย
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ