ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 23 เมษายน 2562:: อ่านผญา 
เป็นญิงนี้ทำตนให้มันค่อง ตีนผมให้ล่ำเกลี้ยงตีนสิ้นให้ล่ำเพียง แปลว่า เป็นหญิงนี้ ควรประพฤติตัวให้งามเหมาะสม ผมเผ้าให้ดูแลหวีสาง เชิงผ้านุ่ง ให้ระมัดระวัง หมายถึง เป็นสตรี ควรประพฤติตามหลักเรือนสาม น้ำสี่

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

อีสานจุฬาฯ... แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
แผนที่ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิกดูภาพใหญ่


ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น4 ตึกจุลจักรพงษ์
อยู่บริเวณพิกัดหมายเลข 59 ซึ่งระบายเป็นสีชมพู


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน