ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561:: อ่านผญา 
น้ำเลิ่กกว้างเฮาหยั่งกะยังเถิง หัวใจคนบ่หยั่งถองเถิงได้ แปลว่า น้ำลึก ยังหยั่งถึงได้ แต่หัวใจคน หยั่งรู้ไม่ได้ หมายถึง น้ำลึกหยั่งได้ ใจคนหยั่งยาก

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  

อีสานจุฬาฯ... แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
แผนที่ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิกดูภาพใหญ่


ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น4 ตึกจุลจักรพงษ์
อยู่บริเวณพิกัดหมายเลข 59 ซึ่งระบายเป็นสีชมพู


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน