ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561:: อ่านผญา 
คันสิเทียวทางเวิ้งหาทิงบั้งใหญ่ คันสิขึ้นต้นไม้ให้หาท้างปล่องลง แปลว่า ถ้าจะเดินทางไกลกันดาร ให้เตรียมกระบอกน้ำ ถ้าจะขึ้นต้นไม้ ให้มองหาทางลงก่อน หมายถึง จะทำกิจการใดๆ ควรวางแผนเตรียมข้าวของอุปกรณ์ให้พร้อม

ปริศนาคำทวย  

ปริศนาคำทวย...๙๑-๑๒๐ --- อีสานจุฬาฯ
ปริศนาคำทวย


  หน้าก่อน หน้าถัดไป
คำทวยที่ ๙๑ - ๑๒๐

 

๙๑.

ถาม :

พุ้นกะฝา พี้กะฝา แมงดาอยู่ในถ้ำ แมนหยัง?

 

เฉลย :

ลิ้น

 

 

 

๙๒.

ถาม :

ผ้าผืนน้อยอยู่ในห้องประตูเหล็ก ฝนบ่ฮำ ซุ่มเลิงบ่มีแห้ง แมนหยัง?

 

เฉลย :

ลิ้น

 

 

 

๙๓.

ถาม :

เห็นบ่เอา เอาบ่กิน กินบ่ขี้ ขี้บ่เหม็น แมนหยัง?

 

เฉลย :

ตา, มือ, ปาก, ก้น

 

 

 

๙๔.

ถาม :

งอ ๆ จั่งแขนศอก บอกแล้วจั่งค่อยทวย แมนหยัง?

 

เฉลย :

แขนศอก

 

 

 

๙๕.

ถาม :

สี่ขายั้งธรณีแอะแอ่น อ้าปากขึ้นเทิงฟ้า คาบงา แมนหยัง ?

 

เฉลย :

ข้องใส่ปลา

 

 

 

๙๖.

ถาม :

หูอยู่ปาก หางอยู่ใต้ฮูดาก แมนหยัง ?

 

เฉลย :

หม้อหรือกะทะ, หางกะเตี่ยว

 

 

 

๙๗.

ถาม :

ดำคือหมี แฮ่งตี แฮ่งกัด ดำคือหมัด แฮ่งกัด แฮ่งตี แมนหยัง ?

 

เฉลย :

ดำคือหมี แฮ่งตี แฮ่งกัด กะคือ สิ่ว ดำคือหมัด แฮ่งกัด แฮ่งตี กะคือ ค้อนตอกสิ่ว

 

 

 

๙๘

ถาม :

บักหัวโล้น โตนน้ำแต่เดิ่ก แมนหยัง ?

 

เฉลย :

กะบวยตักน้ำ, ขันตักน้ำ

 

 

 

๙๙.

ถาม :

อยู่ในวัง สั่งคาดลาดออกมา แมนหยัง?

 

เฉลย :

ขี้มูก

 

 

 

๑๐๐.

ถาม :

แม่มันฮ้องป๊ก ๆ ขี้มันตกเป๊ก ๆ แมนหยัง

 

เฉลย :

ขวานฟันไม้

๑๐๑.

ถาม :

เหยียบหางฮ้องเอ้ก แมนหยัง?

 

เฉลย :

เหยียบครกมอง

 

 

 

๑๐๒.

ถาม :

ผู้กินแล้วตาย ผู้ทานแล้วบาป แมนหยัง?

 

เฉลย :

เบ็ด

 

 

 

๑๐๓.

ถาม :

บาดไปท่อไฮ่นา บาดมาท่อก้อนเส้า แมนหยัง?

 

เฉลย :

แห

 

 

 

๑๐๔.

ถาม :

ไม้คันหลาว ซัดเข้าป่าอ้อย คนสามร้อยหาบ่เห็น แมนหยัง?

 

เฉลย :

เข็ม

 

 

 

๑๐๕.

ถาม :

นอนน้ำ ห่มหนาม แมนหยัง?

 

เฉลย :

ไซดักปลา

 

 

 

๑๐๖.

ถาม :

หูอยู่เทิงหัว ตาเต็มตัว ลูกอยู่ตีน แมนหยัง?

 

เฉลย :

แห

 

 

 

๑๐๗.

ถาม :

หัวคือกูบ เอาตีนจูบน้ำ แมนหยัง?

 

เฉลย :

หวดนึ่งข้าว

 

 

 

๑๐๘.

ถาม :

มีหน้า บ่มีตา แมนหยัง?

 

เฉลย :

กลอง

 

 

 

๑๐๙.

ถาม :

พระสามองค์ อยู่ดงพยาไฟ แมนหยัง?

 

เฉลย :

ก้อนเส้า

 

 

 

๑๑๐.

ถาม :

กำหาง อ้าปาก แมนหยัง?

 

เฉลย :

ช้อน

๑๑๑.

ถาม :

จับหาง ฮ้องอ๊วก แมนหยัง?

 

เฉลย :

หน่อไม้

 

 

 

๑๑๒.

ถาม :

จับหาง ขี้จ๊วก แมนหยัง?

 

เฉลย :

คันโซ่วิดน้ำ

 

 

 

๑๑๓.

ถาม :

คืองูตกน้ำส่าง เอาหางขึ้นก่อน แมนหยัง?

 

เฉลย :

ไม้คันขอตักน้ำส่าง (ไม้ตะขอตักน้ำ)

 

 

 

๑๑๔.

ถาม :

ตุ๊ปุ๊ แปดศอก แมนหยัง?

 

เฉลย :

ไหปลาแดก (ตอนจกเอาปลาแดก น้ำปลาแดกมันติด-แปดเปื้อนแขนศอก)

 

 

 

๑๑๕.

ถาม :

โตอยู่บ้าน ชื่ออยู่ป่า หากินในครัว แมนหยัง?

 

เฉลย :

กระต่ายขูดบักพร้าว

 

 

 

๑๑๖.

ถาม :

ต้นอยู่ป่า ง่าอยู่บ้าน บานได้ซุแลง แมนหยัง?

 

เฉลย :

ขี้กะบอง

 

 

 

๑๑๗.

ถาม :

โตท่องัว หัวท่อขี้เกี้ยม แมนหยัง?

 

เฉลย :

กง-หลาเข็นฝ้าย

 

 

 

๑๑๘.

ถาม :

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า แมนหยัง?

 

เฉลย :

ผักกะตู (ประตู)

 

 

 

๑๑๙.

ถาม :

สี่ตีนซี้ฟ้า อ้าปากกินคน แมนหยัง?

 

เฉลย :

มุ้ง

 

 

 

๑๒๐.

ถาม :

ซกมกคือหัวม้า ไปค้าบ่เห็นฮอย แมนหยัง?

 

เฉลย :

เรือ

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ปริศนาคำทวย