ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559:: อ่านผญา 
คันเจ้าได้ขี่ซ่าง กั้งฮ่มสัปทน อย่าสิลืมคนจน ผู้งอยโพนเกาฮิ้น แปลว่า ถ้าได้เป็นใหญ่นั่งช้าง กางสัปทน ก็อย่าลืมคนจน ผู้อยู่บนจอมปลวก คอยเการิ้นเหลือบ หมายถึง ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมตัว อย่าลืมประชาชน

ปริศนาคำทวย  

ปริศนาคำทวย...๑-๓๐ --- อีสานจุฬาฯ
ปริศนาคำทวย


  หน้าก่อน หน้าถัดไป
คำทวยที่ ๑ - ๓๐

 

๑.

ถาม :

แม่มันฮ้องอี้อี้ ลูกมันพี่ ลั่นตั้น ลั่นตั่น … แม่นหยัง ?

 

เฉลย :

ไนปั่นด้าย

 

 

 

๒.

ถาม :

อี่น้อย ๆ แก่ไส้ลอดขอน...แมนหยัง?

 

เฉลย :

กระสวยต่ำหูก

 

 

 

๓.

ถาม :

อีน้อย ๆ ใส่เสื้อแถบแดง ยามมื้อแลง แล่นเข้าพุ่ม แมนหยัง?

 

เฉลย :

แย้

 

 

 

๔.

ถาม :

อีน้อย ๆ ขี่เฮือลอดพุ่ม เก็บผักกุ่มบ่ได้พอกำ แมนหยัง?

 

เฉลย :

กระสวยต่ำหูก

 

 

 

๕.

ถาม :

อีน้อย ๆ ถือแพรแดงพาดบ่า ขึ้นไปด่า บ้านนั่น บ้านนี่ แมนหยัง?

 

เฉลย :

อิ้ว

 

 

 

๖.

ถาม :

บักน้อย ๆ ฟันไม้ไก้พ่อ แมนหยัง?

 

เฉลย :

กอไผ่ (คำผวน)

 

 

 

๗.

ถาม :

บักน้อย ๆ โตนตั่งคอหัก หมาโตนสัก แมงวันแตก พืง แมนหยัง ?

 

เฉลย :

ขี้

 

 

 

๘.

ถาม :

บักน้อย ๆ แก่ผ้าแดงลอดขอน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

แย้ (ท้องแย้ลายแดง ๆ คือผ้า)

 

 

 

๙.

ถาม :

บักน้อย ๆ แล่นขึ้นกุฎี ครูบาจับกินบี บ่ปากจักควม แมนหยัง?

 

เฉลย :

ก่องข้าว

 

 

 

๑๐.

ถาม :

เฒ่าสองเฒ่า บังเล้า บ่เห็นกัน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

หูสองข้าง

 

 

 

๑๑.

ถาม :

เฒ่าสองเฒ่า แล่นออกนอกซาน แมนหยัง?

 

เฉลย :

ขี้มูก

 

 

 

๑๒.

ถาม :

เฒ่าสองเฒ่านั่งเฝ้าปืนกล แมนหยัง?

 

เฉลย :

ไข่หำ

 

 

 

๑๓.

ถาม :

นั่งสูงกว่ายืน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

หมา - แมว

 

 

 

๑๔.

ถาม :

กลิ้งขู่หลู่ เห็นขี้หยุดจ่ะ แมนหยัง

 

เฉลย :

กวักอักไหม หาขี้ไหม (พอเห็นขี้ไหมกะหยุดแล้วกะเอาขี้ไหมออก)

 

 

 

๑๕.

ถาม :

บ่กิน บ่ขี้ มีแต่ปี้ท่าเดียว แมนหยัง ?

 

เฉลย :

บี้ (ฝักหลอกที่เอาไว้ทำพันธุ์แล้วมันเป็นแมงบี้)

 

 

 

๑๖.

ถาม :

เหล็กแดง แทงดิน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

มันแกวแดง

 

 

 

๑๗.

ถาม :

บักสี่ขา หน้าสั้น ฮ้องสนั่น เสียงไกล แมนหยัง ?

 

เฉลย :

อึ่ง

 

 

 

๑๘.

ถาม :

ขี้ช้างลอด ขี้มอดค้าง แมนหยัง ?

 

เฉลย :

ยุ่งแมงมุม (ใยแมงมุม)

 

 

 

๑๙.

ถาม :

หม้อดำ งุมดิน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

ขี้ควาย

 

 

 

๒๐.

ถาม :

บักอั่นนึงมาแต่เมืองล่าง เอาหัวย่างแทนตีน แมนหยัง ?

 

เฉลย :

บักหอย

 

 

 

๒๑.

ถาม :

นอนเว็น ซันหัวเข่า แมนหยัง?

 

เฉลย :

จิ้งหรีด

 

 

 

๒๒.

ถาม :

นอนคว่ำ ซันหัวเข่า แมนหยัง?

 

เฉลย :

ตั๊กแตน

 

 

 

๒๓.

ถาม :

นอนเว็น ขี้ค่ำ นอนต่ำขี้สูง แมนหยัง?

 

เฉลย :

นอนเว็นขี้ค่ำ กะคือ กะต่าย , นอนต่ำขี้สูง กะคือ ขี้ไก่เดียน

 

 

 

๒๔.

ถาม :

ดำคือกา บินมาคือนก เข็มปักอก หมู่เจ้าว่าแมนหยัง ?

 

เฉลย :

แมงตับเต่า

 

 

 

๒๕.

ถาม :

เขียวคือพระอินทร์ บินไปคือนก ศรเสียบอก หมู่เจ้าว่าแมนหยัง ?

 

เฉลย :

แมงทับ

 

 

 

๒๖.

ถาม :

นกอีหยัง บ่แมนนกเฮา?

 

เฉลย :

นกเขา

 

 

 

๒๗.

ถาม :

สองตีนย่างมา หลังคามุงจาก แมนหยัง?

 

เฉลย :

ไก่

 

 

 

๒๘.

ถาม :

สี่ตีนย่างมา หลังคามุงกระเบื้อง แมนหยัง?

 

เฉลย :

เต่า

 

 

 

๒๙.

ถาม :

สองขาบังแดด แปดขาย่างดิน แม่นหยัง?

 

เฉลย :

กะปู

 

 

 

๓๐.

ถาม :

โตโป้ง กิ่วกลาง ขึ้นต้นยูงต้นยาง กะได้ แมนหยัง?

 

เฉลย :

มดแดง

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ปริศนาคำทวย