ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561:: อ่านผญา 
คำสอนพ่อแม่นี้ หนักเกิ่งธรณี ผู้ใดยำเยงนบ หากสิเฮืองเมื่อหน้า แปลว่า คำสอนพ่อแม่นี้ หนักเท่าแผ่นดิน ใครเคารพเชื่อฟัง จะรุ่งเรืองได้ หมายถึง ให้เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ อย่าได้เนรคุณ

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  

ปฏิทินกิจกรรม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งหัวข้อกิจกรรม

ข้อตกลงการส่งหัวข้อกิจกรรม

 • สมาชิกที่ล็อกอินแล้วเท่านั้น มีสิทธิ์ในการส่งหัวข้อกิจกรรม


 • หัวข้อกิจกรรมที่จะส่งเข้าระบบ ควรเป็นกิจกรรม เกี่ยวกับชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาฯเอง หรือเป็น
      กิจกรรมที่ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสานจุฬาฯ เข้าร่วม


 • หลังจาก ส่งหัวข้อกิจกรรมแล้ว หัวข้อกิจกรรมนั้นๆ จะอยู่ในสถานะรอตรวจสอบโดยผู้ดูแลฯ ซึ่งหลังจาก
      ทางผู้ดูแลข่าวสารกิจกรรมบนเว็บ พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ก็จะใส่ไว้ในปฏิิทินกิจกรรมชมรมฯ


 • หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร ทางผู้ดูแล อาจย้ายหัวข้อกิจกรรมที่ท่านเสนอ ไปไว้ในเว็บบอร์ด


 • ผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสินใจที่จะ
    - ใส่ไว้หรือไม่ใส่ไว้ในปฏิทินกิจกรรมชมรมฯ
    - แก้ไขเปลี่ยนแปลง
    - ลบ หัวข้อกิจกรรมที่สมาชิกเสนอ


  *** ขอเชิญสมาชิกชมรมฯทั้งเก่าและใหม่ ช่วยกันส่งหัวข้อกิจกรรมที่ท่านทราบ ด้วยนะครับ ข่าวสารกิจกรรม จะได้ไม่ตกหล่น ***  การโพสต์หัวข้อกิจกรรม

 • ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก ส่งหัวข้อกิจกรรม


 • จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมูลรายละเอียด ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


 • ช่องวันที่... หากเป็นกิจกรรมวันเดียว ให้เลือกวันที่เดียวกัน เช่น วันที่ ถึงวันที่


 • ช่องเวลา... หากเป็นกิจกรรมที่มีเวลาชัดเจน ก็ให้กรอกด้วย เช่น เวลา น. ถึง น.
      หากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเวลาชัดเจน ให้เว้นว่างไว้ แต่ให้เขียนอธิบายไว้ในช่องรายละเอียดด้วย


 • รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) ไม่ควรกว้างเกิน 450px


 • หลังจาก ส่งหัวข้อกิจกรรมแล้ว หัวข้อกิจกรรมนั้นๆ จะอยู่ในสถานะรอตรวจสอบโดยผู้ดูแลฯ ซึ่งหลังจาก
      ทางผู้ดูแลฯ พิจารณาเห็นสมควรแล้ว ก็จะใส่ไว้ในปฏิิทินกิจกรรมชมรมฯ


 • หลังจากท่านส่งหัวข้อกิจกรรมแล้ว หากท่านโพสต์แจ้งผู้ดูแลฯ ผ่าน ฝากข้อความสั้นผ่านหน้าweb
      ก็จะทำให้ผู้ดูแลฯ ทราบได้เร็วขึ้น


 • ท่านสามารถ แก้ไขรายละเอียดหัวข้อกิจกรรมที่ท่านโพสต์เอง ได้
      (หลังจากหัวข้อนั้นได้ถูกใส่เข้าในปฏิทินกิจกรรมแล้ว)
 •  
  Creative Commons License

  ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ