ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 25 เมษายน 2562:: อ่านผญา 
นกเขาเปิดข้าว นกกาเวาเปิดไข่ นกไซเปิดด้วง โงเงี้ยวตอดโกน แปลว่า นกเขาเบื่อหน่ายข้าว นกกาเหว่าเบื่อหน่ายไข่ นกหัวขวานเบื่อหน่ายหนอนด้วง หันมาจิกรูไม้ หมายถึง ในโลกนี้ สิ่งที่แตกต่างจากทั่วไป มีอยู่ อย่าได้รังเกียจความต่าง

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ
เลือกปี  


หัวข้อกิจกรรมประจำปี 2562
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี


หัวข้อกิจกรรมในหมวดนี้

ไม่มี

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ