ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 20 กันยายน 2561:: อ่านผญา 
ตกกะเทินว่าได้สู้ บ่ถอยหลังให้เขาว่า นับแต่มื้อสิก้าว ไปหน้าบ่ถอย แปลว่า เมื่อได้ตกลงใจว่าสู้แล้ว ไม่ท้อถอย มีแต่จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย หมายถึง เมื่อได้ลงมือทำแล้ว ให้เพียรพยายาม อย่าท้อถอย

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ
เลือกปี  


หัวข้อกิจกรรมประจำปี 2561
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี


หัวข้อกิจกรรมในหมวดนี้

ไม่มี

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ