ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561:: อ่านผญา 
ตกกะเทินได้เล่น เล่นสาให้มันม่วน ตกกะเทินได้กวน กวนสาให้มันขุ่น กวนขุ่นแล้วซิวกุ้งหากสิงอม แปลว่า เมื่อได้เล่น เล่นให้สนุก เมื่อได้กวนน้ำ กวนให้น้ำขุ่น น้ำขุ่นแล้วปลาซิวและกุ้งจะขึ้นให้เห็นมากมาย หมายถึง เมื่อได้ลงมือทำแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ
เลือกปี  


หัวข้อกิจกรรมประจำปี 2561
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี


หัวข้อกิจกรรมในหมวดนี้

ไม่มี

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ