ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มกราคม 2562:: อ่านผญา 
หมากส้มมอ ไปคาคอมั่ง มั่งบ่ขี้ สามมื้อกระต่ายตาย แปลว่า ลูกสมอไปติดคอละมั่ง ละมั่งไม่ขี้สามวัน กระต่ายตาย หมายถึง เหตุหนึ่งอย่าง อาจนำไปสู่ผลหลายๆ อย่าง ดังนั้น พึงระมัดระวังการกระทำของเราเอง

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  

กิจกรรมชมรมอีสานจุฬาฯ
เลือกปี  


หัวข้อกิจกรรมประจำปี 2562
ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด วันที่-เดือน-ปี


หัวข้อกิจกรรมในหมวดนี้

ไม่มี

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ