ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561:: อ่านผญา 
เป็นวังขอให้เป็นวังแท้ อย่าได้มีขอนขว้าง ขวางวังตันฮ่อง แปลว่า เป็นวังน้ำ ขอให้เป็นวังน้ำจริงๆ อย่าได้มีขอนไม้มาขวาง หมายถึง จะเป็นอะไร ขอให้เป็นให้สมบูรณ์ เป็นให้ดีที่สุด

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  


ปฏิทินกิจกรรมชมรมอีสาน จุฬาฯ แยกตามปีการศึกษา
เลือกปี  


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ