ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561:: อ่านผญา 
หมากบ่เคี้ยวปากเปล่าบ่มีแดง แม่นสิมีเต็มพาบ่ห่อนแดงเองได้ แปลว่า ไม่กินหมาก ปากไม่แดง ถึงจะมีหมากพลูอยู่เต็มถาด ก็แดงเองไม่ได้ หมายถึง มีของ แต่ไม่นำมาใช้ ย่อมไม่เกิดประโยชน์

ข่าวกิจกรรมชมรมฯ  


ปฏิทินกิจกรรมชมรมอีสาน จุฬาฯ แยกตามปีการศึกษา
เลือกปี  


 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ข่าวกิจกรรมชมรมฯ