ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2561:: อ่านผญา 
อันว่าเสือสางช้างกวางฟานอาศัยป่า ป่าอาศัยสิ่งฮ้ายหนาแน่นมืดมุง แปลว่า เสือ ช้าง กวาง ฟาน อาศัยป่า และต้นไม้ในป่าก็อาศัยสัตว์ร้าย จึงรอดพ้นการถูกทำลาย หมายถึง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยู่เสมอ


  ค้นหาสาธุการ กระดานสนทนาชมรมอีสานจุฬาฯ  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7  
  โพสต์โดย   34) ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-ฟ้อนภูไท 3 เผ่า video นาฏศิลปร้อยเอ็ด  
  taponglang    คห.ที่9)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
วนศ.รอ.

 
 
สาธุการบทความนี้ : 567 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 567 ครั้ง
 
 
  24 พ.ย. 2552 เวลา 12:24:09  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่19)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
คุณน้องนู๋:
สาขาดนตรีพื้นเมืองไม่ใช่เหรอค่ะ
ทามไมบอกสาขาศิลปะการแสดง

    
นายเปลื้อง  ฉายรัศมี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  (ดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง หมายถึงแขนงที่ได้รับ ) ปี ๒๕๒๙

สาขาศิลปะการแสดง  หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่
การละคร ประกอบด้วย ละครรำ เช่น โนห์รา ชาตรี  ละครร้อง โขน ลิเก ระบำ (ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่) รำ (ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่) ฟ้อน (ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่) เซิ้ง (ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่) หุ่น เช่น หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก หนังใหญ่ หนังตะลุง การเขียนบทร้องหรือบทละครรำ (เพื่อการแสดง)
การดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีไทย และดนตรีสากล
นักดนตรี ต้องเป็นนักดนตรีเด่นเฉพาะเครื่องมือ
นักร้อง ต้องมีความสามารถทั้งร้องส่งและร้องรับในการแสดงต่างๆ และสามารถแหล่ทำนองต่างๆ ได้ (แหล่เฉพาะแบบดั้งเดิม)
นักประพันธ์เพลง ต้องประพันธ์ ทั้งทางร้องและทางดนตรี
ผู้อำนวยเพลง ต้องเป็นผู้อำนวยเพลงดีเด่น
ผู้ผลิตเครื่องดนตรี
การแสดงพื้นบ้าน ประกอบด้วย หมอลำ ซอ ลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงบอก สวดคฤหัสถ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 566 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 566 ครั้ง
 
 
  06 ธ.ค. 2552 เวลา 00:58:52  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่8)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เปลื้อง  ฉายรัศมี  ศิลปินแห่งชาติ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 556 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 556 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 22:44:22  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   83) ลายลำพวน ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย  
  taponglang    คห.ที่17) ไทยอีสาน 8 เผ่า      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ไทยโคราช,ส่วย,ไทอีสาน,ภูไทกาฬสินธุ์,ภูไทเรณู,ภูไทสกล,สาวมณฑลอุดร,ไทพวน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 522 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 521 ครั้ง
 
 
  05 พ.ย. 2552 เวลา 22:48:37  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   83) ลายลำพวน ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย  
  taponglang    คห.ที่14) ชุดไทพวน วนศ.กส      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ชุดไทพวน วนศ.กส    ลักษณะคล้ายกัน ต่างกันแค่วิลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์มีแถบผ้าขิด

- ตอนนี้ผมกำลังขอข้อมูลตอนที่ทำฟ้อนไทพวนกับทางวิทยาลัยฯ และข้อมูลเพิ่มเติมจากชมรมนาฏศิลปหนองคาย  

(ที่ผมทำไม่ใช่เข้าข้งใคร ส่วนหนึ่งผมทำเพื่อวิทยาลัยของผมรวมทั้งคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายฟ้อนไทพวนนี้)

 
 
สาธุการบทความนี้ : 489 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 489 ครั้ง
 
 
  05 พ.ย. 2552 เวลา 22:29:13  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่12) บรมครูโปงลาง นามว่าเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


บรมครูโปงลาง นามว่าเปลื้อง  ฉายรัศมี  ศิลปินแห่งชาติ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 423 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 423 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 23:05:34  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่6)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ดนตรีสากล

 
 
สาธุการบทความนี้ : 368 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 368 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 01:11:03  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่1) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ประวัติ
      นายเปลื้อง ฉายรัศมี       ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)
นายเปลื้อง ฉายรัศมี เป็นบุตรของ นายคง นางนาง ฉายรัศมี เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ที่บ้านเลขที่ 7 บ้านนา ตำบลม่วงนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนา ถิ่นกำเนิด ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 157 หมู่ 13 ตำบลเหนือ บ้านโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และทำงานอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
นายเปลื้อง ฉายรัศมี แต่งงานครั้งสุดท้าย พ.ศ 2519 กับนางยุพิน ฉายรัศมี ซึ่งมีอาชีพทำนา มีบุตรชาย 2 คน และหญิง 1 คน
เมื่ออายุ 27 ปี นายเปลื้อง ฉายรัศมี ได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว อยู่ที่โครงการเขื่อนลำปาว (พ.ศ. 2502 - 2510) ต่อมา พ.ศ. 2516 ได้สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ อยู่ในสำนักงานป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึง พ.ศ. 2519 จึงได้ลาออก
ต่อมาปี พ.ศ. 2520 ได้เข้าทำงานที่ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครพนม ถึงปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายมาทำงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยมโน บ้านนา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ในด้านผลงานนั้น นายเปลื้อง ฉายรัศมี เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน สามารถเล่นและสอนถ่ายทอดได้ทั้ง พิณ แคน ซอ โปงลาง และเครื่องดนตรีอื่นแทบทุกชนิดในภาคอีสาน โดยเฉพาะโปงลางนั้น มีความสามารถเล่นได้ดีเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่วิวัฒนาการดนตรีชนิดนี้ขึ้นมา
นายเปลื้อง ฉายรัศมี เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษสามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้ง พิณ แคน ซอ โปงลางและอื่นๆ โดยเฉพาะ "โปงลาง" นั้น สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นได้เป็นพิเศษ และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ปี จนทำให้ "เกราะลอ" ซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ตีไล่นก กา ตามไร่ ตามนา พัฒนามาเป็น "โปงลาง" ที่มีสภาพเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน และให้ความรู้สึกของความเป็นพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริงเป็นที่นิยมกันแพร่หลายและยอมรับกันว่า "โปงลาง" เป็น เครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของภาคอีสานเคียงคู่กับ "แคน" ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว จึงสมควรยกย่องและเชิดชู นายเปลื้อง ฉายรัศมี ไว้ในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) อย่างแท้จริง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 361 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 360 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 23:16:08  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่0) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


อ.เปลื้อง  ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529

 
 
สาธุการบทความนี้ : 354 ครั้ง
จากสมาชิก : 2 ครั้ง
จากขาจร : 352 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 23:10:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่11) เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศเชิดชูเกียรติให้ นายเปลื้อง  ฉายรัศมี ได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ปีพุทธศักราช 2529 อาจารย์เปลื้อง  ฉายรัศมี เป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะได้ศึกษาค้นคว้าปรับปรุงและพัฒนาโปงลางมาโดยตลอดจนทำให้เกาะลอ ซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ตีไล่สัตว์ตามไร่ตามนา พัฒนามาเป็นโปงลาง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน เคียงคู่กับพิณแคนโหวดได้เป็นอย่างดี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 354 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 354 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 22:59:07  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   111) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
  taponglang    คห.ที่114)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ภูไทเรณู มวยโบราณ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 344 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 344 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 00:31:13  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่4) การผสมวงในช่วงต่อมา ปี พ.ศ.2521      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
การผสมวงในช่วงต่อมา ปี พ.ศ.2521
ปี พ.ศ.2521 กรมศิลปากรจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด และได้จัดตั้งวงโปงลางขึ้น โดยได้คัดเลือกนักดนตรีและนักแสดงที่มีฝีมือเข้ามาร่วมสร้างวงโปงลาง คือ
1.นางฉวีวรรณ (พันธุ) ดำเนิน ซึ่งเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้น ปัจจุบันได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ)
2.นายทรงศักดิ์    ประทุมสินธุ์ มีความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้หลายชนิด เช่น พิณ แคน โปงลางและโดยเฉพาะโหวด ซึ่งนายทรงศักดิ์   ประทุมสินธุ์ เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์โหวดให้เป็นเครื่องดนตรีเป็นคนแรก และได้ตั้งวงดนตรีขึ้นเป็นของตนเอง โดยเน้นโหวดเป็นหลักที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ชื่อว่าวงโหวดเสียงทอง
3.นายทองคำ    ไทยกล้า มีความสามารถในการเป่าแคนเป็นพิเศษ เคยชนะการประกวดเป่าแคน ในรายการสำคัญๆ มามากมาย และยังเป็นหมอแคนให้กับวงหมอลำมืออาชีพที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคน
4.นายทองจันทร์    สังฆะมะณี มีความชำนาญในการฟ้อนรำอีสาน

วงโปงลาง โดยการนำของผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด นายชวลิต   มณีรัตน์ และบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ควรกล่าวถึง คือ นายจีรพล    เพชรสม ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ดและเป็นหัวจักรสำคัญในการพัฒนาการแสดงวงโปงลางไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีและการฟ้อนรำ
ด้านดนตรี นอกจากจะมีเครื่องดนตรีที่เป็นหลัก เช่น โปงลาง แคน และพิณแล้ว ยังได้เพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปอีก และพัฒนาให้เป็นวงโปงลางขึ้นใหม่ โดยมีเครื่องดนตรี ดังนี้
- โปงลาง
- แคนแปด
- พิณ
- โหวด
- กลอง ใช้กลองหาง 2 ใบ กลองตึ้ม 1 ใบ
- ไห ใช้ไห 5 ใบ ใช้ผู้ชายดีดให้มีเสียงจริงๆ
- เกราะ ใช้ผู้ชายตี
- ฉาบ ใช้ฉาบเล็กอย่างเดียว
การทำวงดนตรีในระยะแรกๆ ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมเอาไว้ให้มากจนต่อมาได้พัฒนาโดยเฉพาะพิณโปร่งมีเสียงน้อยมากเวลาบรรเลงรวมกันมักจะสู้เสียงเครื่องดนตรีอื่นไม่ได้จึงได้ประยุกต์ให้เป็นพิณไฟฟ้า และใช้พิณเบสแทน การใช้เสียงไห แต่ยังคงไว้เหมือนเดิม
ด้านการแสดงฟ้อนรำประกอบโปงลางได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับ โดยอาจารย์จีรพล    เพชรสม พร้อมคณะได้ออกเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างชุดการแสดงและมีชุดการแสดงเกิดขึ้นมากมาย เช่น มโนราห์เล่นน้ำ เต้ยหัวโนนตาล ฟ้อนภูไทเรณู ฟ้อนภูไท 3 เผ่า เซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนบายศรี ชุดเซียงข้อง ดึงครกดึงสาก ลำตังหวาย เต้ยเดือนห้า ฟ้อนแม่บทอีสาน เรือมอันเร เป็นต้น
วงดนตรีโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ดได้พัฒนาทุกรูปแบบจนมีความก้าวหน้า และถือได้ว่าเป็นวงโปงลางวงเดียวที่มีชุดการแสดงประกอบมากที่สุดในขณะนั้น
วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด ได้ออกทำการแสดงเพื่อเผยแพร่ ทำให้วงโปงลางเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2524 กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดตั้งสถานศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านนาฏศิลปะและดนตรีให้มีความแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งให้ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปะส่วนภูมิภาคขึ้นอีก คือ วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจารย์สำเริง   จิตจง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์คนแรก จึงได้ตั้งวงโปงลางขึ้นโดยประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกได้อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี มาเป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้าน สร้างวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ขึ้น และได้ครูสอนคณิตศาสตร์ คือ นางเพ็ญจันทร์   เด่นยุกต์  เป็นผู้ดูแลเรื่องฟ้อนรำ ได้นางคำมี   บัญชา (ชบาไพร   นามวัย) ศิลปินพื้นบ้านสอนด้านหมอลำ
วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ อาศัยรอยเชื่อมต่อ โดยศึกษารายลละเอียด จากวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด จึงได้พัฒนาทั้งด้านดนตรีและการแสดง เรื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนี้
ด้านดนตรี เครื่องดนตรีทุกอย่าง ยังคงรูปเหมือนวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด แต่ที่โดดเด่นเป็นผลงาน คือ ใช้สาวดีดไหเป็นวงแรก ปรากฏว่าได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2532 ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้กลองยาว 5 ใบ เป็นกลองหาง 4 ใบ และได้เปลี่ยนขาตั้งกลอง ขาตั้งไหใหม่เพื่อต้องการให้กลองและไหมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ขาไหขากลอง ซึ่งเป็นเหล็กให้หลบอยู่ด้านหลังและนอกจากนั้นยังปรับให้มีที่รองโปงลางให้สูงขึ้นจากพื้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของวงโปงลางมาจนถึงปัจจุบันนี้
ด้านชุดการแสดงวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ได้อนุรักษ์พัฒนาประดิษฐ์เพิ่มเติม คือ
- ฟ้อนโปงลาง - รำบายศรีสู่ขวัญ
- รำไทภูเขา - ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์
- แหย่ไข่มดแดง - สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน
- แพรวากาฬสินธุ์ - เซิ้งโปง
- เต้ยหัวโนนตาล - เอ้ดอกคูณ
- นาฏลีลาฟ้าหยาด - ฟ้อนแคน

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาและออกเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 
 
สาธุการบทความนี้ : 344 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 343 ครั้ง
 
 
  08 พ.ย. 2552 เวลา 21:18:24  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่16)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


พ่อครูเปลื้อง  ฉายรัศมี  ศิลปินแห่งชาติ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 317 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 317 ครั้ง
 
 
  03 ธ.ค. 2552 เวลา 22:20:35  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1159) ศิลปนิพนธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2553  
  taponglang    คห.ที่5) ศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุด บุปผา      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
          

ศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุด บุปผา ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวรัศมี  พาชื่น,นางสาวภีรยา  สวัสดิ์วงศ์ไชย,นางสาวมยุรี  ชนะสงคราม,นางสาวแวววิไล  ไพเราะ,นางสาวสุรางค์รัตน์  ซาซุม นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 306 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 306 ครั้ง
 
 
  11 พ.ค. 2554 เวลา 22:40:49  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   83) ลายลำพวน ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย  
  taponglang    คห.ที่15) ไทพวน      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นี่คือแบบที่ผมได้จากคุณปังคุง และก็คุณโอ๊ต


ผมชื่อต๊ะครับ  (taponglang)

 
 
สาธุการบทความนี้ : 304 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 303 ครั้ง
 
 
  05 พ.ย. 2552 เวลา 22:31:04  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่10)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 303 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 303 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 22:48:21  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   83) ลายลำพวน ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย  
  taponglang    คห.ที่16) ไทพวน วนศ.กส.      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ผมสงสัยที่ว่ามันไม่ถูกนี่เพราะแถบผ้าขิดที่ว่ากันว่าเป็นลายผ้าของจังหวัดชัยภูมิรึป่าว (ผมก็เป็นคนชัยภูมิครับ)  คุณโอ๊ตช่วยตอบผมด้วยนะครับ ขอรายละเอียดทุกส่วน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 297 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 296 ครั้ง
 
 
  05 พ.ย. 2552 เวลา 22:35:48  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   70) ภาพการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์  
  taponglang    คห.ที่99) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 236 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 236 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 23:20:06  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   82) นางไห  
  taponglang    คห.ที่42) นางไหวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นางไหวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 236 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 236 ครั้ง
 
 
  04 พ.ย. 2552 เวลา 18:47:09  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่3) วิวัฒนาการวงโปงลาง      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
ปี พ.ศ.2513 อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี ได้ทดลองทำพิณไฟฟ้าเข้ามาผสมวง ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะไม่มีความรู้ความชำนาญ
ปี พ.ศ.2515 อาจารย์เปลื้อง     ฉายรัศมี ได้นำเอาหนังสติ๊กมาทำเป็นเสียงเบส เนื่องจากเห็นว่าเบสสากลดังดี เวลาเล่นก็ไพเราะ พอดีท่านเห็นว่าเสียงไหคล้ายเสียงเบสจึงนำไหเข้ามาร่วมวงด้วย 2 ใบ
ปี พ.ศ.2523 อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี ได้ทดลองทำพิณไฟฟ้ากับนายซาที่บ้านนาราควาย จ.นครพนม เข้าร่วมบรรเลงกับวงโปงลาง
ปี พ.ศ.2524 อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี ได้ทดลองทำพิณเบสไฟฟ้ากับครูสมพงษ์ การใช้พิณไฟฟ้าและพิณเบสไฟฟ้ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะยังไม่มีความรู้และความชำนาญ
จากนั้นอาจารย์เปลื้อง ฉายรัศมี ก็ได้เข้ามาสอบเป็นครูพิเศษที่วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ พอได้ว่า การผสมวงในช่วงแรกนี้ มีการนำเอาเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิด มาบรรเลงรวมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของนักดนตรีและผู้ร่วมงานที่ต้องการสร้างวงและพัฒนาดนตรีให้เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด นับว่ามีคุณค่าต่อชนรุ่นหลังมากเลยทีเดียว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 234 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 234 ครั้ง
 
 
  08 พ.ย. 2552 เวลา 21:17:12  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่1)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 229 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 229 ครั้ง
 
 
  15 ธ.ค. 2552 เวลา 23:53:51  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่2) วิวัฒนาการวงโปงลาง      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


วิวัฒนาการของวงโปงลาง
แต่เดิมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ยังไม่มีการผสมวงกันแต่อย่างใดใช้เล่นเป็นเครื่องเดี่ยวตามความถนัดของนักดนตรีที่มีอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ โอกาสที่จะมาร่วมเล่นด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อมีงานบุญหรืองานประเพณีต่างๆ เช่น บุญเผวด จะมีการแห่กันหลอนของแต่ละคุ้มหรือแต่ละหมู่บ้านมาที่วัดคุ้มไหนหรือหมู่บ้านไหนมีนักดนตรีอะไรก็จะใช้บรรเลงและแห่ต้นกันหลอนมาที่วัด พอมาถึงวัดก็จะมีการผสมผสานกันของแต่ละเครื่องมือ เช่น พิณ แคน ซอ กลองเป็นต้น หลังจากผสมผสานกันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้ว ก็จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเชื่อมเข้าหากันโดยเฉพาะนักดนตรีจะไปมาหาสู่กันร่วมกันเล่น ร่วมกันสร้าง ในที่สุดก็กลายเป็นวงดนตรีและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เช่น วงโปงลาง
ปี พ.ศ.2505 หลังจากอาจารย์เปลื้อง    ฉายรัศมี ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาพัฒนา การตีและการทำเกราะลอจนเปลี่ยนชื่อมาเป็นโปงลางและได้รับความนิยมจากชาวบ้านโดยทั่วไป จากนั้นอาจารย์เปลื้องได้เกิดแนวความคิด ในการนำเอาเครื่องดนตรีอีสานชนิดอื่นๆ มาบรรเลงรวมกันกับโปงลาง จึงได้รวบรวมสมัครพรรพวกที่ชอบเล่นดนตรี มาบรรเลงรวมกัน
ปรากฏว่าเป็นที่แตกตื่นของชาวบ้าน พอตกเย็นก็จะมีคนมามุงดูขอให้บรรเลงให้ฟัง แต่ละวันหมดยาเส้น ไปหลายหีบ ทำให้ได้รับความนิยม และเป็นที่สนใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก จนมีผู้ว่าจ้างไปบรรเลงเป็นครั้งแรกเนื่องในงานอุปสมบท ณ บ้านปอแดง ตำบลอุ่นเม่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในราคา 40 บาท เป็นที่ชื่นชอบของของผู้ที่พบเห็นและได้ฟังจากงานอุปสมบทของบ้านปอแดง และได้รับการติดต่อให้ไปแสดงอีกในหลายๆ ที่
ปี พ.ศ.2511 อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี ได้นำคณะโปงลางไปร่วมแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 5 ธันวามหาราช จึงมีโอกาสที่ทำให้ได้พบกับนายประชุม   อิทรตุล ป่าไม้อำเภอยางตลาด ซึ่งนายประชุมได้นำวงดนตรีสากลมาร่วมบรรเลงประกอบลีลาศ มหรสพที่แสดงในคืนนั้นมีคณะหมอลำหมู่ ซึ่งหัวหน้าหมอลำเป็นเพื่อนอาจารย์เปลื้อง ทั้งสองจึงไปขอยืมกลองชุดสากล เพื่อนำไปเล่นเข้ากับหมอลำ นายประชุมจึงไม่ขัดข้องแต่ต้องให้วงลีลาศเลิกก่อน หมอลำก็ทำการแสดงไปก่อนได้ครึ่งคืนก็ต้องพักทานข้าวตอนดึกจึงทำให้เกิดช่องว่างของเวทีผู้คนก็ยังไม่กลับยังรอดูหมอลำต่อ อาจารย์เปลื้อง   ฉายรัศมี จึงได้นำเอาโปงลางที่ตนนำมาขึ้นแขวนบนต้นเสาของเวที ในขณะนั้นหัวหน้าหมอลำก็ยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น โปงลางมาก่อน ทุกคนก็เกิดความสงสัยว่าอาจารย์เปลื้องนำอะไรขึ้นมาแขวนกับต้นเสาบนเวที แต่พอคณะโปงลางบรรเลงขึ้น ทุกคนต่างตกตะลึง และสงสัยว่าสิ่งที่กำลังตีอยู่ในขณะนั้นคืออะไร หลังจากหมอลำกินข้าวเสร็จผู้ชมก็ยังไม่ยอมให้เลิกเล่น ขอให้เล่นต่อแทนหมอลำไปเลยก็ได้
จากการแสดงในครั้งนั้นนี่เอง นายประชุม ได้ชวนอาจารย์เปลื้อง ไปอยู่ด้วยโดยฝากให้เข้าทำงานที่โรงเลื่อยยางตลาด นายประชุม   อินทรตุล จึงได้สนับสนุนและตั้งวงโปงลางขึ้น ชื่อว่าวงโปงลางกาฬสินธุ์ โดยมอบหมายให้อาจารย์เปลื้อง เป็นหัวหน้าวง
จากผลงานการแสดงที่หลังจากตั้งวงแล้วไม่นาน นายบุรี พรหมลักขโนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ติดต่อให้นำโปงลางไปแสดงออกรายการทีวีช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และท่านได้แนะนำว่าน่าจะมีชุดฟ้อนรำไปด้วยจะน่าดูยิ่งขึ้น นายประชุม   อิทรตุล จึงมอบหมายให้คุณเกียง บ้านสูงเนิน คุณลดาวัลย์   สิงห์เรือง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ในขณะนั้น) และภรรยาของนายประชุมเองฝึกชุดฟ้อน ชุดแรก คือ รำซวยมือ ชุดที่สอง คือ ชุดเซิ้งภูไท ชุดเซิ้งสวิง ชุดบายศรีสู่ขวัญ และไทภูเขา
ต่อมาคณะโปงลางกาฬสินธุ์ได้มีโอกาสไปแสดง ณ วังสวนจิตลดา วังละโว้ วังสวนผักกาด วังสราญรมย์ และแสดงเผยแพร่ในมหาลัยต่างๆ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 223 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 222 ครั้ง
 
 
  08 พ.ย. 2552 เวลา 21:16:41  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   104) ฟ้อนเต้ยหัวโนนตาล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
  taponglang    คห.ที่1)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เต้ยหัวโนนตาล วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตอนนี้วิทยาลัยกำลังจัดทำ VCD บันทึกการแสดง บรรเลงวงหมากกระโหล่งโปงลาง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำหน่ายในอีกไม่ช้านี้

 
 
สาธุการบทความนี้ : 222 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 222 ครั้ง
 
 
  17 ธ.ค. 2552 เวลา 23:47:30  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่0) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๑.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
     ระดับนาฏศิลปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปะถมศึกษาปีที่ ๖
สาขาที่เปิดรับสมัคร
     - สาขานาฏศิลป์  (วิชาเอกโขน - ละคร)
     - สาขาดุริยางค์   (วิชาเอกปี่พาทย์,เครื่องสาย,คีตศิลป์ไทย,และวิชาเอกดนตรีสากล)
    
      ระดับนาฏศิลป์ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษารดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สาขาที่เปิดรับสมัคร
     - สาขานาฏศิลป์   (วิชาเอกโขน-ละคร,วิชาเอกการแสดงพื้นบ้าน)
     - สาขาดุริยางค์    (วิชาเอกปี่พาทย์,เครื่องสาย,คีตศิลป์ไทย,วิชาเอกดนตรีสากล,วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน)    

๒.ระดับอุดมศึกษา
     รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนที่จบการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับนาฏศิลปชั้น ปวช.๓

คณะศิลปศึกษา (หลักสูตรครู ๕ ปี)
     สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
     สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ศึกษา

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสูตร ๔ ปี)
     สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน


สนใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     หัวหน้างานแนะแนว ครูสมใจ  ปาณะวงศ์ โทร ๐๘๕-๔๕๕๑๕๐๑
     รองฯ ธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุระกุล โทร ๐๘๙-๕๗๕๗๒๑๒
     ครูพรสวรรค์   พรดอนก่อ โทร ๐๘๖-๖๓๒๐๑๗๙
     วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 222 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 222 ครั้ง
 
 
  14 ธ.ค. 2552 เวลา 23:37:45  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่8)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 215 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 215 ครั้ง
 
 
  17 ธ.ค. 2552 เวลา 16:39:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   89) ลายดนตรี (อีสาน)  
  taponglang    คห.ที่28) ลาย      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
ลายในความหมายของคนอีสาน หมายถึงสิ่งที่มีมากกว่า 1 ขึ้นไปผสมผสานอยู่ในสิ่งเดียวกัน จะอยู่ในแนวเดียวหรอตัดกันก็ได้ เรียกว่า ลายหรือลวดลาย สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1.ลายที่สามารถสัมผัสและให้ความรู้สึกทางสายตา เช่น ลายของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกิดจากการถักทอ การจักสาน เช่น ผ้า ตะกร้า กระด้ง พัด ฝาผนังบ้านโบราณ หรือลายที่เกิดขึ้นจากการวาดเขียน
2.ลายที่สามารถสัมผัสและให้อรรถรสทางหู คือลายที่ใช้กับดนตรีอีสาน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 214 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 214 ครั้ง
 
 
  08 พ.ย. 2552 เวลา 23:19:53  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่3)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นางไห

 
 
สาธุการบทความนี้ : 214 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 214 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 00:02:57  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่7)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นาฏศิลป์ไทย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 210 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 210 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 01:13:42  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   70) ภาพการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์  
  taponglang    คห.ที่102) เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 207 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 207 ครั้ง
 
 
  05 พ.ย. 2552 เวลา 22:07:07  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่5) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


อ.เปลื้อง   ฉายรัศมี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 207 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 207 ครั้ง
 
 
  08 พ.ย. 2552 เวลา 21:22:14  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่9)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เปลื้อง   ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 206 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 206 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 22:46:27  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   107) ฟ้อนนารีศรีอีสาน  
  taponglang    คห.ที่19)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


พูดเหมือนจะง่ายนะครับ แต่ถ้าทำได้จริงก็น่ายินดีครับ


ภาคอีสานมีวิทยาลัยนาฏศิลป 3 แห่งครับ คือ

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
และวิทยาลัยนาฏศิลปครราชสีมา

และก็มีโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ก็เป็นเครือข่ายางวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกิจกรรมและออกค่ายร่วมกันอยู่บ่อยๆๆ

และเมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและพบปะกับนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และยินดีเข้าร่วมเครือข่ายทางวัฒนธรรม และก็น่าจะมีกิจกรรมและการออกค่ายในเร็วๆ นี้

การตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างไม่ใช่เพียงแค่การพูดแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะสำเร็จ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 206 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 206 ครั้ง
 
 
  10 พ.ย. 2552 เวลา 21:19:14  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1227) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555  
  taponglang    คห.ที่5)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
ผลการประกวดโปงลาง ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ อย่างไม่ป็นทางการ อิอิ
1. มมร.ขอนแก่น
2.กพส.
3.มมร.กาฬสินธุ์
4.มข.

 
 
สาธุการบทความนี้ : 206 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 206 ครั้ง
 
 
  29 ก.พ. 2555 เวลา 00:40:31  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   107) ฟ้อนนารีศรีอีสาน  
  taponglang    คห.ที่12) เต้ยหัวโนนตาล      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
เต้ยวหัวโนนตาลเป็นการฟ้อนประกอบทำนองเพลงลายเต้ย เป็นการรำเกี้ยวพาลาสีกันระหว่างชาย หญิง ทางภาคอีสาน เต้ยหัวโนนตาลที่ได้นำมาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นรูปของการแสดง เป็นชุด เป็นตอน โดยได้แรงบันดาลใจจากวงหมอลำพื้นบ้านจาก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมอลำหนุ่มสาว พระเอก นางเอก จะเกี้ยวพาลาสีกันโดยพูดผญา หรือร้องเป็นเต้ยเกี้ยวกัน หรือลำภูไท ฯลฯ ดนตรีใช้ทำนองเต้ยหัวโนนตาลเดิม ส่วนท่าฟ้อนและเนื้อร้อง อาจารย์พรสวรรค์ พรดอนก่อ ครูสอนนาฏศิลปพื้นเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นผู้แต่งเนื้องร้องและประดิษฐ์ท่าฟ้อนขึ้นใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงของการฟ้อนหมอลำหมู่ หรือลำเรื่องต่อกลอน ส่วนเพลงเร็วท่อนสุดท้าย ได้นำเอาท่าฟ้อนของหมอลำ เข้ามาผสมด้วย โดยปรึกษา จาก อาจารย์ช่วง ดาเหลา และอาจารย์ทองเจริญ ดาเหลา หมอลำกลอนคู่ ลักษณะของท่าฟ้อนจึงมีทั้งความอ่อนช้อย และรวดเร็วรวมอยู่ในชุดฟ้อนเต้ยหัวโนนตาลนี้ แสดงให้เห็นถึงศิลปะความงามของกลุ่มชนชาวอีสานแถบนี้

ดังที่กล่าวมาว่าการแสดงชุดเต้ยหัวโนนตาลได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากวงหมอลำพื้นบ้าน จึงไม่แปลกที่จะใส่ชุดหมอลำเพลิน การแสดงในช่วงแรกก็ใส่ชุดหมอลำเพลินอย่างที่เห็นเมื่องานสีสันตะวันออกที่พัทยา และได้ปรับเปลี่ยนจากการใส่ชุดหมอลำเพลินเป็นสวมเสื้อแขนกระบอกสีแดงนุ่งผ้าถุงลายมัดหมี่ใช้สไบขิดคาดเอวมัดปล่อยไหล่ซ้าย ลักษณะเหมือนกัน ทั้งนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแสดงชุดนี้ได้แบบอย่างมาจากหมอลำ (และในช่วงปี พ.ศ.3533-2536 ในช่วงของนายศิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ท่านชอบการแสดงอะไรที่ดูเรียบง่าย อ่อนหวาน เช่น แพรวากาฬสินธุ์ เซิ้งโปง ภูไทกาฬสินธุ์ ดูแล้วเพลินตา ส่วนดนตรีมีจังหวะที่เรียบๆ หวานๆ ไม่เร็วจนเกินไป และก็ได้ปรับเปลี่ยนจากชุกหมอลำกลอนหรือลำเพลินในช่วงแรกใหม่ประมาณนั้น) วิทยาลัยจึงแต่งกายอยู่ทั้งสองแบบ หรือแล้วแต่งานแล้วแต่รูปแบบการนำเสนอ งานที่พัทยานั้นก็มีการนำเสนอการแสดงและการร้องหมอลำด้วย

คำนิยาม
เต้ยหัวโนนตาล เป็นทางร้องอีกอย่างหนึ่งของเต้ย เช่น เต้ยเดือนห้า เต้ยธรรมดา เต้ยโขง เต้ยพม่า เป็นต้น คำว่าเต้ยหัวโนนตาล จัดอยู่ในประเภทของหมอลำกลอนทางเต้ย คือ ทางของหมอลำกลอน ซึ่งแยกได้หลายทาง (อาจารย์ฉวีวรรณ ดำเนิน) เป็นผู้ให้คำนิยาม


****ภาพการแต่งกายทั้งสองแบบขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเอามาให้ชมวันหลัง****

 
 
สาธุการบทความนี้ : 205 ครั้ง
จากสมาชิก : 2 ครั้ง
จากขาจร : 203 ครั้ง
 
 
  09 พ.ย. 2552 เวลา 14:00:03  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่5)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นาฏศิลป์ไทย โขน,ละคร

 
 
สาธุการบทความนี้ : 203 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 203 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 00:54:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่4)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เต้ยหัวโนนตาล

 
 
สาธุการบทความนี้ : 201 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 201 ครั้ง
 
 
  16 ธ.ค. 2552 เวลา 00:48:33  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   82) นางไห  
  taponglang    คห.ที่39) นางไหวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


นางไหวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 200 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 200 ครั้ง
 
 
  04 พ.ย. 2552 เวลา 18:45:06  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   858) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
  taponglang    คห.ที่9)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


...

 
 
สาธุการบทความนี้ : 200 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 200 ครั้ง
 
 
  17 ธ.ค. 2552 เวลา 16:40:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   715) นางไหทำไมนิยมใส่เกาะออกรำ  
  taponglang    คห.ที่53) นางไห วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


คนนี้ก็พี่อิ๋ม ศิลปนาฏดุริยางค์ ปี 3 เอกการแสดงพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 199 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 199 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 22:40:37  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   715) นางไหทำไมนิยมใส่เกาะออกรำ  
  taponglang    คห.ที่54) นางไห วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


สองนางนี้ก็จำเป็นครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 199 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 199 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 22:43:48  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   775) การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 2  
  taponglang    คห.ที่30)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 199 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 199 ครั้ง
 
 
  10 ม.ค. 2553 เวลา 21:37:22  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   775) การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 2  
  taponglang    คห.ที่29)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


งโปงลาง โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 198 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 198 ครั้ง
 
 
  10 ม.ค. 2553 เวลา 21:34:39  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   126) ลายอาเศียรวาทสมเด็จพระนเรศวร โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว  
  taponglang    คห.ที่14)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
นั่นสิ คิดอะไรอยู่  สงสัยจินตนาการจะล้ำเลิศไปหน่อย  


ไม่กล้าขัดใจ  มันเลยขัดลูกหูลูกตาไปหน่อย  เกินความพอดี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 198 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 198 ครั้ง
 
 
  17 พ.ค. 2553 เวลา 23:04:30  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่14)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


...

 
 
สาธุการบทความนี้ : 197 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 197 ครั้ง
 
 
  20 พ.ย. 2552 เวลา 15:58:40  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   756) การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทส ๒๐๐๙ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
  taponglang    คห.ที่83)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
ก๊อปมาจาไหนหรอครับ เป็นหางว่าวเชียว ตรวจสอบความถูกต้องการนำมาลงนิดนึงก็ดีนะครับ เพราะบางลายโน๊ตยังไม่ถูกต้อง เช่น นาร๊ศรีอีสาน แพรวากาฬสินธุ์ ฟ้าหยาด ลายโปงลาง ข้าวต้องลม ภูไทกาฬสินธุ์ ซึ่งลายเหล่านี้ผมได้มีส่วนบันทึกร่วมกับ พ่อเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ อ.ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์  และอีกหลายๆ ลายที่เป็นทางกาฬสินธุ์ ที่เป็นลายบรรเลงและก็ประกอบการแสดง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 197 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 197 ครั้ง
 
 
  26 ม.ค. 2553 เวลา 23:15:38  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   30) ฟ้อนลีลาวดี -เต้ยหัวโนนตาล -เทพีศรีนาคา -บวงสรวงชีวายนาค  
  taponglang    คห.ที่19)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เทพีศรีนาคา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

 
 
สาธุการบทความนี้ : 196 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 196 ครั้ง
 
 
  18 พ.ย. 2552 เวลา 22:42:16  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   715) นางไหทำไมนิยมใส่เกาะออกรำ  
  taponglang    คห.ที่55) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 196 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 196 ครั้ง
 
 
  03 พ.ย. 2552 เวลา 23:04:24  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   111) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
  taponglang    คห.ที่212)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
คุณวิท:
โปงลางวงใหญ่ (วงหมากกะโหล่งโปงลาง)

    


ในภาพ คือ วงโปงลางครับ

ถ้าวงหมากกระโหล่งโปงลางต้องมี โปงลางเหล็ก และหมากกระโหล่งด้วยครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 195 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 195 ครั้ง
 
 
  19 ก.พ. 2553 เวลา 23:15:23  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   106) อ.เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โปงลาง) ปี 2529  
  taponglang    คห.ที่13)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 


เปลื้อง  ฉายรัศมี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 194 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 194 ครั้ง
 
 
  20 พ.ย. 2552 เวลา 15:58:05  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1142) หมอลำมีกี่ประเภท  
  taponglang    คห.ที่9)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ถิ่นโปงลางนางไห
เข้าร่วม : 30 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 379
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 510260
รวม: 511055 สาธุการ

 
หมอลำเป็นศิลปะการขับร้องของชาวอีสานที่ใช้ความสามารถของผู้แสดงโดยตรง  ทั้งด้านภาษา  น้ำเสียง  ลีลาการฟ้อน  บุคลิกภาพ  ไหวพริบ  เป็นผู้ที่มีความชำนาญการลำในการร้องแบบอีสานที่เรียกว่า  “การลำ”  หรือที่รู้จักและเรียกกันโดยทั่วไปว่า  หมอลำ  ส่วนดนตรีที่ใช้ประกอบการลำคือ  แคน  ผู้มีความชำนาญในการเป่าแคนเรียกว่า  “หมอแคน”  หมอลำที่เล่นอยู่ในภาคอีสานแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  คือ  
1.  หมอลำพื้น  เป็นการลำบรรยายเรื่องราวหรือเล่านิทานด้วยการลำ  เป็นการลำเพียงคนเดียวทั้งบทตัวพระ  ตัวนาง  และตัวประกอบอื่นๆ ทำนองลำที่นิยมนำมาร้องมี  3  ทำนอง  คือ  ทำนองลำทางสั้น  ทำนองลำเดิน  และทำนองลำทางยาว  โดยลำประกอบกับแคนเพียงเต้าเดียว  
2.  หมอลำกลอน  เป็นการลำที่มีวิวัฒนาการมาจากหมอลำพื้น  เป็นการลำโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง  กลอนลำจะบรรยายเกี่ยวกับความรัก  การเกี้ยวพาราสี  การลำชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกทั้ง
ลำโจทย์แก้  ลำเกี้ยว  ลำชิงชู้  และหมอลำสามเกลอ  ทำนองที่นำมาร้องมีทั้ง  ทำนองทางสั้น  ทำนองลำเดิน  ทำนองลำทางยาว  และทำนองลำเต้ย  
3.  หมอลำหมู่เป็นการลำที่วิวัฒนาการมาจากหมอลำกลอน  เป็นการลำที่เป็นหมู่คณะมีผู้แสดงครบตามบทบาท  ทังพระเอก  นางเอก  พระรอง นางรอง  ตัวตลก  ผู้ร้าย  และตัวประกอบ  มีการลำเป็นเรื่องราว  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “หมอลำเรื่องต่อกลอน”  ทำนองในการลำประกอบด้วย  ทำนองลำทางยาว  ทำนองลำเดิน  และทำนองลำเต้ย  
4.  หมอลำเพลิน  เป็นการลำที่เน้นความสนุกสนาน  หมอลำเพลินพัฒนารูปแบบมาจากหมอลำหมู่  มีการแต่งกายที่สวยงาม ใช้ดนตรีสากลมาประกอบการลำ มีการฟ้อนประกอบด้วยลีลาที่สนุกสนานเร้าใจ  ทำนองการลำเป็นการลำทำนองทางสั้นกึ่งลำทางยาว  โดยจังหวะแรกเป็นจังหวะช้าเรียกว่า  เปิดผ้ากั้ง  หรือทำนองเกริ่นแล้วตามด้วยจังหวะเร็วเรียกว่า  จังหวะเดิน  ดำเนินทำนองอย่างสนุกสนาน  
5.  หมอลำผีฟ้า  เป็นการลำติดต่อกับผีสาง  และเทวดา  เพื่อให้มาเข้าสิงตัวเอง  เป็นการลำที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย  ถือเป็นความเชื่อของชาวอีสานมาแต่โบราณที่มีความเชื่อเรื่องผีสางและการนับถือผี  ชาวอีสานเชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการกระทำของผี  ซึ่งการลำชนิดนี้มีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นออกไป  เช่น  หมอลำผีฟ้า  หมอลำผีแถน  เรือมมะม็วต  การลำชนิดนี้เป็นการลำประกอบกับเสียงแคน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 194 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 194 ครั้ง
 
 
  22 เม.ย. 2554 เวลา 00:57:18  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7

   

Creative Commons License
หมอลำมีกี่ประเภท --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ