ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561:: อ่านผญา 
ตกกะเทินว่าได้สู้ บ่ถอยหลังให้เขาว่า นับแต่มื้อสิก้าว ไปหน้าบ่ถอย แปลว่า เมื่อได้ตกลงใจว่าสู้แล้ว ไม่ท้อถอย มีแต่จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย หมายถึง เมื่อได้ลงมือทำแล้ว ให้เพียรพยายาม อย่าท้อถอย

บทบรรณาธิการ  

บทบรรณาธิการ
เลือกปี          บทบรรณาธิการประจำเดือน  


         บทบรรณาธิการโดย :

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... บทบรรณาธิการ