ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
ป๋าสวนอ้มหนีไปชมหม้อปลาแดก ป๋าเล้าข้าวไว้หนีไปซ้นป่ากลอย แปลว่า ทิ้งสวนดอกอ้ม หนีไปชื่นชมหม้อปลาร้า ทิ้งยุ้งข้าว หนีไปเฝ้าป่ากลอย หมายถึง เมื่อโมหะเข้าครอบงำ มักจะตาบอด เห็นผิดเป็นถูก

บทบรรณาธิการ  

บทบรรณาธิการ
เลือกปี          บทบรรณาธิการประจำเดือน  


         บทบรรณาธิการโดย :

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... บทบรรณาธิการ