ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561:: อ่านผญา 
คึดต่อคนตายนี้บ่มีทางสิเห็นไหง่ คือดั่งไฟมอดแล้วไผสิฮู้ปล่องไป แปลว่า คิดหวังอะไรกับคนตายแล้ว ไม่มีทางเห็นแม้แต่ร่องรอย เหมือนไฟดับมอดแล้ว ไม่เห็นควัน หมายถึง ไม่พึงอาลัยอาวรณ์ถึงคนที่ตายไปแล้ว

บทบรรณาธิการ  

บทบรรณาธิการ
เลือกปี          บทบรรณาธิการประจำเดือน  


         บทบรรณาธิการโดย :

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... บทบรรณาธิการ