ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561:: อ่านผญา 
หนักหนาโฮมแฮงพร้อมหลายคนหากเบาแบ่ง หนักคึดวางบ่ได้จมปิ้งหน่วงเลย แปลว่า ของหนัก หากหลายคนช่วยกันยก ย่อมเป็นของเบาได้ แต่หากยกคนเดียว ย่อมหนักอึ้งยกไม่ไหว หมายถึง พึงรู้รักสามัคคี พร้อมเพรียงกันทำ

หลังเวที  



กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับ