ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 29 มีนาคม 2558:: อ่านผญา 
สิบแหนงไม้ซาวแหนงไม้บ่ปานแหนงไม้ดู่ สิบแก่นคู้ซาวแก่นคู้บ่ปานไม้แก่นจันทน์ แปลว่า กิ่งไม้อื่นเป็นสิบยี่สิบ ก็เทียบกิ่งประดู่ไม่ได้ แก่นไม้อื่นเป็นสิบยี่สิบ ก็เทียบแก่นไม้จันทน์ไม่ได้ หมายถึง คนดี มีศีลธรรม มีความรู้ ความสามารถ ย่อมเป็นที่ต้องการของสังคม


  ค้นหาสาธุการ กระดานสนทนาชมรมอีสานจุฬาฯ  

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
  โพสต์โดย   1252) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2555  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่5) ประกาศผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2555  รอบคัดเลือก

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น
2.วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. วงโปงลางร่มจิกออนซอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
4. วงโปงลางโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
5. วงโปงลางโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
6. วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
7. วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
1. วงภูมิผญาอีสานศรีแคนศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม
2. วงแกนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3. วงอนุกูลนารีโปงลาง โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
4. วงโปงลางโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
5. วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
6. วงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
7. วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  วันที่ 9 สิงหาคม 2555
2. รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี  วันที่ 10 สิงหาคม 2555
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ที่มา :  ประกาศสำนักนันทนาการ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 601 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 600 ครั้ง
 
 
  01 ส.ค. 2555 เวลา 09:48:57  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1252) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2555  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่10)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันพฤหัสบดีที่่ 9 สิงหาคม 2555
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีพื้นเมืองโปงลางโรงเรียนผดุงนารี  จ.มหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย 4 รางวัล
- วงโปงลางร่มจิกออนซอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
- วงโปงลางโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
- วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ
- วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นเมืองโปงลางโรงเรียนผดุงนารี  จ.มหาสารคาม

รางวัลบรรเลงปี่ภูไทยอดเยี่ยม
วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นเมืองโปงลางโรงเรียนผดุงนารี  จ.มหาสารคาม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 569 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 569 ครั้ง
 
 
  10 ส.ค. 2555 เวลา 07:41:05  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   39) แนะนำพี่น้องฮู้จักชมรมนิสิตอีสาน มจร. เด้อ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) แนะนำพี่น้องฮู้จักชมรมนิสิตอีสาน มจร. เด้อ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ชมรมนิสิตอีสาน มจร. (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงฆ์)  เข้าไปเยี่ยมยามได้ที่เว็บไซต์  http://www.wichaichan.th.gs/  (เว็บไซต์ประธานชมรมฯ)


อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเว้าไปคุยกับเพิ่นได้  โดยเฉพาะภูมิปัญญาอีสานทางด้านผญา  ซึ่งปรากฏผลงานให้เห็นในคอลัมภ์เว้าผญาของชมรมฯอีสานจุฬาฯหลายเติบอยู่


เว็บไซต์ชมรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอีสาน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 568 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 568 ครั้ง
 
 
  12 ธ.ค. 2549 เวลา 13:38:35  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   203) "อะเมซิ่ง อีสาน แฟร์ 2007" 2-5 ส.ค. ศกนี้  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) "อะเมซิ่ง อีสาน แฟร์ 2007" 2-5 ส.ค. ศกนี้      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของภาคอีสานให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จึงจัดเทศกาลเที่ยวอีสาน "อะเมซิ่ง อีสาน แฟร์ 2007" ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน บริษัททัวร์ กว่า 75 บูธ มาร่วมลดราคาพิเศษให้แก่ผู้หลงเสน่ห์แดนอีสาน เช่น โรงแรมต่างๆ รวมตัวลดค่าห้องพักตั้งแต่ 50-70% แพ็คเกจทัวร์อีสานราคาพิเศษจากสมาชิกสมาคมเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย

อุดมเมธาธำรงศิริ ผอ.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงหนือ เผยตัวเลขว่า ปี 2548 มีนักท่องเที่ยวเดินทางหมุนเวียนภายในประเทศกว่า 79 ล้านคน และชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย11.5 ล้านคน แต่ภาคอีสานของเรายังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไม่มากนัก ดังนั้น "งานอะเมซิ่ง อีสาน แฟร์ 2007" จึงเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รวมถึงวัฒนธรรมของภาคอีสานให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ผอ.อุดมเรียกน้ำย่อยโดยการแนะนำโปรแกรมทัวร์ในเดือนสิงหาคม เทศกาลวันแม่ เช่น การสักการะพระธาตุซึ่งมีมากมายในอีสาน เช่น พระธาตุพนม พระเรณู พระธาตุศรีคุณ อยู่ใน จ.นครพนม พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น พระธาตุกล่องข้าวน้อย จ.ยโสธร พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เป็นต้น

"ถ้ามาสักการะพระธาตุแล้ว ก็ขอแนะนำ 'เที่ยวเส้นทางเรียบแม่น้ำโขง' ที่มีถนนให้รถยนต์วิ่งเลียบลำน้ำโขงตลอดเส้นทางผ่านอีสานหลายจังหวัด ตั้งแต่ จ.เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เส้นทางนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากเพราะระหว่างเดินทางจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นฝั่งลาว รวมทั้งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายจังหวัด ได้ชิมอาหารท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีชาวบ้านด้วย" อุดม กล่าว

และสำหรับผู้รักการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีเส้นทาง "ตามรอยอารยธรรมโบราณภาคอีสาน" โดยเดินทางตามรอยปราสาทหินตอนใต้ของภาคอีสาน เริ่มที่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ซึ่งอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินเท้าสู่นครวัดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมจึงปรากฏปราสาทหินศิลปะขอมเก่าแก่มากมายตลอดเส้นทางนี้ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในยุคขอมเรืองอำนาจ ตั้งแต่ปราสาทหินพิมาย ปราสาทศรีขรภูมิ กลุ่มปราสาทตาเหมือน ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินพนมรุ้ง รวมถึง "ผาอีแดง" แห่งยอดเขาพระวิหาร นับเป็นเส้นทางสุดยอดปราสาทหินเลยก็ว่าได้
"เนื่องจากที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะเดินทางไปเที่ยวอีสานเฉพาะช่วงฤดูกาลเทศกาลประเพณีสำคัญ ททท.จึงอยากเสนอทริป 'อะเมซิ่งอีสาน' ที่น่าสนใจ ให้เลือกเที่ยวได้ตามแบบที่ใจชอบ มีแนะนำทุกรูปแบบไว้ในงานนี้" อุดม บอกย้ำ

ส่วนคอเที่ยวธรรมชาติทริปเที่ยวชมธรรมชาติพักอุทยาน ก็มีสถานที่น่าทึ่งอีกมากมายที่น่าไปเยือน เช่น จ.ชัยภูมิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งเป็นที่เดียวในเมืองไทยที่จะได้เห็น "เนื้อทราย" สัตว์ป่าคุ้มครองและอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกๆ วันฝูงของมันกว่าครึ่งร้อยจะออกมาเดินอย่างเสรี เลาะเล็มหญ้าในทุ่งกว้างอย่างไม่เกรงกลัวใคร และในจังหวัดเดียวกัน ช่วงฤดูฝนนี้ใครแวะไปก็จะได้เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบนป่าหินงาม ที่กำลังบานสะพรั่งอยู่ในขณะนี้ หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อ.วังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนอีสาน" สถานที่แห่งนี้มีโอโซนหนาแน่น มีอากาศบริสุทธิ์ อันดับ 7 ของโลกด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาในผืนป่า ดงพญาเย็น จึงมีฝนตกชุก มีหมอกหนา และอากาศเย็นสบายตลอดปี ที่นี่มีแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษที่ขึ้นชื่อ และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ลองไปเลือกแพ็คเกจเที่ยวอีสานกันดูสักครั้งแล้วจะซึ้งถึงความ "อะเมซิ่ง" ของดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ ที่มีไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นๆ เลย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 502 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 502 ครั้ง
 
 
  02 ส.ค. 2550 เวลา 11:33:22  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   66) ใครจะไปงานพาแลง ม.เกษตรบ้างคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ใครจะไปงานพาแลง ม.เกษตรบ้างคับ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


งานพาแลง ม.เกษตร วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. นี้ ทางชมรมมีใครจะไปบ้างคับ  อยากไปเบิ่งดนตรีกับการแสดงของวง ม.เกษตรนำน่ะคับ  

 
 
สาธุการบทความนี้ : 453 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 453 ครั้ง
 
 
  18 ม.ค. 2550 เวลา 16:01:54  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1316) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2556  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2556      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี 2556

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
....................................กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ประจำปี 2556 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี


เพลงและการแสดงที่ใช้ในการประกวดประกอบไปด้วย
1. เปิดวง
2. การแสดงดนตรีและการขับร้องหมอลำในทำนองประเภทต่าง ๆ ตามความสามารถและถนัด ที่มีเนื้อร้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และต้องเป็นการประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ จำนวน 1 เพลง
3. เดี่ยวเครื่องดนตรี ตามลายเพลงที่กำหนด
4. การแสดงที่สื่อถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน 1 ชุด

ลายเดี่ยวเครื่องดนตรี
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โหวด         ลายสังข์สินไชย
พิณ           ลายแมงภู่ตอมดอกไม้
แคน          ลายลมพัดพร้าว
โปงลาง      ลายสีทันดร
ปี่ภูไท      ลายภูไท

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
โหวด        ลายสาวน้อยหยิกแม่
พิณ           ลายปู่ป๋าหลานออกเต้ย
แคน          ลายใหญ่ออกเต้ย
โปงลาง      ลายสุดสะแนน

ผู้แสดงไม่เกิน 35 คน

ส่งใบสมัครและวีซีดีภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556
ชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ เวทีอาคาร สมบัติ คุรุพันธ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดการประกวดคลิกที่นี่    


ประกาศผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2556  รอบคัดเลือก

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
2. วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
3. วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น
4. วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
5. วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
1. วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย
2. วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
3. วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
5. วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556
ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รายงานตัวเวลา 07.30 น.)

ที่มา :  ประกาศสำนักนันทนาการ


ผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันเสาร์ที่่ 10 สิงหาคม 2556
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
- วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงปี่ภูไทยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลกั๊บแก้บยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น


รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันเสาร์ที่่ 10 สิงหาคม 2556
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
- วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงซออีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลกั๊บแก้บยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ภาพบรรยากาศคลิกที่นี่


......................................................
การประกวดครั้งที่ผ่านมา

| ครั้งที่ 7  | ครั้งที่ 6  | ครั้งที่ 5  | ครั้งที่ 4  | ครั้งที่ 3   | ครั้งที่ 2 |

 
 
สาธุการบทความนี้ : 413 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 412 ครั้ง
 
 
  29 ก.ค. 2556 เวลา 20:15:45  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   192) สักลาย หรือ ลายสัก ของอีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่4)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

  
 
สาธุการบทความนี้ : 397 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 397 ครั้ง
 
 
  24 ก.ค. 2550 เวลา 09:27:26  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   192) สักลาย หรือ ลายสัก ของอีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่3)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ตำนาน การสักลายตามตัว

มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ใช้วิธีป้องกันสัตว์ร้ายด้วยใช้สีต่างๆ ทาตามตัว เช่นสีดำ สีแดง สีน้ำเงิน


ยุคต่อมานิยมสักลายลงตามตัวเพราะไม่ต้องหาสีมาทาบ่อยๆ ลายที่สักมักเป็นรูปสัตว์ทรงพลังอิทธิฤทธิ์ เช่น เสือ สิงโต พญานาค และพญาอินทรี ส่วนจีนยูนนานชอบสักเป็นรูปมังกรหรือเป็นตัวอักษรจีน


การสักลายตามตัวเริ่มแพร่ขยายลงมายังอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง ลาว พม่า ไทยอีสาน หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพพานไป ๑๐๐ ปี คนเวียดนามก็นิยมสัก แต่ถูกทางการห้าม เนื่องจากว่าเกิดรบพุ่งกับจีนแล้วพ่ายแพ้อย่างราบคาบ นักรบที่สักลายไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันจากหอก แหลน หลาว หรือปืนไฟของนักรบจีนแม้คนเดียว


ไทยอีสานโบราณชอบสักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้วยังสักตัวอักขระตามข้อมือ ท้องมือ หน้าอก และขาสองข้าง บางคนสักตามแผ่นหลังหรือหน้าอกขึ้นไปถึงคอหอย จนมีคำกล่าวกันว่า "นั่งอยู่กลางไร่ก็สามารถจับนกมาทำกินได้ เพราะนกคิดว่าหัวตอจึงบินมาเกาะ"


เมื่อนิยมการสักลายมากขึ้นเลยมีคำกล่าวอีกว่า "ไทยพุงขาวลาวพุงดำ" ไทยพุงขาวมักสักแต่โคนขาลงไปถึงข้อเท้า ๒ ข้าง ลาวพุงดำหมายถึงคนลาวหรือไทยอีสานชอบสักแต่บั้นเอวขึ้นไปถึงคอหอย


เครื่องมือการสัก ใช้เหล็กปลายแหลม ๕-๖ ซี่ มัดรวมกัน จุ่มหมึกสีดำทำจากเขม่าขี้ดินหม้อปนกับใบมันสำปะหลัง บางครูสักก็ใช้ดีหมี, ดีหมู, ดีวัวควาย หรือดีปลาช่อน เพราะถือว่าลบล้างออกยาก


ราคาสักไม่แพงเหมือนยุคปัจจุบัน คือ สักที่ข้อมือหรือที่ขา คิดข้างละ ๑ สลึง ถ้า ๒ ขาก็เป็น ๒ สลึง, ถ้าอักขระตัวเดียวเสียครึ่งสลึง ถ้าสักแผ่นหลังหรือหน้าอกเสีย ๑ ตำลึง ถ้าเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหวก็หยุดไว้ก่อนประมาณ ๒ อาทิตย์ ให้แผลหายจึงสักต่อจนเสร็จ ลายสักที่หน้าอกหรือแผ่นหลัง แล้วแต่ครูสักจะคิดออก ถ้าคนจ้างสักต้องการหมอสักก็ตามใจ เช่น พญานาค เสือโคร่ง รูปเจดีย์ หรือยันต์รูปแบบต่างๆ เต็มแผ่นหลังหรือหน้าอก ถ้าไม่มีเงินจ้างเอาลูกหมูหรือไก่สักตัวหนึ่งแทนครูไม่ว่า สักเสร็จแล้วครูก็เป่ามนต์คาถาใส่รอยสักเสียงพึมพำ


หญิงไทยอีสานโบราณมักเลือกคู่ครองเป็นชายที่มีลายสักตามตัว ดั่งมีคำกลอนว่า


"ขาลายแล้วทางแอวตั้งช่อ ตั้งช่อแล้วทางแข่วตอกทอง"


แปลว่า อ้ายขาลายแล้ว ควรสักรอบเอวเป็นรูปช่อดอกไม้ ส่วนฟันก็ควรตอกทองคำบ้าง เวลายิ้มหัวจะชวนดูชมกว่าฟันธรรมดา


"สักนกน้อยงอยแก้มจั่งสิคือ"


แปลว่า ถ้าสักรูปนกตัวน้อยลงที่แก้มข้างหนึ่งยิ่งจะสวยมีเสน่ห์มากหลาย อ้ายเอ๋ย,


"ขาขาวมานั่งใกล้เหม็นคาวฮากสิออก ขาลายนั่งใกล้หอมเนียมอ้มทะบ่ปาน"


แปลว่า ชายใดไม่สักขาลายมานั่งใกล้อ้วกฉันจะแตก ถ้าขาสักลายละก้อชื่นใจเหมือนดมกลิ่นน้ำหอม


"สิบผืนผ้าซาวผืนผ้า บ่ท่อขาลายอ้ายขึ้นก่าย ขาลายก่ายแล้วพอปานผ้าหมื่นผืน"


แปลว่า ห่มผ้า ๑๐ ผืน ๒๐ ผืน มันไม่เหมือนขาลายของพี่ก่ายเกยตัวน้องสักหน่อย เพราะขาลายของพี่เหมือนห่มผ้าหมื่นผืน


"ขาบ่ลายบ่ให้กลายเดิ่นบ้าน ขาบ่ลายดี้ๆ ไปกินขี้อยู่ป่าแก"


แปลว่า ชายขาไม่สักลายอย่ามาเดินเฉียดหน้าบ้านให้เห็น, ไปหากินขี้อยู่ป่าสะแกซะพี่เอ๋ย


"แบ้นบ่บ่อง บ่ให้จ่องขางเฮือน"


แบ้นบ่อง หมายถึง อวัยวะเพศของชายสักลาย ถ้าไม่เห็นอย่างว่าอย่ามาชะโงกหน้าอยู่ข้างเรือนฉันเลย เวลามีงานบุญบั้งไฟผู้ชายมักเปลือยกายไปคุยกับอีสาว และโชว์อวัยวะเพศที่สักลายให้อีสาวดูว่าสวยปานใด โดยไม่มีใครอับอายขายหน้า อีสาวกับแม่เห็นแล้วก็พูดจ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๋า หน้าบานเป็นกระด้งเลยแหละ


ผู้หญิงชอบชายสักลาย แต่ผู้หญิงไม่นิยมสัก ถ้ามีลายสักชื่อชายที่ข้อมือของเธอแสดงว่าชายคนนี้เจ้าชู้ชีกอปลิ้นปล้อนตอแหลทำให้เธออกหัก เกิดชาติหน้าขออย่าให้เห็นอีกเลย


ถ้าหญิงสักลายที่ต้นขาสองข้างหรือหน้าอก ฝ่ายชายชอบนัก เพราะแสดงว่าหญิงคนนั้นไฟแรงขนาด "ครั้งเดียวไม่เคยพอ" บางผู้ชายไม่ชอบจนไม่อยากคุยด้วย เพราะกลัวตัวเองจะไม่มีแรงไปนาไปไร่


ชายไทยอีสานขาลายไปภาคอื่นผู้คนเห็นแล้วมักกลัวเกรงไม่อยากคบ เพราะกลัวคนขาลายเรียนคาถาอาคมแก่กล้าจนเป็น "ผีปอบ" ชอบกินตับมนุษย์หรือเข้าสิงคนป่วย


สมัยผู้เขียนไปถีบสามล้อรับจ้างในกรุงเทพฯ ก็เคยเห็นลูกอีสานขาลายถีบสามล้อหลายคน สามล้อภาคอื่นก็มักเรียกว่า "เสี่ยวขาลาย" ถ้าเป็นนักมวยขาลายมุมน้ำเงินมักเล่นฝ่ายขาลายเป็นต่อ คู่ชกบางคนเห็นเข้าก็กระโดดลงเวทีไปเลย


การสักเลกสักลายเป็นเรื่องใหญ่จนถูก "อ้ายสาเกียดโง้ง" นำพลชาวบ้านเผานครจำปาศักดิ์มาแล้ว ตอนโน้นนครจำปาศักดิ์เป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศ ทางการมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปสักเลกตามชนบท ชาวป่าดงพงไพรพากันหนีอุตลุต เพราะมันเจ็บปวดทรมานข้อมือจนทำงานไม่ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ก็นำไปสักเลกตามระเบียบ เพื่อขึ้นบัญชีชายฉกรรจ์ไว้ช่วยชาติยามจำเป็น คนใดมีเมียหรือลูกสาวกำลังเต่งตึงเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวไป ชาวป่าดงพงไพรที่ว่าเป็นคนข่า หรือกุย หรือกวย หรือส่วยเลี้ยงช้าง พากันหนีไปพึ่งบารมีพระภิกษุสาเกียดโง้ง จำศีลอยู่บนภูเขา "เกียดโง้ง" ฝั่งลาว


เจ้าหน้าที่หาว่าพระสาฯ ซ่องสุมกำลังจะก่อการกบฏ จึงยกกำลังไล่ล่าอุตลุด


คืนหนึ่งอ้ายสาเกียดโง้งล้างแค้นด้วยการยกพลคนเลี้ยงช้างเข้าเผานครจำปาศักดิ์จนเรียบเป็นหน้ากลอง เหตุที่คนลาวและไทยอีสานตอนใต้นับถืออ้ายสาเกียดโง้งเพราะเชื่อว่าเป็นท้าวฮุ่งท้าวเจืองกลับชาติมาเกิด ในที่สุดอ้ายสาเกียดโง้งถูกจับไปประหารชีวิตในเมืองบางกอก


ถ้าผู้เขียนไม่ถูกมัจจุราชนำไปพิพากษาคดีในเมืองนรกปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นี้ จะเล่าเรื่องอ้ายสาเกียดโง้งให้ฟังอีกหนหนึ่งที่มา :
"ตำนานการสักลายตามตัว" ศิลปวัฒนธรรม . ฉบับที่ 255 วันที่ 1 มกราคม 2544

 
 
สาธุการบทความนี้ : 386 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 385 ครั้ง
 
 
  24 ก.ค. 2550 เวลา 09:22:56  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   670) นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า”  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่11)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


รำมวยโบราณ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 374 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 374 ครั้ง
 
 
  19 ส.ค. 2552 เวลา 03:14:01  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   910) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี 2553


สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

......................................

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ได้จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2553 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการดนตรีพื้นบ้านของไทย ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือในการแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี และ ประเภทที่ 2 อายุไม่เกิน 25 ปี


เพลงและการแสดงที่ใช้ในการประกวด ประกอบไปด้วย
1 เปิดวง
2 บรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี ตามลายเพลงที่กำหนด (โหวด พิณ แคน โปงลาง)
3. การแสดงประกอบการบรรเลงวงโปงลางที่แสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสาน 1 ชุด
4. การแสดงดนตรีและการขับร้องหมอลำในทำนองประเภทต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนัด ที่มีเนื้อร้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ โดยใช้ทำนองสำหรับการขับร้อง จำนวน 1 เพลง

ลายเพลงบรรเลงเดี่ยวที่กำหนด
ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี
โหวด         ลายสังข์สินไชย
พิณ           ลายภูไทเลาะตูบ
แคน          ลายลมพัดพร้าว
โปงลาง      ลายลมพัดไผ่

ประเภทที่ 2 อายุไม่เกิน 25 ปี
โหวด        ลายลำเพลิน
พิณ           ลายเซิ้งบั้งไฟ
แคน          ลายรถไฟไต่ราง
โปงลาง      ลายสุดสะแนน

ผู้แสดงทั้งหมด ไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย
- นักดนตรี ไม่เกิน 12 คน
- นักร้องและผู้แสดงประกอบไม่เกิน 13 คน (นักร้อง 1-2 คน นางเกราะ 2 คน ผู้แสดงประกอบ 8-9 คน )

ใช้เวลาแสดงทั้งหมดไม่เกิน 30 นาที

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วีซีดี/ดีวีดีบันทึกการแสดง
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (เลื่อนเป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2553)
ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร./โทรสาร 02-2141509 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

ตัดสินรอบคัดเลือก 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ประตู 14 สนามกีฬาแห่งชาติ  (ประกาศผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2553)

รอบชิงชนะเลิศ คัดเหลือรุ่นละ 7 วง ทำการแข่งขันรอบชิงในวันที่ 9 (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) และวันที่ 10 (รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี)  สิงหาคม 2553 ณ เวทีอุทยานการกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ  เวลา 15.00 น.- รายละเอียดเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

- ใบสมัครการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง


- กระทู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

++++++++++++++++++++++

ผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือก

ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
3. โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
4. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
5. วงโปงลางบ้านดู่ใหญ่ จ.ขอนแก่น

ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี
1. วงฟ้าผู้ไทย  จ.กาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
4. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.อุบลราชธานี
5. วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
6. โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   จ.ขอนแก่น
7. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น


อ้างอิง : สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ


ผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553
ณ เวทีใหญ่อุทยานการกีฬาและนันทนาการ ด้านอาคารจันทนยิ่งยง
สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
- วงโปงลางบ้านดู่ใหญ่ จ.ขอนแก่น


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงโปงลางบ้านดู่ใหญ่ จ.ขอนแก่น

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงโปงลางบ้านดู่ใหญ่ จ.ขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553
ณ เวทีใหญ่อุทยานการกีฬาและนันทนาการ ด้านอาคารจันทนยิ่งยง
สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครรางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงบัวบาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี

รางวัลชมเชย 4 รางวัล
- วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
- วงโปงลางมณีศิลป์ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.อุบลราชธานี
- วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   จ.ขอนแก่น
- วงฟ้าผู้ไทย  จ.กาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงบัวบาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงฟ้าผู้ไทย  จ.กาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางมณีศิลป์ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.อุบลราชธานี

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   จ.ขอนแก่น

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงบัวบาน โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี..........................................

การประกวดครั้งที่ผ่านมา

| ครั้งที่ 4  | ครั้งที่ 3   | ครั้งที่ 2 |

 
 
สาธุการบทความนี้ : 369 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 369 ครั้ง
 
 
  24 มิ.ย. 2553 เวลา 14:06:15  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   155) มิถุนา-กรกฎา ไปเที่ยวไสดี อีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่6)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

  
 
สาธุการบทความนี้ : 368 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 368 ครั้ง
 
 
  08 มิ.ย. 2550 เวลา 21:17:24  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   530) OTOP Festival in the City 2009 เทศกาลโอทอป ใจกลางกรุงเทพฯ การแสดงหลากหลายไปเบิ่งกันคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่68)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


สำหรับการแสดงโปงลาง ยังมีอีก อยู่เวที  สยามดิสคัฟเวอรี่ กับ อัมรินทร์พลาซ่า
เป็นการแสดงวงโปงลางมรดกอีสาน  นำทีมโดย เดชา ชาสงวน
ไปเบิ่งกันได้ซุมื้อคือกันคับ  ตามวันเวลาและสถานที่ ข้างล่างนี่

ตารางการแสดง  Siam Discovery & Amarin Plaza
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น  วงโปงลางมรดกอีสาน

วัน/ เวลา              10.00 -11.00      13.00 -14.00    17.00 – 18.00      20.00 – 21.00
27 มีนาคม 2552      Amarin Plaza         Siam Discovery     Amarin Plaza          Siam Discovery
28 มีนาคม 2552      Siam Discovery     Amarin Plaza         Siam Discovery        Amarin Plaza
29 มีนาคม 2552     Amarin Plaza         Siam Discovery     Amarin Plaza          Siam Discovery
30 มีนาคม 2552      Siam Discovery     Amarin Plaza         Siam Discovery        Amarin Plaza
31 มีนาคม 2552     Amarin Plaza         Siam Discovery     Amarin Plaza          Siam Discovery
1 เมษายน 2552      Siam Discovery     Amarin Plaza         Siam Discovery        Amarin Plaza
2 เมษายน 2552     Amarin Plaza         Siam Discovery     Amarin Plaza          Siam Discovery
3 เมษายน 2552      Siam Discovery     Amarin Plaza         Siam Discovery        Amarin Plaza
4 เมษายน 2552      Amarin Plaza         Siam Discovery     Amarin Plaza          Siam Discovery
5 เมษายน 2552      Siam Discovery     Amarin Plaza         Siam Discovery        Amarin Plaza

 
 
สาธุการบทความนี้ : 365 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 365 ครั้ง
 
 
  01 เม.ย. 2552 เวลา 13:57:54  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   144) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของไทย  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของไทย      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


อำเภอพนมไพรร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2550 ขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนบ้านพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพระยาแถน ซึ่งจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ ขวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่งบั้งไฟสวยงาม การแข่งข้นจุดบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน และการจำหน่ายสินค้าชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลพนมไพร โทร 043 - 591221 ต่อ 109

 
 
สาธุการบทความนี้ : 363 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 363 ครั้ง
 
 
  23 พ.ค. 2550 เวลา 13:43:38  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   192) สักลาย หรือ ลายสัก ของอีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่6)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


?ขาลายแล้วแอวบ่ลายบ่ให้ก่าย แอวลายแล้ว ขันบ่สักนกน้อยงอยแก้วตอดขี้ตา?

 
 
สาธุการบทความนี้ : 361 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 361 ครั้ง
 
 
  24 ก.ค. 2550 เวลา 09:37:27  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   144) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของไทย  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่2)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


บุญบั้งไฟใหญ่เมืองพนมไพร  ภาพบรรยากาศงาม ๆ คับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 360 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 360 ครั้ง
 
 
  04 มิ.ย. 2550 เวลา 00:42:24  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   530) OTOP Festival in the City 2009 เทศกาลโอทอป ใจกลางกรุงเทพฯ การแสดงหลากหลายไปเบิ่งกันคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่67)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


การแสดงทั้ง 3 เวที จะสลับการแสดงกันไปในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน  สรุปแล้วหลัก ๆ ก็จะมี   วงโปงลาง  วงกลองยาว  หมอลำเพลิน หมอลำกลอน  หมอลำซิ่ง หมอลำหมู่   ถ้าใครอยากดูหมดก็ต้องไปดูทั้งสามเวที  ซึ่งจะมีรอบเวลาแสดง

16.00-17.00 น.(เวทีข้างสนามศุภชลาศัย)
20.00-21.00 น.(เวทีสนามจินดารัตน์) และ
21.00-22.00 น.(เวทีข้างอาคารนิมิบุตร)

 
 
สาธุการบทความนี้ : 359 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 359 ครั้ง
 
 
  31 มี.ค. 2552 เวลา 08:40:45  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   332) โปงลางเด็กกรุง "ร่มจิกออนซอน"  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่1) 'ร่มจิก ออนซอน' โปงลางอารามบอย      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
เรื่องปก

'ร่มจิก ออนซอน' โปงลางอารามบอย

15 มีนาคม 2551    กองบรรณาธิการ

"โปงลาง" การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน ปัจจุบันได้รับความนิยมมีการประยุกต์ในสไตล์วงโปงลางสะออน กระแสไม่ใช่เพียงแค่ในแถบภาคอีสาน ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร   ยังมีกลุ่มดาวดวงน้อยที่กำลังเจริญรอยตามรุ่นพี่สู่เวทีการแสดง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ "วงโปงลางร่มจิกออนซอน"

อาจารย์วิบูลย์   คงดี  ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมวงเล่าว่า  วงดนตรีโปงลางร่มจิกออนซอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2547 โดยพระครูวรกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ได้เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้เข้าวัดในวันหยุด เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดให้มีการอบรมศีลธรรม มารยาท ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้การสอนดนตรีโปงลางก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดได้เปิดสอนอบรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเข้ามาเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีควบคู่กับการฝึกอบรมศีลธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาไปด้วย

กลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าศึกษาธรรมะและร่วมกิจกรรมกับวงโปงลางกันมากทีเดียว

ด.ช.ธนชัย  เหมือนหงส์  หรือน้องนะ อายุ 13 ปี ตำแหน่งมือกลองอนาคตไกลของวงเล่าว่า  จากความที่ตนเองมีพื้นฐานด้านการตีกลองยาวมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พอได้เข้ามาเรียนธรรมศึกษาที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรกแห่งนี้ เมื่อปี 2550 พระอาจารย์จึงชักชวน จากให้เข้ามาร่วมเป็นนักดนตรีของวงในตำแหน่งหลักคือตีกลองยาว และบางครั้งก็พ่วงตำแหน่งฉาบ จนกระทั่งเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา น้องนะก็พัฒนาตัวเองไปสู่นักแสดงมวยโบราณประจำวงอีกด้วย  โดยน้องนะบอกว่าชอบทั้งการตีกลองยาว การตีฉาบ และการแสดงมวยโบราณ เพราะแต่ละการแสดงก็มีเสน่ห์ของความน่าสนใจ ความยากง่ายแตกต่างกันไป

"ผมชอบดนตรีครับ  เพราะสนุกทำให้คลายเครียด  การได้เรียนดนตรีทำให้มีสมาธิมากขึ้น ฝึกความขยันและอดทนเพราะต้องฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุด แต่ก็ไม่มีใครบ่นเพราะทุกคนได้มาทำกิจกรรมที่ชอบ  ผมประทับใจตอนที่วงของเราได้ไปแสดงในงานเทศกาลวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์  120 ปีไทย-ญี่ปุ่น ตอนนั้นผมได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแบบญี่ปุ่น และสามารถนำเทคนิควิธีการตีกลองแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการตีกลองยาวของผมให้มีจังหวะหนักแน่นขึ้น มีการรัวที่เร้าใจไปอีกแบบหนึ่งครับ" นะกล่าว

ด้านนางรำวัย  10 ปี ด.ญ.วรรณวารี ยอดประสิทธิ์ หรือน้องเจน นางไหประจำวงที่มีความสามารถทั้งรำไทย  รำพื้นบ้าน และเล่นดนตรีไทยได้ด้วย น้องเจนฝึกรำไทยมาตั้งแต่อายุประมาณ 9 ขวบ พอมาเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรกแล้ว ได้เห็นพี่ๆ วงโปงลางซ้อมการแสดงกันก็เลยเกิดความสนใจ ตอนแรกคิดว่าแค่สนุกดี แต่พอเริ่มฝึกจริงจังและได้เรียนรู้ท่ามากขึ้น  จากความสนุกก็เปลี่ยนเป็นความชื่นชอบและความรักในที่สุด

"การเป็นนางไหตอนที่ยากที่สุดคือท่าเปิด เพราะต้องใส่สีลาท่าทางการรำเยอะมาก ท่ารำจะเปลี่ยนไปตามจังหวะดนตรีช้า-เร็ว ทำให้ต้องคอยจับจังหวะให้ได้ จึงต้องฝึกบ่อยๆ เพราะจะได้ชำนาญ นอกจากมาซ้อมตามเวลาที่ครูกำหนดแล้ว หนูจะจำท่าที่ยังรำไม่ได้ไปฝึกต่อที่บ้านด้วยค่ะ  การได้เข้ามาร่วมวงโปงลางร่มจิกออนซอนให้ประโยชน์หลายอย่างมาก อย่างตอนที่เข้าประกวดคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่น หนูก็โชว์ความสามารถพิเศษในการรำไห  ทำให้หนูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย   รวมถึงการรำไหแบบโปงลางที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ" เจนสรุป

ส่วนน้องดาว  ด.ญ.ดาว  ชีวะถาวร อายุ 14 ปี มือพิณประจำวง ที่พกพาความสามารถการเล่นดนตรีไทยหลากหลายประเภททั้งซอ จะเข้ ระนาด ทุ้มเหล็ก ขลุ่ย และเครื่องประกอบจังหวะทุกชนิด  จนเคยได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทย ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมาแล้ว

"ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักวงโปงลางมากนัก  พระอาจารย์รู้ว่าเราเรียนดนตรีไทยอยู่แล้วก็เลยชวนมาร่วมวง  โดยให้เล่นตำแหน่งพิณและพิณเบส ความประทับใจกับการมาเป็นส่วนหนึ่งของวงโปงลางร่มจิกออนซอนคือทุกคนมีความสามัคคีกัน เวลามีงานแสดงก็จะช่วยกันทุกอย่าง ตั้งแต่พร้อมใจมาฝึกซ้อม  เตรียมอุปกรณ์ จัดเวที ไปจนถึงช่วยเก็บข้าวของหลังจากแสดงเสร็จโดยไม่มีการเกี่ยงหน้าที่ ซึ่งความสามัคคีอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเราควรจะมีค่ะ"

ปิดท้ายกันที่พี่ใหญ่ของวงผู้มีดนตรีในสายเลือด นางสาวนัตติยา เปล่งแสงศรี หรือน้องนัต นักดนตรีโปงลาง วัย 17 ปีที่ปัจจุบันนี้พ่วงหน้าที่เป็นวิทยากรสอนโปงลางให้กับน้องๆ

"คุณปู่เป็นครูสอนดนตรีไทยค่ะ เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นคือขิม ส่วนวงโปงลางนัตเข้ามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2547 ฝึกซ้อมและออกแสดงกับวงมาตลอด เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากๆ เพราะเวลาที่ไปแสดงแล้วได้เห็นรอยยิ้มจากคนดู ในฐานะนักแสดงเราก็มีความสุขไปด้วย ที่โปงลางร่มจิกออนซอนสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบอะไร  สอนให้เป็นคนกล้าแสดงออก  และสอนให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้ว่าตอนนี้เราโตเกินกว่าจะออกแสดงกับน้องๆ แล้ว แต่นัตก็ตั้งใจว่าจะช่วยอาจารย์สอนเด็กรุ่นใหม่ เพื่อจะได้มีคนมาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงแบบไทยๆ ไม่ให้สูญหายไปค่ะ" นัตกล่าว

สำหรับผู้สนใจจะส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็กไทย ก็ไปให้กำลังใจน้องๆ วงโปงลางร่มจิกออนซอน ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคมนี้ ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและรำลึกความบันเทิงในบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆ ในงาน เทศกาลเที่ยวงานวัดครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคมนี้ พร้อมให้กำลังใจเยาวชนไทยโปงลางร่มจิกออนซอน  ที่มีดีกรีรองแชมป์  จากเวทีการประกวดสุดยอดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2550
     
 
สาธุการบทความนี้ : 356 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 356 ครั้ง
 
 
  20 มี.ค. 2551 เวลา 10:44:35  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   530) OTOP Festival in the City 2009 เทศกาลโอทอป ใจกลางกรุงเทพฯ การแสดงหลากหลายไปเบิ่งกันคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่71)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
คุณkeng_apply:

    มีรูปขบวนที่มีนางอัปสรา ที่มีก้อนหินสีน้ำตาลๆป่าวครับ

    

ใช่แล้วครับ เป็นขบวนภาคอีสานตอนล่าง ขบวนที่ 1

 
 
สาธุการบทความนี้ : 355 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 355 ครั้ง
 
 
  02 เม.ย. 2552 เวลา 08:17:28  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   259) ชมการถ่ายทอดสดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ชมการถ่ายทอดสดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ถ่ายทอดสดคืนวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550

     - 18:00 น. การแสดงแสง สี เสียง มหกรรมไหลเรือไฟ ตำนานเรือไฟ
     - 19:00 น. มหกรรมไหลเรือไฟประยุกต์ และการลอยกระทงสาย  


พบกับการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตประเพณีไหลเรือไฟได้ที่  
      
  - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tat.or.th/festival
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม http://www.nkp.go.th
  - ธาตุพนมดอทคอม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม http://www.thatphanom.com
  - กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th  
  - บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โดย MaxnetTV.tv http://www.maxnettv.tv

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 351 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 351 ครั้ง
 
 
  26 ต.ค. 2550 เวลา 10:35:07  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   382) เอาภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดสโมสรไลออนส์มาให้ชมครับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่29)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


aaaa

 
 
สาธุการบทความนี้ : 351 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 351 ครั้ง
 
 
  25 มิ.ย. 2551 เวลา 18:20:35  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   590) โน๊ตลายโปงลาง  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่8)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ

แต่ว่าลายเพลงที่คุณเทพสุราเอามา มาจากหนังสือโน้ตดนตรีอีสาน ของอาจารย์เอกนรินทร์  เจษฎาสิริ ทำไว้  ซึ่งได้มีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วย  ลายเพลงก็เรียงตามนั้น  ถ้าสังเกตตรงเนื้อเพลง ลำเต้ยลา ท่อน "โอย  เจ้าพี่ชายเอย ๆ น้องนี่เนาว์ทางก้ำ
กระนวนน้อเจ้าขอนแก่น... "
  ซึ่งหมายถึงวงโปงลางออนซอนอีสาน โรงเรียนศรีกระนวน    ลายประกอบการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นต้นฉบับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  โน้ตจะตรงกับที่ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

"รำปั้นหม้อ" เป็นชุดการแสดงหนึ่งที่วงโปงลางโรงเรียนศรีกระนวนแสดง คิดว่าโน้ตก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก  คงจะเป็นดนตรีทำนองเดียวกันกับที่คุณมังกรเดียวดายได้แกะมา


ส่วนมากโน้ตลายเพลงพื้นบ้านอีสานที่เป็นทั่ว ๆ ไป จะเหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่  นอกจากจะมีแนวการบรรเลงแตกต่างกันออกไป   คนที่แกะโน้ตเอง หรือรู้ที่มาเท่านั้นถึงรู้ว่ามาจากไหน

ในส่วนของจุฬาฯนั้น ตามที่พี่มังกรเดียวดายบอก  ถ้ามีใครนำไปใช้หรือไปอ้างอิง จะรู้ทันที เพราะจะมีบางลายเพลงที่ได้แต่งขึ้นเอง หรือตั้งขึ้นเอง(เพราะไม่รู้จักชื่อ)

ส่วนเว็บ http://www.sakamula.com/line.html เห็นชัดเจนครับว่าเป็นโน้ตลายเพลงจากของชมรมฯอีสาน จุฬาฯ  และได้นำไปลงในวิทยานิพนธ์ด้วย แต่ไม้ได้อ้างอิงที่มา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 350 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 350 ครั้ง
 
 
  19 มิ.ย. 2552 เวลา 16:01:58  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   181) การประกวดสุดยอดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี 2550  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่63)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


รุ่นอายุบ่เกิน 15 ปี เป็นตาออนซอนเนาะ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 348 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 348 ครั้ง
 
 
  02 ส.ค. 2550 เวลา 10:43:27  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   383) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่18)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ภาพการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 348 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 348 ครั้ง
 
 
  11 ส.ค. 2551 เวลา 09:43:22  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   2) ม่วนซื่นโฮแซว กินมันแกว ฟังโปงลาง  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่15)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


เวทีใหญ่แฮงหลายคับ เบิ่งคนกับโตหนังสือเกือบท่อกัน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 344 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 344 ครั้ง
 
 
  09 ก.พ. 2550 เวลา 10:48:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   530) OTOP Festival in the City 2009 เทศกาลโอทอป ใจกลางกรุงเทพฯ การแสดงหลากหลายไปเบิ่งกันคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่73)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


อีสานตอนล่าง 1 ด้านหน้า

 
 
สาธุการบทความนี้ : 341 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 341 ครั้ง
 
 
  02 เม.ย. 2552 เวลา 13:42:43  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   443) ฮูปงานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ปี 51  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่1)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


เครื่องบูชา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 338 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 338 ครั้ง
 
 
  20 ต.ค. 2551 เวลา 13:34:47  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1227) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่6)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
คุณtaponglang:
ผลการประกวดโปงลาง ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ อย่างไม่ป็นทางการ อิอิ
1. มมร.ขอนแก่น
2.กพส.
3.มมร.กาฬสินธุ์
4.มข.


อยากเบิ่งวีดีโอการประกวด มีไผได้ถ่ายไว้บ่คับ เอามาลงเว็บหรือขอสำเนาจักชุดได้บ่นอ

ขอบคุณล่วงหน้าคับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 337 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 337 ครั้ง
 
 
  29 ก.พ. 2555 เวลา 11:41:51  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   530) OTOP Festival in the City 2009 เทศกาลโอทอป ใจกลางกรุงเทพฯ การแสดงหลากหลายไปเบิ่งกันคับ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่7)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


การแสดงที่เวทีกลาง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 335 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 335 ครั้ง
 
 
  27 มี.ค. 2552 เวลา 14:41:23  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1212) ขอเชิญชม ศึกกลองยาวสะท้านฟ้า อุบลราชธานี 2554  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่3)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
คุณต้องแล่ง:


ลป. : คันเอาทองใส  ทับถนน   มาเล่น   ทีมขอนแจ่นขอบายเด้อคับ
    


จากที่ถามทางผู้จัด พ่อทองใสเพิ่นบ่ได้มาเล่นแข่ง  เพิ่นให้มาเล่นโชว์  และบ่ได้เป็นกรรมการตัดสินพร้อม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 332 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 332 ครั้ง
 
 
  15 พ.ย. 2554 เวลา 13:17:21  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   443) ฮูปงานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ปี 51  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่7)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ฟ้อนรำหางนกยูง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 328 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 328 ครั้ง
 
 
  20 ต.ค. 2551 เวลา 13:38:10  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   73) ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีศูนย์สงฆ์ชาวอีสาน ๑๙ จังหวัด (บุญผะเหวด)  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีศูนย์สงฆ์ชาวอีสาน ๑๙ จังหวัด (บุญผะเหวด)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
บอกบุญเด้อ

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นี้ ศูนย์รวมสงฆ์ชาวอีสาน ๑๙ จังหวัด จะมีการจัดงานบุญประเพณีศูนย์รวมสงฆ์ หรือ บุญผะเหวด ขึ้น ณ วัดตะล่อม ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย ๑๓ (ซอยพาณิชยธน ฯ) แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ โดยกิจกรรมในงาน
1. การฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ โดยพระนักเทศน์ชื่อดังจาก ๓ จังหวัด นำโดย พระอาจารย์พิมพา พระอาจารย์สดใส และพระอาจารย์สุริยาน้อย
2. การแห่ต้นผ้าป่า ๑๙ จังหวัด จากถนนพุทธมณฑล สาย ๑ เข้าสู่วัดตะล่อม โดย คณะกลองยาวจากจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมชื่นชมสาวงามถือป้ายประจำทั้ง ๑๙ จังหวัด
3. พิธีถวายและมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร และลูกหลานชาวอีสาน จำนวน ๘๑ ทุน
4. พิธีทอดผ้าป่าทั้ง ๑๙ ต้น
5. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดย หมอลำคณะพรเทวารุ่งเรืองศิลป์ และศิลปินนักร้องรับเชิญอีกมากมาย

งานเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ในงานมีอาหารอีสานบ้านเฮาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานตลอดทั้งวัน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวอีสานทุกท่านที่สนใจในการอนุรักษ์ประเพณ๊ชาวอีสานไปร่วมง านบุญนำกัน ไปให้กำลังใจสาวงามถือป้ายประจำจังหวัดเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อ

มามาเด้อมากินข้าว.....มากินปลาฮ่วมพาโตก
ฉีกแคกแคกปลาแดกต่วง.....แกงก้อยฮ่วมกัน
ทุกซ่ำซั้น.....อีสานถิ่นถวิลเถิ่ง
ห่างมาเหิ่งเมืองเฮา.....เผ่าพงษ์อย่าหลงเพ้อ
มามาเด้อ..มาโฮมตุ้ม.....มาชุมนุมกันพวกหมู่
มาฮ่วมทางสร้างสรร..มาฮ่วมกันเชิดชู
ประเพณีพี่และน้อง.....ประครองเชื้อเช่นอีสาน
แหน่เด้อพี่น้องเอย...ชาวอีสานเฮานี่เอ้ย...


www.wichaichan.th.gs/web-w/ichaichan/pages02/b00.htm
เข้าไปชมภาพตัวอย่างได้เลยครับ

ในการนี้จะมีการถวายและมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียนนิสิตนักศึกษาลูกหลานชาวอีสาน จากทุกสถาบันที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนอีกด้วย จำนวน ๘๑ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

1. ระดับอุดมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับประถมศึกษา

ดังนั้น พระภิกษุ-สามเณร รูปใด หรือ นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา ท่านใดมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ให้ไปขอรับใบสมัครได้ที่ ห้อง ๑๐๔ (กองกิจการนิสิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ และที่พระมหาวิชัยชาญ ณฏฺฐชโย ประธานชมรมนิสิตอีสาน มจร. ห้อง ๑๓๑ ชั้น ๓ อาคารเรียนศูนย์วัดศรีสุดาราม (มหาจุฬาฯ) บางขุนนนท์

หมดเขตส่งใบสมัครในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นี้เท่านั้น ด่วน ! ทุนมีจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถามได้ที่ ** ๐๘๗-๘๓๑-๙๓๒๔ , ๐๒-๘๖๙-๐๕๖๑

หมายเหตุ*** ในใบสมัครอย่าลืมกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวกที่สุดด้วย เพราะทางศูนย์จะติดต่อให้ท่านมารับทุนการศึกษาทางโทรศัพท์http://www.phiboon.net/webboard/pmshw.php?Category=general&No=4026

 
 
สาธุการบทความนี้ : 320 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 320 ครั้ง
 
 
  26 ม.ค. 2550 เวลา 13:42:17  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   383) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่4)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
สนับสนุนเต็มที่คับ  ผมว่าน่าสิมีรุ่นประชาชนทั่วไปนำเนาะ  คือสิดีหลาย  สิได้เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถได้มาประชันกัน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 316 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 316 ครั้ง
 
 
  26 มิ.ย. 2551 เวลา 13:02:12  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   272) สิ้นครูเปลื้องศิลปินแห่งชาติ อีสานจุฬาฯร่วมแสดงมุทิตาไว้อาลัย  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) สิ้นครูเปลื้องศิลปินแห่งชาติ อีสานจุฬาฯร่วมแสดงมุทิตาไว้อาลัย      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมแสดงมุทิตาไว้อาลัยแด่อาจารย์เปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ


ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และจะมีพีธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ฌาปณสถานวัดชัยสุนทร เวลา ๑๖.๐๐ น.  ขอเชิญผู้ที่เคารพและศรัทธาีู่็ครูเปลื้องร่วมไว้อาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าวข้อมูลเพิ่มเติมจาก       

สิ้น ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ต้นตำนานโปงลางกาฬ สินธุ์ ด้วยวัย 75 ปี ที่ร.พ.กาฬสินธุ์ หลังจากล้มที่บ้านพักและเข้ารักษาตัว จนมีอาการแทรกซ้อนเรื่อยมาจนสิ้นลมอย่างสงบ ท่ามกลางความรักอาลัยของลูกศิษย์ในวงการศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน เผยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่นำเกราะลอที่ใช้ไล่นกกาในนา พัฒนามากว่า 40 ปี จนมาเป็นโปงลางเครื่องดนตรีอีสานอันเลื่องชื่อ กระทั่งได้รับพระราชทานเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี 2529

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. น.ส.สุวรรณี ฉายรัศมี ลูก สาวนายเปลื้อง ฉายรัศมี อายุ 75 ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ปี 2529 ผู้ให้กำเนิดเครื่องดนตรีโปงลางกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ครูเปลื้องเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รวมอายุได้ 75 ปี โดยในวันที่ 3 ธ.ค. เวลา 12.00 น. จะเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไชยสุนทร โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของนายเปลื้อง เป็นบุตรนายคง นางนาง ฉายรัศมี เกิดเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2475 ที่บ้านเลขที่ 7 บ้านนา ต.ม่วงนา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนา ถิ่นกำเนิด เมื่ออายุ 27 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว อยู่ที่โครงการเขื่อนลำปาว ตั้งแต่ปี 2502-2510 ต่อมาในปี 2516 สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำสำนักงานป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงปี 2519 จึงลาออก และแต่งงานกับนางยุพิน ฉายรัศมี ซึ่งมีอาชีพทำนา มีบุตรชาย 2 คน และหญิง 1 คน จากนั้นในปี 2520 เข้าทำงานที่ชลประทาน จ.อุบลราชธานี ในปี 2524 ย้ายมาทำงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยมโน บ้านนา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และยังทำงานอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

น.ส.สุวรรณี กล่าวต่อว่า ครูเปลื้องเป็นนักดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้เกือบทุกชนิด ทั้ง พิณ แคน ซอ และอื่นๆ โดยเฉพาะโปงลาง สามารถเล่นและถ่ายทอดการเล่นได้เป็นพิเศษ ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาโปงลางมาตลอดระยะเวลา 40 ปี จนทำให้ เกราะลอ ซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ตีไล่นกกาตามไร่ตามนา พัฒนามาเป็น โปงลาง ที่มีสภาพเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน และให้ความรู้สึกของความเป็นพื้นบ้านอีสานอย่างแท้จริง จนเป็นที่นิยมกันแพร่หลายและยอมรับกันว่า โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของภาคอีสานเคียงคู่กับแคนซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว จนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็น คีตกวี ดนตรีแห่งท้องทุ่ง ซึ่งท่านเป็นครูที่ได้สร้างสรรค์และบ่มเพาะนักดนตรีและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องยาวนาน และยังคงตั้งปณิธานที่จะสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้านขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ เช่น ทำหมากกะโหล่ง โดยการนำกระดิ่งแขวนคอวัว ซึ่งเป็นโลหะมาเรียงร้อยต่อกัน จนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะน่าฟัง นอกจากนี้ยังได้มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ในโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ โดยสร้างเถียงนาขึ้นมาเป็นโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัย และใช้เป็นสถานที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาเรียนรู้ดนตรีกับพ่อครูอีกด้วย

น.พ.เกรียงศักดิ์ เจียเจริญพงษ์ รองผู้อำนวยการ ร.พ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า นายเปลื้องหกล้มที่บ้านพักและญาตินำตัวมารักษายังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยแพทย์ได้ตรวจพบว่านายเปลื้อง ป่วยด้วยโรคเยือบุท้องอักเสบ แพทย์ได้รักษาเยียวยาจนมีอาการดีขึ้น แต่ก็กลับมาตรวจพบว่านายเปลื้องยังป่วยเป็นโรคตับแข็ง จากนั้นก็เกิดอาการแทรกซ้อนมาตลอด เมื่อวันที่ 25 พ.ย. อาการของนายเปลื้อง มีอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง จนมาเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเช้าตรู่วันที่ 2 ธ.ค.

ด้านนายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรม การวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า ครูเปลื้องถือเป็นเกียรติภูมิของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ และเป็นต้นธารตำนานโปงลางกาฬสินธุ์ เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์พัฒนาโปงลางมาตลอดชีวิต จนได้รับการยกย่องเชิดชูไว้ในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) โดยในปีนี้ประเทศไทยได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติอีกคน ซึ่งครูเปลื้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสาน โดยได้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวงวิชา จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์มากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงปัจจุบัน เช่น วงโปงลางสะออน เป็นต้น

สวช.ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตเป็นเงิน 135,000 บาท และกำลังดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่นายเปลื้อง โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางสวช.จะประสานกับลูกหลานของครูเปลื้อง ในการเปิดบ้านของท่านเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเฉพาะโปงลาง ซึ่งเป็นปณิธานของท่านที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งถ้าทางครอบครัวฉายรัศมี มีความพร้อมผมก็พร้อมจะดำเนินการ แต่ถ้ายังติดขัดในเรื่องของความพร้อมนั้น ทางสวช.จะรวบรวมประวัติและองค์ความรู้ของท่านมาบรรจุไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาไว้ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป เลขาธิการกวช.กล่าว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 312 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 312 ครั้ง
 
 
  03 ธ.ค. 2550 เวลา 13:11:55  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1212) ขอเชิญชม ศึกกลองยาวสะท้านฟ้า อุบลราชธานี 2554  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่6)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
เอาวีดีโอการประกวดรอบคัดเลือกมาให้ชมครับ  ส่วนรอบชิงชนะเลิศ สามารถดูทีวีย้อนหลังช่อง NBT (ช่อง11) เวลา 15.30-17.00 น. นะครับ
 
 
สาธุการบทความนี้ : 312 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 312 ครั้ง
 
 
  21 ธ.ค. 2554 เวลา 14:45:39  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   443) ฮูปงานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ปี 51  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่15)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


จบการรำบูชาพระธาตุพนม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 311 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 311 ครั้ง
 
 
  20 ต.ค. 2551 เวลา 13:45:50  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   34) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมทำบุญ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมทำบุญ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ขอเชิญสมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ และทุกท่านที่สนใจร่วมงานและร่วมทำบุญในโครงการ "พุทธศาสน์วันอาทิตย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย"  ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2549  ณ วัดนาคปรก

โครงการ "พุทธศาสน์วันอาทิตย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย" เป็นโครงการจัดเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความถนัดความสามารถพิเศษ ความสนใจของนักเรียนในด้านศีลธรรมและดนตรีไทย มีการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดดนตรีไทย และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โดยเชิญนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ มาร่วมกิจกรรม

รายละเอียด  http://www.watnakprok.org

 
 
สาธุการบทความนี้ : 307 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 307 ครั้ง
 
 
  08 ธ.ค. 2549 เวลา 13:46:59  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1252) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2555  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่12)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ


รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันศุกร์ที่่ 10 สิงหาคม 2555
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงภูมิผญาอีสานศรีแคนศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย 4 รางวัล
- วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- วงแกนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- วงโปงลางโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
- วงอนุกูลนารีโปงลาง โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงซออีสานยอดเยี่ยม
วงภูมิผญาอีสานศรีแคนศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงแกนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงภูมิผญาอีสานศรีแคนศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงแกนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

 
 
สาธุการบทความนี้ : 294 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 293 ครั้ง
 
 
  11 ส.ค. 2555 เวลา 00:08:12  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   383) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3  ประจำปี 2551


สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
....................................


เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แสดงทักษะฝึมือในด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการทางด้านดนตรีพื้นบ้านไทย สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  ประจำปี 2551 ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี (นับปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป)
ประเภทที่ 2 อายุไม่เกิน 25 ปี (นับปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป)

รับสมัครถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551  สำหรับทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  คัดเลือกจากวีซีดีขอผู้เข้าร่วมประกวดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รุ่นละ 7 วง  ซึ่งจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศดังนี้

- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2551
- รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี  ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551

ณ เวทีใหญ่ อุทยานการกีฬา ด้านอาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด
ผลการคัดเลือก (รอบคัดเลือก)
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2551
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันที่ 26 ? 27 กรกฎาคม 2551
ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ


1. วงดนตรีพื้นบ้าน วงเคียงเดือน ร.ร.บ้านโนนเที่ยง  จ.กาฬสินธุ์

2. วงดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลาง ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จ.กาฬสินธุ์

3. วงดนตรีพื้นบ้าน วงสว่างโปงลางศิลป์ ร.ร.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

4. วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน ร.ร. บ้านโพธิ์ จ.สุรินทร์

5. วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมือง ร.ร. หนองคายวิทยาคาร  จ.หนองคาย

6. วงดนตรีพื้นบ้าน ทายาทอีสาน ร.ร.บ้านหนองแซง จ.กาฬสินธุ์

7. วงดนตรีพื้นบ้าน ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก จ.สมุทรปราการ
ผลการคัดเลือก (รอบคัดเลือก)
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2551
รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันที่ 26 ? 27 กรกฎาคม 2551
ณ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ


1. วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางไตรคาม ร.ร.ไตรคามวิทยา จ.ขอนแก่น

2. วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จ.มหาสารคาม

3. วงดนตรีพื้นบ้าน วงบัวบาน ร.ร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี

4. วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

5. วงดนตรีพื้นบ้าน ฮักอีสาน ร.ร. สารคามพิทยาคาม  จ.มหาสารคาม

6. วงดนตรีพื้นบ้าน วงแคน จ.มหาสารคาม

7. วงดนตรีพื้นบ้าน สุพรรณิการ์โปงลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครกำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกวดชิงชนะเลิศในวันที่ 10 สิงหาคม 2551
- รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดชิงชนะเลิศในวันที่ 11 สิงหาคม 2551

ณ เวทีใหญ่อุทยานการกีฬาและนันทนาการ ด้านอาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ผลการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2551
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2551
ณ เวทีใหญ่อุทยานการกีฬาและนันทนาการ ด้านอาคารจันทนยิ่งยง
สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีพื้นบ้าน วงโปงลาง ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงดนตรีพื้นบ้าน ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก จ.สมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน ร.ร. บ้านโพธิ์  จ.สุรินทร์

รางวัลชมเชย 4 รางวัล
- วงดนตรีพื้นบ้าน ทายาทอีสาน ร.ร.บ้านหนองแซง จ.กาฬสินธุ์
- วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมือง ร.ร. หนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย
- วงดนตรีพื้นบ้าน วงเคียงเดือน ร.ร.บ้านโนนเที่ยง จ.กาฬสินธุ์
- วงดนตรีพื้นบ้าน วงสว่างโปงลางศิลป์ ร.ร.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงเคียงเดือน ร.ร.บ้านโนนเที่ยง จ.กาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงเคียงเดือน ร.ร.บ้านโนนเที่ยง จ.กาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงเคียงเดือน ร.ร.บ้านโนนเที่ยง จ.กาฬสินธุ์

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมือง ร.ร. หนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมืองอีสาน ร.ร. บ้านโพธิ์  จ.สุรินทร์

ผลการการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2551
รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันที่ 11 สิงหาคม 2551
ณ เวทีใหญ่อุทยานการกีฬาและนันทนาการ ด้านอาคารจันทนยิ่งยง
สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีพื้นบ้าน สุพรรณิการ์โปงลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงดนตรีพื้นบ้าน วงแคน จ.มหาสารคาม

รางวัลชมเชย 4 รางวัล
- วงดนตรีพื้นบ้าน ฮักอีสาน ร.ร. สารคามพิทยาคาม  จ.มหาสารคาม
- วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางไตรคาม ร.ร.ไตรคามวิทยา จ.ขอนแก่น
- วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
- วงดนตรีพื้นบ้าน วงบัวบาน ร.ร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี    

รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน สุพรรณิการ์โปงลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จ.มหาสารคาม

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน วงบัวบาน ร.ร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน โปงลางไตรคาม ร.ร.ไตรคามวิทยา จ.ขอนแก่น

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้าน ฮักอีสาน ร.ร. สารคามพิทยาคาม  จ.มหาสารคาม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 289 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 289 ครั้ง
 
 
  26 มิ.ย. 2551 เวลา 09:28:11  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   508) การประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคอีสาน ประจำปี 2552  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) การประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคอีสาน ประจำปี 2552      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
การประกวดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (การประกวดโปงลาง)
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องในวันเกษตรอีสานใต ประจําป 2552


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน จัดการประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท ประกวดรองคัดเลือกในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2552 และชิงชนะเลิศวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 2552 ในบริเวณจัดงานวันเกษตรอีสานใต ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ – วันที่ 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกณฑ์การประกวดวงโปงลาง
เกณฑ์การประกวดวงโปงลางจะพิจารณาจากลักษณะของวงโปงลางอีสาน อันมี แคน พิณ โหวด โปงลาง เป็นดนตรีหลัก  ในการแสดงโดยมีการฟ้อนรําหรือการแสดงประกอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเป็นสําคัญ ซึ่งไดกําหนดเกณฑ์ในการประกวดตัดสิน ดังนี้
1. ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเท่านั้น รวมทั้งสิ้นไมเกิน 35 คน
2. การแสดงใหเล่นลายบังคับ 1 ลาย คือ ลายลําเพลิน
3. ให้เล่นลายตามถนัดแสดงความสามารถอีกอย่างน้อย 1 ลาย
4. แต่ละวงใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรคในการแสดง 30 คะแนน
2. ความสอดคล้องกลมกลืน 20 คะแนน
3. ทํานองและความไพเราะ 20 คะแนน
4. การแต่งกาย 20 คะแนน
5. ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รางวัลในการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จํานวน 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จํานวน 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 7,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 7,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร


รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร  
  


ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารอบ 8 ทีม
การประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกวด ณ เวทีกลางงานเกษตรอีสานใต้
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2552


1. โรงเรียนสตรีสิริเกษ จ.ศรีสะเกษ
2. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ
4. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.อุบลราชธานี
5. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
6. โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จ.นครพนม
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย
8. โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : โรงเรียนที่เข้ารอบรายงานตัว และจับสลากเพื่อลำดับการแข่งขัน เวลา 17.00 น. ณ บริเวณกองอำนวยการแข่งขัน เวทีกลางงานเกษตรอีสานใต้ เริ่มประกวดเวลา 18.00 น.ผลการประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รางวัลชนะเลิศ
- โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
3. รางวัลชมเชย
- โรงเรียนเชียงยืนวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 283 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 283 ครั้ง
 
 
  16 ก.พ. 2552 เวลา 11:14:56  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1079) ของดการโพสต์รูปชั่วคราว  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่2)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
เยี่ยมคับ  แนะนำให้ใช้วิธีการอย่างพี่โอ๊ต  ตอนนี้เราได้ป้องกันการโพสต์ไว้แล้ว ถึงจะส่งมาก็จะไม่มีรูปแนบขึ้นเว็บไซต์   ส่วนทางหน้าเว็บส่วนที่ให้เลือกรูปแนบ ฝ่ายผู้ดูแลอยู่ระหว่างการดำเนินการคับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 283 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 283 ครั้ง
 
 
  29 ธ.ค. 2553 เวลา 11:46:23  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   144) ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของไทย  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่3)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


บั้งไฟล้าน
 
 
สาธุการบทความนี้ : 282 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 282 ครั้ง
 
 
  04 มิ.ย. 2550 เวลา 00:48:19  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   189) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2550  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่7)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
ยังบ่ได้แข่งขันเด้อน้องพี ต้องรอหลังวันที่ 1 กันยา พุ้นล่ะ ถ้าว่างกะไปเบิ่งได้ เพราะอยู่ติดกับคณะน้องพีอยู่แล่ว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 281 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 281 ครั้ง
 
 
  23 ก.ค. 2550 เวลา 11:56:02  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   70) ขอแสดงความเสียใจกับน้องต้อง เภสัชฯ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) ขอแสดงความเสียใจกับน้องต้อง เภสัชฯ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
เรียน พี่น้องชาวชมรมฯอีสานจุฬาฯทุกท่าน

เนื่องจากแม่ของน้องต้อง เภสัชฯ(สุชาติ จารย์รัตน์) ได้ป่วย เข้าโรงพยาบาล และเสียชีวิตแล้ว เมื่อคืนวันที่ 22
ม.ค. 50  ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 50   เพื่อน ๆ
พี่ ๆ น้อง ๆ ท่านใด จะไปช่วยงานหรือโทรติดต่อให้กำลังใจได้ที่เบอร์  08-6524-0368   ตอนนี้พ่อกับแม่ได้
เสียชีวิตไปหมดแล้ว  เหลือพ่อใหม่กับน้องสาวครับ

จึงแจ้งข่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน และฝากบอกต่อ ๆ กันด้วยนะครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 280 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 280 ครั้ง
 
 
  23 ม.ค. 2550 เวลา 16:21:17  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   455) แหล่งผลิต/จำหน่ายเครื่องดนตรี ฯลฯ พื้นบ้านอีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่2)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
เท่าที่ทราบนะคับ เฉพาะแหล่งที่เคยไปซื้อหลัก
แต่จริง ๆ แล้วมีมากกว่านี้ แทบทุกจังหวัด ให้ผู้รู้มาช่วยกันแนะนำ หรือโปรโมทเองนะคับ


แหล่งผลิต/จำหน่าย เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
- บ้านโคกก่อง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ทุกอย่าง) - อ.ทองคำ ไทกล้า
- บ้านหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (ทุกอย่าง) - อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
- บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ทุกอย่าง) - อ.สุนทร ชาสงวน
- บ้านท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม (ทุกอย่าง -  นายสุกร  ชัยบิน  อ.ศักดิ์ชัย ซาระวงศ์  อ.เดช วะชุม  ฯลฯ
- บ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (แคน) - พ่อใหญ่เคน ฯลฯ
- บ้านคำป่าหลาย (กลองทุกชนิด) - พ่อประนมศักดิ์ เมืองโคตร
- บ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (กลองทุกชนิด)
ฯลฯ

แหล่งผลิต/จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านอีสาน
- บ้านหนองเขื่อนช้าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
- บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ (ผ้าแพรวา)
ฯลฯ

แหล่งจำหน่าย สื่อเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์อีสาน เช่นซีดี วีดีโอ เป็นต้น
- วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด (วีดีโอ ซีดี วีซีดี เทป)
- วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (วีดีโอ ซีดี วีซีดี เทป)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี (ซีดี วีซีดี เทป)
- ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วีซีดี)
- ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซีดี)
- บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น - อ.สุนทร ชาสงวน (ซีดี วีซีดี เทป)
ฯลฯ

แหล่งให้เช่า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายประกอบชุดรำพื้นบ้านอีสาน
- ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฯลฯ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 279 ครั้ง
จากสมาชิก : 2 ครั้ง
จากขาจร : 277 ครั้ง
 
 
  04 พ.ย. 2551 เวลา 13:28:27  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   79) รายการคุณพระช่วย "รำบายศรีสู่ขวัญ"  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่12)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญต้อนรับกลุ่มนิสิตชมรมฯอีสาน จุฬาฯ และน้องค่ายเยาวชนที่มาศึกษาดูงาน
ค่ายกลางปี'43 ณ บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครฟ้อนบายศรีทางภูไทเพิ่นกะมีใส่สีดำ ชุดพื้นถิ่นของเพิ่นอยู่ได๋คับ

ผมคิดว่าหยังเทือกะขึ้นอยู่กับประเพณีการแต่งกายของท้องถิ่น และชุดการแต่งกายที่มีนำ  เพราะบางเทือมันบ่มีชุดสีขาว กะต้องใช้สีอื่นแทน   แต่ความหมายหรือสิ่งที่ต้องการสื่อถึงคงสิคือกัน

สำหรับการใส่สีดำ กะบ่แม่นดำล้วน คือจั่งใส่ไปงานศพ  กะยังมีสีหรือมีลายประดับตกแต่ง (อย่างเช่น สไบ แถบสี ลายผ้า เป็นต้น)
  

 
 
สาธุการบทความนี้ : 279 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 278 ครั้ง
 
 
  30 ก.ค. 2552 เวลา 16:49:25  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1079) ของดการโพสต์รูปชั่วคราว  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่8)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 
สามารถฝากรูป และนำลิงค์มาแสดง  ตรงด้านซ้ายมือนี้ คลิก "อัพโหลดรูปภาพ" เพื่อฝากรูปและนำลิงค์มาแปะนะครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 275 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 275 ครั้ง
 
 
  14 มิ.ย. 2554 เวลา 13:17:13  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   189) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2550  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่28)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ผลการคัดเลือกการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง (รอบคัดเลือก)


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
-: วงดนตรีพื้นเมืองอีสานโรงเรียนบ้านโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์
-: โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
-: โรงเรียนไตรคามวิทยา จังหวัดขอนแก่น
-: โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
-: โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-: โปงลางเพชรพิมาย จังหวัดนครราชสีมารุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
-: วงโปงลางคณะศิลป์อีสาน จังหวัดมหาสารคาม
-: วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน จังหวัดสกลนคร
-: วงตักสิลานคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-: ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม
-: วงฮักอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
-: โปงลางศรีลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 270 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 270 ครั้ง
 
 
  22 ส.ค. 2550 เวลา 13:57:38  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   443) ฮูปงานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ปี 51  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่4)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 266 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 266 ครั้ง
 
 
  20 ต.ค. 2551 เวลา 13:36:45  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   43) วีซีดีงานจุดเทียนชัยฯ  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่0) วีซีดีงานจุดเทียนชัยฯ      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


ตอนนี้วีซีดีการแสดง "วงโปงลางจุฬาฯ" ในงานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549  ณ สนามหน้าพระบรมรูปสองรัชกาล จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ใครสนใจอยากจะชม กรุณาติดต่อชมรมฯ นะคับ (ท่านประธานชมรมฯหรือผู้จัดการวง)

ส่วนงานพาแลง ตอนนี้ท่านพิณพนมและท่าน Mr.Por กำลังจัดทำโปรดอดใจรอ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 265 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 265 ครั้ง
 
 
  15 ธ.ค. 2549 เวลา 15:21:28  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   155) มิถุนา-กรกฎา ไปเที่ยวไสดี อีสาน  
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่2)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1720
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 1456080
รวม: 1456160 สาธุการ

 


อีกงานประมาณปลายเดือนมิถุนา รายละเอียดตามนี้เลยคับ

กำหนดวันจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2550

เทศบาลตำบลด่านซ้าย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย ได้ประสานกับผู้นำทางศาสนาในการกำหนดจัดวันงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2550 มีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2550 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักกันแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ในงาน “บุญหลวง” ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้ว ชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นพิธีขอฝนอย่างหนึ่ง จุดเด่นของงาน อยู่ที่เอกลักษณ์การแต่งกาย โดยผู้เล่นจะสวมใส่หน้ากากผี ที่ทำด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียวตกแต่งทาสีสวยงาม และแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ทำด้วยเศษผ้ามาต่อกัน มีช่องให้มือลอดออกมาได้ ผีตาโขนจะถืออาวุธประจำตัวและมี “หมากกะแหล่ง” ซึ่งเป็นโลหะคล้ายกระดิ่งรูปสี่เหลี่ยม ผูกติดเอว กิจกรรมในงานเริ่มต้นแต่รุ่งเช้าของงานวันแรก คือพิธีเบิกพระอุปคุต และจะมีขบวนแห่เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง ผีตาโขนทั้งหลายรวมทั้งผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ จะเข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง มีขบวนแห่บุญบั้งไฟร่วมด้วย โดยในแต่ละหมู่บ้านจะจัดแต่งขบวนของต้นเข้าประกวดกันเป็นที่คึกคักสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการเต้นผีตาโขน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 265 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 265 ครั้ง
 
 
  05 มิ.ย. 2550 เวลา 19:25:37  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

   

Creative Commons License
มิถุนา-กรกฎา ไปเที่ยวไสดี อีสาน --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ