ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561:: อ่านผญา 
คันได้เป็นใหญ่แล้วอย่าลืมคุณพวกไพร่ คันหากไพร่บ่พร้อมสิเสียหน้าบ่ฮุ่งเฮือง แปลว่า หากได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมคุณพวกไพร่ เพราะหากไพร่ไม่ทำให้ จะเสียหน้า ไม่รุ่งเรือง หมายถึง ได้ดีแล้ว อย่าลืมตัว อย่าลืมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ


  ค้นหากระทู้ กระดานสนทนาชมรมอีสานจุฬาฯ  

หน้า: 1  
  โพสต์โดย   1169) ตระกูลเจ้านายเมืองธาตุพนม  
  พระเพลิง    คห.ที่0) ตระกูลเจ้านายเมืองธาตุพนม      [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : นครพนม
เข้าร่วม : 31 พ.ค. 2554
รวมโพสต์ : 2
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 3480
รวม: 3480 สาธุการ

 


ในเมืองนครพนมมีกลุ่มตระกูลเจ้าเมืองใหญ่ๆ อยู่ทั้งหมด สาย ๗ ได้แก่
๑ กลุ่มเจ้านายเมืองนครพนม สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เมืองระแหง
๒ กลุ่มเจ้านายเมืองเรณูนคร สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เมืองวังอ่างคำ
๓ กลุ่มเจ้านายเมืองธาตุพนม สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์นครเวียงจันทน์
๔ กลุ่มเจ้านายเมืองท่าอุเทน สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เมืองหลวงบุ่งลิง
๕ กลุ่มเจ้านายเมืองไชยบุรี สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เมืองหงสาวดี และเมืองเขมราฐธานี
๖ กลุ่มเจ้านายเมืองรามราช สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เมืองเซียงฮ่ม
๗ กลุมเจ้านายเมืองอาจสามารถ สืบเชื้อสายจากนายกองอาทมาต

 
 
สาธุการบทความนี้ : 178 ครั้ง
จากสมาชิก : 1 ครั้ง
จากขาจร : 177 ครั้ง
 
 
  31 พ.ค. 2554 เวลา 04:07:13  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  โพสต์โดย   1169) ตระกูลเจ้านายเมืองธาตุพนม  
  พระเพลิง    คห.ที่1)       [ไปที่ความเห็นนี้ ในกระทู้นี้]  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : นครพนม
เข้าร่วม : 31 พ.ค. 2554
รวมโพสต์ : 2
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 3480
รวม: 3480 สาธุการ

 
พระยานาเหนือราชวงศ์เวียงจันทน์ + เจ้านางแพงเมืองจำปาศักดิ์ มีบุตรคือ
พระยาเมืองฮามนามฮุงศรี (อยู่ รามางกูร เดิมเป็นที่เพี้ยสุขรนันทา) + เจ้านางบุคคลีธิดาเพี้ยนันทาเมืองจำปาศักดิ์ (ต้นตระกุลบุคคละ) มีบุตรคือ
ขุนรามรามางกูร (ราม รามางกูร) เจ้าเมืองธาตุพนม ต้นตระกูลรามางกูร - รามางกูร ณ โคตะปุระ + เจ้านางบุญมาธิดากรมการเมืองธาตุพนม มีบุตรคือ
หลวงกลางน้อยศรีมงคล (ศรี รามางกูร) เจ้าเมืองธาตุพนม + อัญญานางบุษดี ธิดาหมื่นนำรวง
มีบุตรคือ ท้าวเฮือง รามางกูร (ผู้ตั้งสกุลรามางกูร)

และ
อัญญานางกอง รามางกูร + ท้าวแสง มีบุตรคือ
หลวงปรานีพุทธบริษัท (เมฆ รามางกูร) เจ้าเมืองธาตุพนม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 170 ครั้ง
จากสมาชิก : 0 ครั้ง
จากขาจร : 170 ครั้ง
 
 
  02 มิ.ย. 2554 เวลา 02:04:45  
   ขึ้นบน ลงล่าง  
 
         

  หน้า: 1

   

Creative Commons License
ตระกูลเจ้านายเมืองธาตุพนม --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ