มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์  การนำไฟล์วีดีโอจาก YouTube มาโพสต์ในเว็บบอร์ด อีสานจุฬาดอทคอม  
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WCvkUvLV9mg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

วิธีค้นหา URL ของไฟล์ในโค้ดของ YouTube
คลิก แบ่งปัน จากนั้น คลิก ฝัง
จะได้้โค้ดยาวๆ คล้ายๆโค้ดด้านบน การค้นหา ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับ
ให้หา คำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดที่อยู่หลัง src="url" (ที่ทำไฮไลท์สีีน้ำเงิน) นะครับ

src="http://www.youtube.com/embed/WCvkUvLV9mg" ....ที่ทำไฮไลท์สีนำเงิน คือ URL ของไฟล์นี้

width="
420" height="315" ==> อันนี้ ให้นำไปใช้ร่วมกับ bbcode นะครับ

การใช้ิิิิิ bbcode สำหรับนำไฟล์วีดีโอมาแสดงในเว็ฐบอร์ด ให้เลือกใช้โค้ด
[embed]


ตัวอย่างการใช้งาน

Help บอกวิธีใช้งานไว้ว่า [embed=w,h]http://URL[/embed]

w=width     ในที่นี้ คือ 420
h=high        ในที่นี้ คือ 315
http://URL= URLของไฟล์นี้ ในที่นี้คือhttp://www.youtube.com/embed/WCvkUvLV9mg


จะได้ bbcode    [embed=420,315]http://www.youtube.com/embed/WCvkUvLV9mg[/embed]   

ผลที่ได้


การใช้งานปุ่มเหล่านี้ กรุณาเลือกใช้ ตอบเต็มรูปแบบ นะครับ