กำหนดเว็บบอร์ดสไตล์  

isanchula.com style:: หน้านี้ ไม่มีตัวอย่าง
web board style:: ดูตัวอย่าง ด้านล่าง
ท่านไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบ.. ไม่สามารถกำหนดสไตล์ได้


ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(ฟ้า)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(น้ำเงิน)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(เขียว)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(แดง)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(ชมพู)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         ตัวอย่างบอร์ดสไตล์.... โฮม๕๑(เทา)
  ขอต้อนรับคุณ  
 
  กระดานสนทนา  
 

      ตัวอย่างเว็บบอร์ดสไตล์  
 

 
 
         


   

Creative Commons License
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ www.isan.clubs.chula.ac.th ---