ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
มีไหมบ่มีครั่งย้อมมันบ่ห่อนแดงเอง คันบ่หาฟืมฟัดต่ำทอบ่มีแล้ว แปลว่า มีไหมแต่ไม่มีครั่งย้อม ไหมย่อมไม่แดงได้เอง ถ้าไม่หาหูกหาฟืมมาทอ ก็ไม่เป็นผืนผ้า หมายถึง กิจทั้งหลาย สำเร็จได้ด้วยความเพียร


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  โสเหล่เฮฮาสภาไนบักขามคั่ว  
  สิทธิของท่าน
1. สามารถอ่านกระทู้ อ่านความคิดเห็นได้ทั้งหมด ยกเว้นห้องโสกันฉันพี่น้อง
2. ไม่สามารถตั้งกระทู้ ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็นได้
3. ไม่สามารถแก้ไขกระทู้หลัก และความคิดเห็น ที่ท่านโพสต์เอง
4. ไม่สามารถลบความคิดเห็นและกระทู้หลัก ที่ท่านโพสต์เอง
5. ไม่สามารถส่งรูปภาพ(ไม่เกิน100kb)ประกอบความคิดเห็น และไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพ(ไม่เกิน50kb)
6. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่สามารถเลือกสไตล์เว็บไซต์ได้
7. ไม่มีรูปแทนตัว รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแทนตัว
8. ไม่นับสถิติจำนวนการโพสต์

หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   419) ประกาศ แจ้งให้ทราบ  
  อีสานจุฬาฯ    
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 เม.ย. 2550
รวมโพสต์ : 235
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 490,080
รวม: 490,080 สาธุการ

 
แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้ดูแลเว็บไซต์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 พบว่ายังมีผู้ให้บริการเว็บไซต์จำนวนหนึ่งจงใจละเมิดกฎหมาย จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากปัญหาความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดความไม่เป็นธรรมและอาจมีการเลือกปฏิบัติ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายกรณี

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในฐานะองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ขอชี้แจงจุดยืนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี้

1) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ดีในประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม ในการติดตาม สืบหา และจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินกิจการเว็บไซต์ของตนให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

2) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทั้งหลาย ควรรีบดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และขั้นตอนการให้บริการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเคร่งครัด และหากข้อปฏิบัติใด ไม่ชัดเจน ในเบื้องต้น ขอให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานข่าวหรือส่วนที่ผู้ใช้บริการ สามารถส่งข้อมูลขึ้นไปได้เอง รีบดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น โดยศึกษาได้จากแนวปฏิบัติในการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่ออกโดย สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
http://www.webmaster.or.th/article/guidelines-for-webboard-moderation

3) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ดีสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจะดำเนินการจัดประชุมหารือ กับหน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ให้บริการเว็บไซต์ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การแจ้งลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เข้าลักษณะความผิด วิธีการปฏิบัติที่ดีของผู้ให้บริการในการดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่จะไม่เป็นการจงใจ สนับสนุน หรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด การออกหมายเรียกหรือจับกุมตลอดจนการตรวจสอบและการยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นต่อเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด เป็นต้น และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะประกาศให้สาธารณชนทราบที่เว็บไซต์ http://www.webmaster.or.th

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในความปลอดภัยของประชาชน และลดโอกาสที่ผู้ให้บริการที่ดีจะถูกกระทำเกินกว่าเหตุในทางคดี และอาจถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
11 มิถุนายน 2551

ที่มา : http://www.webmaster.or.th/news/statement-legal-action-webmaster-computer-crime-regulation
----------------------------------------------


แนวปฏิบัติในการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์1) ผู้ดูแลเว็บไซต์พึงกำหนดให้มีการติดตั้งระบบกรองคำที่ไม่เหมาะสมบนกระดานข่าว ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ข้อความหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการถูกเผยแพร่ลงในกระดานข่าวนั้น

2) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรติดตั้งระบบที่มีความสามารถในการบันทึกหมายเลขค่าไอพี (Internet Protocol) ของผู้ใช้บริการกระ ดานข่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 15 วัน

3) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการกระดานข่าว เพื่อทราบตัวตนและสถานะเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ

4) หากกระดานข่าวนั้นเป็นระบบที่มีการโพสต์รูปภาพได้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรให้สิทธิ์การโพสต์รูปภาพเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

5) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้ข้อความเตือนก่อนการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ ลงบนกระดานข่าวถึงโอกาสในการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม ในตำแหน่งและพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

6) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีระบบการแจ้งลบข้อความหรือรูปภาพใดๆ ที่มีการโพสต์ในกระดานข่าวแล้ว โดยให้มีจุดเชื่อมต่อที่ผู้ใช้บริการอื่นสามารถแจ้งลบ ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมได้โดยสะดวก

7) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีระบบเฝ้าระวัง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งลบ ข้อความอย่างสม่ำเสมอ หรือสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าชม

8) เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์หรือเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ได้รับแจ้งลบข้อความ หรือรูปภาพนั้นแล้ว ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรพิจารณาจัดการต่อข้อความหรือรูปภาพนั้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือในเวลาที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าชมและขนาดธุรกิจของเว็บไซต์นั้น หากเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า ข้อความ หรือรูปภาพนั้นละเมิด จริยธรรม แห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บหรือไม่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรนำข้อความอันเป็นปัญหานั้นออกจากพื้นที่สาธารณบนกระดานข่าวเสียก่อน และหากจำเป็นต้องลบข้อความหรือรูปภาพนั้น ก็ควรทำสำเนาเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสม

9) ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรจัดให้มีการตรวจสอบระบบโพสต์และระบบการแจ้งลบ ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมข้างต้น ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ

10) ในกรณีที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นำพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ไม่ว่าจะโดยมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตามเพื่อจัดทำเป็นกระดานข่าว ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรมีข้อตกลงกับผู้เข้าใช้ให้ชัดเจนว่าสามารถยกเลิก การเข้าใช้ได้ หากพบว่ามีการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพใดๆ ที่อาจเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บ

สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย
10 พฤศจิกายน 2547

ที่มา : http://www.webmaster.or.th/article/guidelines-for-webboard-moderation
----------------------------------------------การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 สำหรับมหาวิทยาลัย

---------------------------------------------พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

 
 
สาธุการบทความนี้ : 474 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  01 ก.ย. 2551 เวลา 11:49:03  
    www    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  อีสานจุฬาฯ    คห.ที่1)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 เม.ย. 2550
รวมโพสต์ : 235
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 490,080
รวม: 490,080 สาธุการ

 
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดระยะผ่อนผัน 1 ปี ซึ่งสิ้นสุดระยะผ่อนผันวันที่23 สิงหาคม 2551

ทางสำนัก IT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้แจ้งมายังหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ Server ของสำนัก IT ให้เร่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ

ดังนั้น ทางผู้ดูแลเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม จึงได้ปรับปรุง ระบบการโพสต์ข้อความทั้งหมด โดยให้โพสต์ได้เฉพาะสมาชิกที่ล็อกอินเข้าระบบเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 412 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  01 ก.ย. 2551 เวลา 12:00:06  
    www    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  อีสานจุฬาฯ    คห.ที่2)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 เม.ย. 2550
รวมโพสต์ : 235
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 490,080
รวม: 490,080 สาธุการ

 
ตอนนี้ ทางชมรมฯ ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน เสร็จแล้วบางส่วน โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากอ้ายโอ๊ต และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม แล้วครับ

คลิกดู

 
 
สาธุการบทความนี้ : 425 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.ย. 2551 เวลา 21:37:32  
    www    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่3)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 663,010
รวม: 663,010 สาธุการ

 
รับทราบรับปฎิบัติครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 17 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  09 ม.ค. 2552 เวลา 20:02:37  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  คำนางน้อง    คห.ที่5)  
  ปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 05 มิ.ย. 2550
รวมโพสต์ : 602
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 397,730
รวม: 397,730 สาธุการ

 
ทำบุญชมรมนี่ กำหนดการเป็นอย่างไร

 
 
สาธุการบทความนี้ : 19 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  04 ก.พ. 2552 เวลา 14:24:25  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่6)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,495,830
รวม: 4,503,975 สาธุการ

 DVD การแสดงงาน "ไอดินถิ่นอีสาน อลังการวัฒนธรรม 30ปี อีสานจุฬาฯ" กำลังคลอดแล้ว

ดีวีดีนี้ มี 1 แผ่น ความยาว 105 นาที บรรจุชุดการแสดง ดังนี้

- รำบายศรีสู่ขวัญ
- ฟ้อนสดุดีพระภูมินทร์
- ไอดินถิ่นอีสาน เบิกฮ้านตำนานดนตรี (เปิดวง)
- ไอดินถิ่นอีสาน สรภัญรำลึก (ฟ้อนจุฬาสรภัญ)
- ฟ้อนฉลองผะเหวด
- ฟ้อนบุญบั้งไฟ
- ฟ้อน ชุดตำนานท้องนา
- ฟ้อน อุ่นไอดิน
- บ้านเฮา (การแสดงพี่เก่า)

เพลงช่วงม่วนซื่นโฮแซว
- ย่านบ่มีชาติหน้า
- บ่าวจุฬาพาม่วน
- บ่าวพันธุ์พื้นเมือง
- จี่หอย
- กุหลาบแดง
- คิดฮอดอ้ายแหน่เด้อ


ผู้สนใจ ต้องการเก็บไว้ดู หรือเป็นที่ระลึก สามารถสั่งได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ติดต่อ ประสาท จูมพล โทร:  081-6513783  อีเมล์:  siangmiang50(at)gmail.com หรือ siangmiang(at)hotmail.com

ราคาแผ่นละ 200 บาท ครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 381 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.พ. 2552 เวลา 15:34:47  
    www    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  กระบี่โลหิต    คห.ที่7)  
  ผู้เยี่ยมยุทธ์

ภูมิลำเนา : มหาสารคาม
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 06 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 303
ให้สาธุการ : 5
รับสาธุการ : 428,630
รวม: 428,635 สาธุการ

 
ป๊าด..หลังจากตั้งท้องมาปีกว่า กะสิคลอดแล้วตั๊วหนิ
ขอแสดงความยินดีนำเด้อ ได้โตผู้หรือโตแม่หละ อิ อิ ล้อเล่น

อยากได้นำจักแผ่นสองแผ่นอยู่ดอก ผู้ได๋ว่างกะเอาไปขายทางสารคามนำแหน่เด้อ หรือถ้าบ่มีไผว่างกะสิเหมารถลงไปซื้อจักสองแผ่นกะได้ เตรียมไว้ให้แหน่เด้อ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 466 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ก.พ. 2552 เวลา 13:00:46  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  สาวลูกหล่า    คห.ที่8)  
  จอมยุทธ

ภูมิลำเนา : ยโสธร
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 24 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 298
ให้สาธุการ : 5
รับสาธุการ : 281,040
รวม: 281,045 สาธุการ

 
ขอจองนำแนเด้อจ้า

 
 
สาธุการบทความนี้ : 14 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ก.พ. 2552 เวลา 23:27:45  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  คำนางน้อง    คห.ที่9)  
  ปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 05 มิ.ย. 2550
รวมโพสต์ : 602
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 397,730
รวม: 397,730 สาธุการ

 
คำนางน้อง กะอยากได้คือกัน

แต่ว่าอยากได้แบบว่าบ่ต้องเสียตังได้บ่จ้า

 
 
สาธุการบทความนี้ : 9 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  30 มี.ค. 2552 เวลา 00:21:16  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  คำนางน้อง    คห.ที่10)  
  ปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 05 มิ.ย. 2550
รวมโพสต์ : 602
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 397,730
รวม: 397,730 สาธุการ

 
ว่าแต่

แฮกโฮม นิ แม่น วันอาทิตย์ ที่ยี่สิบเอ็ดบ่จ้า

จะไปถ่า อยู่ชมรม เด้อ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 2 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  20 มิ.ย. 2552 เวลา 00:27:07  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  สภาไนบักขามคั่ว   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2

   

Creative Commons License
ประกาศ แจ้งให้ทราบ --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ