มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สร้างตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์  
 
 
   
  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  ห้องอักษรไทน้อย  
 
อักษรไทน้อย

การใช้อักษรโบราณอีสาน
 - วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์
 - ดาวน์โหลดฟอนต์
เรียนรู้อักขรวิธี
 - อักขรวิธีอักษรไทน้อย
 - อักขรวิธีอักษรธรรม
การพิมพ์อักษรไทน้อย
 - อักษรไทน้อย ใช้โหมด EN
 - อักษรไทย ใช้โหมด TH
การพิมพ์อักษรธรรมอีสาน
 - ใช้โหมด EN และ้โหมด TH
 - พิมพ์อักษรไทยไม่ได้

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์สานิตย์ โภคาพันธ์ อาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง ผู้ออกแบบฟอนต์, อาจารย์มนัส สุขสาย ผู้เรียบเรียงตำราอักขรวิธีอักษรโบราณอีสาน

  หน้า: 1 2 3 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   1) sv'vydlvowmoZ pbofu9voVy{  
  สาวส่า เมืองยโส    คห.ที่12) ...(ย้ายมา)  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : ยโสธร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 1,784
ให้สาธุการ : 155
รับสาธุการ : 2,432,980
รวม: 2,433,135 สาธุการ

 
pkdcmhvhkp
rb,5nd[job

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  08 ก.พ. 2553 เวลา 17:49:38  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่13)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
9vocid dt:"'pkdp6 syfvjkowxvjko,k rb,wxrb,,k dtgibJ,'jkP-7Ho

rvvjkowfhc]h; wxvjkovydlvo]k; >>>
xhkf vjkovvdglbP

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  08 ก.พ. 2553 เวลา 19:37:30  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ลาวเวียน ( LV : Laovien )    คห.ที่14)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : หลวงพระบาง
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 14 ม.ค. 2553
รวมโพสต์ : 12
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 41,020
รวม: 41,020 สาธุการ

 
c,joc]h;

8jvp/7dwxgmup]tsojvpgfhv

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  13 ก.พ. 2553 เวลา 15:42:48  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  top_thailoei    คห.ที่15)  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : เลย
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 10 ก.ค. 2552
รวมโพสต์ : 52
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 74,970
รวม: 74,970 สาธุการ

 
:e[kpfu8y[ zT,z^ohvp

[j8jvPwfh=eokPginjv'ouh

rvg-upowfh 8yozbfdt-vvtryPgfhvrujohv'

-vgmbfm^olbo]txt;yf5totmevulko 8y[

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ก.พ. 2553 เวลา 12:04:22  
      Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่16)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,583,450
รวม: 4,591,595 สาธุการ

 
=eokP
ชำนาย

=eo;o
ชำนาน ชำนาญ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ก.พ. 2553 เวลา 22:42:48  
    homepage  Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ปังคุง    คห.ที่17)  
  จ้าวยุทธภพ

ภูมิลำเนา : _มณฑลเทศาภิบาลอุดร_
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 04 ม.ค. 2552
รวมโพสต์ : 1,357
ให้สาธุการ : 900
รับสาธุการ : 1,236,510
รวม: 1,237,410 สาธุการ

 
ใช้ยังบ่ค่อยคล่อง แต่ก็ดีใจที่มี

.=h[j8jvp8]jv’gmjkwsij shkshk

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  23 ก.พ. 2553 เวลา 10:14:01  
      Hi5  offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  อ้ายโอ๊ต    คห.ที่18)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด-สาเกตนคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 10 ก.ย. 2550
รวมโพสต์ : 6,593
ให้สาธุการ : 695
รับสาธุการ : 12,614,040
รวม: 12,614,735 สาธุการ

 
ลองหัดเขียนเบิ่ง

]v' syf -Ro g[bj'

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  23 ก.พ. 2553 เวลา 10:46:12  
    homepage    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  อ้ายโอ๊ต    คห.ที่19)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด-สาเกตนคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 10 ก.ย. 2550
รวมโพสต์ : 6,593
ให้สาธุการ : 695
รับสาธุการ : 12,614,040
รวม: 12,614,735 สาธุการ

 
wmr;o

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  24 ส.ค. 2553 เวลา 13:53:56  
    homepage    offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  Dr.Sam    คห.ที่20)  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 16 ก.ย. 2553
รวมโพสต์ : 3
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 5,870
รวม: 5,870 สาธุการ

 
lts;yffu8y[

lt,k:bd.s,j -vVj;,vto6]yd;yfmtotme[hkogVk8y[

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  29 ก.ย. 2553 เวลา 15:38:05  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  หมอแคนเมืองหนองคาย    คห.ที่22)  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : หนองคาย
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 06 ก.ค. 2553
รวมโพสต์ : 3
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 7,540
รวม: 7,540 สาธุการ

 
-Y-v[w0gfbH-tohvp mujwfh0yfshv`le]y[gl;tok4klkwmohvp-7Ho,k -jvpdtfu.0s}kpmujwfh,uFvdkfmuJwfhgxYolt,k=bd-v`shv`ouH fu.0 fu.0

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 ก.ย. 2554 เวลา 09:29:57  
        offline  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง ขึ้นบน ลงล่าง  
 
  ห้องอักษรไทน้อย   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3

   

Creative Commons License
sv'vydlvowmoZ pbofu9voVy{ --- เว็บบอร์ดอีสานจุฬาฯ