ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561:: อ่านผญา 
กุญชรช้างพลายสารเกิดอยู่ป่า ยังได้มาอยู่บ้านเมืองกว้างกล่อมขุน แปลว่า ช้างสาร เป็นสัตว์ป่า ยังได้เข้ามาอยู่ในเมือง รับใช้ผู้คน หมายถึง สัตว์ป่ายังนำมาฝึกสอนได้ คนเราไม่พึงเป็นคนหัวรั้นว่ายากสอนยาก

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ โหวดฟ้า

สุดยอดปรมาจารย์
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
16 ธ.ค. 2551
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกทั่วไป
ภูมิลำเนาเดิม ::
ชัยภูมิ
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
อยากร่วมเป็นสมาชิก
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
1234 โนนสาธร อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
โฮมเพจส่วนตัว::
ไม่มี
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
ไม่มี
คติประจำกาย::
ธรรมมะย่อมชนะอธรรม
โหวดฟ้าหาญกล้าต่อกร

ข้อมูลทางสถิติของคุณ โหวดฟ้า
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
907 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
3 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
910 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
30 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
817,670 แต้ม   (จากสมาชิก 1,580 แต้ม, จากขาจร 816,090 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
817,700 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
โหวดฟ้า ::
เว็บบอร์ด(907) ปลาร้านอกไห(3)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา