ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562:: อ่านผญา 
ชื่อว่าแนวความฮู้ศีลธรรมพระเจ้าใหญ่ คันแม่นเฮียนได้แล้วเป็นแก้วแก่นมโน แปลว่า ความรู้ในศีลธรรมพระพุทธองค์ หากเข้าใจดีแล้ว เหมือนเป็นแสงไฟสว่างส่องนำทาง หมายถึง ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือแสงสว่างแห่งปัญญา

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ รวิวณฺโณ นามะ
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
20 เม.ย. 2562
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกทั่วไป
ภูมิลำเนาเดิม ::
อุบลราชธานี
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
ความรู้
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
9 หมู่ 7 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบล
โฮมเพจส่วนตัว::
ไม่มี
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
คติประจำกาย::

ข้อมูลทางสถิติของคุณ รวิวณฺโณ นามะ
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
0 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
0 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
0 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
0 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
0 แต้ม   (จากสมาชิก 0 แต้ม, จากขาจร 0 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
0 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
รวิวณฺโณ นามะ ::
เว็บบอร์ด(0) ปลาร้านอกไห(0)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา