ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
อันว่าความตายม้างไกลกันเจียระจาก คันบ่ม้มโอฆกว้างสิเทียวพ้ออยู่เลิง แปลว่า แม้ตายพรากจากกัน หากยังหนีไม่พ้นโอฆะกิเลส ก็ยังมีโอกาสได้เกิดพบกันอีก หมายถึง ตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสทั้งปวง ย่อมเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ Ting Lie
ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
08 ต.ค. 2561
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกทั่วไป
ภูมิลำเนาเดิม ::
มหาสารคาม
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
ดี
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
5 ม.4 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โฮมเพจส่วนตัว::
ไม่มี
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
ไม่มี
คติประจำกาย::
สุขอยู่ที่ใจ

ข้อมูลทางสถิติของคุณ Ting Lie
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
2 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
0 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
2 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
0 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
220 แต้ม   (จากสมาชิก 0 แต้ม, จากขาจร 220 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
220 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
Ting Lie ::
เว็บบอร์ด(2) ปลาร้านอกไห(0)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา