ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561:: อ่านผญา 
เก้าสิฆ่าสิบสิฆ่า ให้เอาแก่นคะยูงตี อย่าได้เอาบาลีต่อยตีตางค้อน แปลว่า จะฆ่าเก้าครั้งสิบครั้งก็ไม่ว่า ขอให้ใช้ไม้พะยูงตี ขออย่าได้เอาปัญญาความรู้มาตีแทนไม้ค้อน หมายถึง ไม่ควรใช้ปัญญาความรู้ของตน เอาเปรียบคนอื่น

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ บ่าวไทด่าน

สุดยอดฝีมือ
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
20 มี.ค. 2550
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกทั่วไป
ภูมิลำเนาเดิม ::
เลย
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
ผมไม่รู้
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
svryd
โฮมเพจส่วนตัว::
ไม่มี
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
ไม่มี
คติประจำกาย::
ดินแดนแห่งสัจไมตรี พระเพณีผีตาโขน

ข้อมูลทางสถิติของคุณ บ่าวไทด่าน
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
464 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
0 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
464 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
0 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
686,800 แต้ม   (จากสมาชิก 240 แต้ม, จากขาจร 686,560 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
686,800 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
บ่าวไทด่าน ::
เว็บบอร์ด(464) ปลาร้านอกไห(0)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา