ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562:: อ่านผญา 
ชื่อว่ากรรมเถิงแล้วจำใจจำจาก บ่มีไผแก่ทื้นคืนได้โลกเฮา แปลว่า เมื่อถึงคราวต้องพลัดพรากจากกัน แม้ไม่อยากจากก็ต้องจาก ไม่มีใครย้อนเวลาคืนได้ หมายถึง เมื่อผลกรรมมาถึงแล้ว ไม่มีใครจะแก้ไขทัดทานได้

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ มังกรเดียวดาย

มหาเซียน
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
03 มี.ค. 2550
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกชมรมฯ
ภูมิลำเนาเดิม ::
ขอนแก่น
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
ศิษย์เก่า
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
คลอง2 ลำลูกกา
โฮมเพจส่วนตัว::
www
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
คติประจำกาย::
ฟ้าเวิ้งว้าง ดินไร้ไมตรี ปณิธานยากบรรลุ รักยากคลาย
สะพายกระบี่เดียวดาย กายโดดเดี่ยว ชีวิตหนึ่งเดียว ไร้ซึ่งใยดี..

ข้อมูลทางสถิติของคุณ มังกรเดียวดาย
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
2,447 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
1,123 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
68 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
3,638 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
8,145 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
4,583,450 แต้ม   (จากสมาชิก 9,820 แต้ม, จากขาจร 4,573,630 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
4,591,595 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
มังกรเดียวดาย ::
เว็บบอร์ด(2,447) ปลาร้านอกไห(1,123)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา