ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 20 เมษายน 2562:: อ่านผญา 
เชื้อชาติอ้อยบ่ห่อนเกิดเป็นเลา แซงตาเปาบ่ห่อนเป็นกอได้ แปลว่า เป็นธรรมดาว่า ลำอ้อย ย่อมไม่เป็นท่อ ทะลายต้นตาเปา ย่อมไม่เกิดเป็นกอ หมายถึง ธรรมชาติ มันเป็นเช่นนั้น พึงพอใจในความเป็นตัวของตัวเอง

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา  

สมาชิกเว็บไซต์อีสานจุฬาดอทคอม -- isanchula.com member profile
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ บ่าวหน่อ

อภิมหาเซียน
สมัครสมาชิกเมื่อ ::
03 มี.ค. 2550
สมาชิกภาพ ::
สมาชิกชมรมฯ
ภูมิลำเนาเดิม ::
ร้อยเอ็ด
เกี่ยวกับจุฬาฯในแง่ ::
น้องใหม่ ชมรม
ที่เร้นกายปัจจุบัน::
รังสิตมหานคร
โฮมเพจส่วนตัว::
www
Facebook/Hi5 ส่วนตัว::
คติประจำกาย::

ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าบ้าน ใจประสงค์ขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดง


ข้อมูลทางสถิติของคุณ บ่าวหน่อ
โพสต์ในเว็บบอร์ด ::
1,108 ครั้ง
โพสต์ในปลาร้านอกไห ::
2,800 ครั้ง
เสนอภาษาอีสาน ::
280 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น::
4,188 ครั้ง
รวมให้สาธุการ ::
180 แต้ม
รวมรับสาธุการ ::
5,130,410 แต้ม   (จากสมาชิก 2,830 แต้ม, จากขาจร 5,127,580 แต้ม)
รวมสาธุการ ::
5,130,590 แต้ม
ค้นหาหัวข้อที่ไ้ด้รับสาธุการ ::
เว็บบอร์ด ปลาร้านอกไห
ค้นหารายการโพสต์ของ
บ่าวหน่อ ::
เว็บบอร์ด(1,108) ปลาร้านอกไห(2,800)

ย้อนกลับ  เพิ่มไว้ใน My Contact List  ติดต่อหลังเวที  ติดต่อโดยเมล์
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ของเรา