มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์

กระดานสนทนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสเหล่ เฮฮา กับสภาไนบักขามคั่ว

ตั้งกระทู้ใหม่
528) วิจิตรแพรวาที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 คห.ที่30)
น่าจะส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในสาขาของการเรียนในมหาวิทยาลัยครับ
 คห.ที่31)

ขอบคุณ อ้ายโอ๊ต หลายๆ  สำหรับ ความรู้เบื้องต้นในการ ทอผ้าแบบนี้
แต่ละแห่งในอีสาน ก็มี เอกลักษณ์ ในการทอผ้า แตกต่างกันไป แต่ก็คล้ายๆกัน

ที่สำคัญงานหัตถกรรมแบบนี้ หากพวกเฮาบ่ ส่งเสริมหรือ สืบทอดไว้
ลูกหลานภายภาคหน้า อาจจะหลงลืม สูญหายไป

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบัน  จัดเข้าในรูปแบบ การศึกษาตามอัธยาสัย
หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสืบทอดให้ดำรง มีไม่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม พวกเฮา
สามารถ ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไว้ได้ ดังนี้
1 ช่วยกันอุดหนุนงานฝีมือแบบนี้ จากแหล่งที่มา
2 ในการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ต่างๆ นำเอาผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ ประยุกต์ใช้
3  หน่วยงานท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ ทั้งทางนโยบาย และ งบประมาณอุดหนนุน
4 ชุมชนมีการฝึกสอน ให้เยาวชนได้สืบสาน ศาสตร์แขนงนี้ไว้กับถิ่น

ในความเห็นของผมแล้ว ผ้าแพรวา ที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละถิ่น บ่งบอกอัตตลักษณ์
ของชาวอีสานได้ชัดเจน  เหมื่อนทรงผมตั้ง ๆ  ของวัยรุ่นเกาหลี
 คห.ที่32)


ที่จริงในหลายจังหวัดภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลางก็มีหลายแห่งที่ทอผ้าแพรวาแบบนี้กันมาก เพราะการส่งเสริมการทอที่แพร่หลายจากศูนย์ศิลปาชีพ

ผ้าแพรวาจึงมีมากกว่าบ้านโพนในปัจจุบัน


ส่วนผมและสมาชิกวงแคนบางคนก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผ้าแพรวา คือจะมีสะสมอย่างน้อยคนละผืน ประกอบไปด้วย ย่าม สไบ เสื้อภูไท ที่เป็นของใช้หลักๆ

แต่ย่ามของภูไทจะเป็นที่นิยมมากของผู้ชาย โดยเฉพาะนิสิตและนักศึกษาของมหาสารคาม จะชอบใช้กันมาก ถ้ามามหาสารคามเห็นคนสะพายย่ามภูไทก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับที่นี่ครับ
 คห.ที่33)
งามหลายๆๆๆ  ผมก้มีนะ  ซื้อมา ๒ ผืน ผืนละ ๕๐๐  แต่ลายไม่เต็มนะครับ แต่สวยมากๆๆๆ
 คห.ที่34)


ผ้าไหม แพรวา
 คห.ที่35)
การให้ข้อมูลเรื่องการทอผ้าแพรวานั้นขอความกรุณาว่าขอให้บอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  เพื่อคนที่อยากจะศึกษาหรือคนที่ผ่านเข้ามาพบจะได้เข้าใจถึงวิธีการทอผ้าไหมแพรวาจริงๆ  ซึ่งรูปภาพที่เอามาลงนั้นยังไม่ใช่อุปกรณ์การทอผ้าไหมแพรวา  ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าเหมือนกัน
 คห.ที่36)
ผมได้แจกแจงของการอ้างอิงภาพ เพื่ออธิบายรายละเอียดและที่มาของภาพแล้ว ซึ่งยกตัวอย่างกี่และเขาลายจากพื้นที่อื่น ที่สามารถค้นหาภาพได้จากinternetมาใช้ประกอบการอธิบาย

เพราะไม่มีภาพที่เป็นกี่และเขาลายจากการทอผ้าแพรวาจากการสืบค้นทางinternet ในช่วงเวลานั้น

ถ้าคนที่อ่านให้ชัดเจนจากคำอธิบายใต้ภาพ ก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้หรอกครับ เพราะเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงกันเฉยๆ
 คห.ที่37)


แม่หญิงภูไท กับผ้าไหมแพรวา อ้างอิงภาพจาก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=213982&start=3030
 คห.ที่38) ผ้าแพรวาในปัจจุบัน


ผ้าสไบแพรวา สำหรับใช้ในการแสดงวงโปงลาง มีสีสันสดใสและหลากสีมากขึ้นตามความนิยมของตลาด
 คห.ที่39) ผ้าแพรมน หรือแพรฟอย


ผ้าแพรมน หรือแพรฟอยในปัจจุบัน ทอด้วยด้ายโทเร

ตอบกระทู้


Creative Commons License