มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์

กระดานสนทนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสเหล่ เฮฮา กับสภาไนบักขามคั่ว

ตั้งกระทู้ใหม่
1316) การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2556
 
การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี 2556

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
....................................กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ประจำปี 2556 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี


เพลงและการแสดงที่ใช้ในการประกวดประกอบไปด้วย
1. เปิดวง
2. การแสดงดนตรีและการขับร้องหมอลำในทำนองประเภทต่าง ๆ ตามความสามารถและถนัด ที่มีเนื้อร้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และต้องเป็นการประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ จำนวน 1 เพลง
3. เดี่ยวเครื่องดนตรี ตามลายเพลงที่กำหนด
4. การแสดงที่สื่อถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน 1 ชุด

ลายเดี่ยวเครื่องดนตรี
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โหวด         ลายสังข์สินไชย
พิณ           ลายแมงภู่ตอมดอกไม้
แคน          ลายลมพัดพร้าว
โปงลาง      ลายสีทันดร
ปี่ภูไท      ลายภูไท

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
โหวด        ลายสาวน้อยหยิกแม่
พิณ           ลายปู่ป๋าหลานออกเต้ย
แคน          ลายใหญ่ออกเต้ย
โปงลาง      ลายสุดสะแนน

ผู้แสดงไม่เกิน 35 คน

ส่งใบสมัครและวีซีดีภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556
ชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ เวทีอาคาร สมบัติ คุรุพันธ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดการประกวดคลิกที่นี่    


ประกาศผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2556  รอบคัดเลือก

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
2. วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
3. วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น
4. วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
5. วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
1. วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย
2. วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
3. วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
5. วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556
ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รายงานตัวเวลา 07.30 น.)

ที่มา :  ประกาศสำนักนันทนาการ


ผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบชิงชนะเลิศ


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วันเสาร์ที่่ 10 สิงหาคม 2556
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
- วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงปี่ภูไทยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลกั๊บแก้บยอดเยี่ยม
วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางผดุงนารี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางแคนทอง โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น


รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
วันเสาร์ที่่ 10 สิงหาคม 2556
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ


รางวัลชนะเลิศ
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย
- วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย


รางวัลบรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงซออีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงแคนยอดเยี่ยม
วงศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลบรรเลงพิณยอดเยี่ยม
วงโปงลางสีทันดร จังหวัดหนองคาย

รางวัลบรรเลงโหวดยอดเยี่ยม
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลบรรเลงกลองยอดเยี่ยม
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญา สาวมหา’ลัย” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

รางวัลกั๊บแก้บยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลนางไหยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย

รางวัลขับร้องยอดเยี่ยม
วงโปงลางโรงเรียนศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์ จังหวัดเลย

รางวัลการแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานยอดเยี่ยม
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ภาพบรรยากาศคลิกที่นี่


......................................................
การประกวดครั้งที่ผ่านมา

| ครั้งที่ 7  | ครั้งที่ 6  | ครั้งที่ 5  | ครั้งที่ 4  | ครั้งที่ 3   | ครั้งที่ 2 |
 คห.ที่1)
สุดยอด  สู้ๆเด้อคับ  เอาใจช่วยทุกวง
 คห.ที่2)
ศิลป์อีสาน เต็มที่ๆ รอลุ้นอยู่ทุกวินาที ^^
 คห.ที่3)
1 สินไซ
2 ศิลป์อีสาน
3 หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย
4 ศรีสองรักษ์
 คห.ที่4)
ท่านใดมีไฟล์เสียง หรือวิดีโอ เรากำลังรอคอยท่านอยู่นะครับ
 คห.ที่5)
ผลการประกวดวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖

รุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี

๑.รางวัลชนะเลิศ วงโปงลางแคนทอง
๒.รองชนะเลิศอันดับที่๑ วงโปงลางผดุงนารี
๓.รองชนะเลิศอันดับที่๒ วงโปงลางพินแคนแท่นวิทย์
๔.รางวัลชมเชย วงโปงลางตำนานไหม
๕.รางวัลชมเชย วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน

๑.กลองยอดเยี่ยม วงโปงลางผดุงนารี
๒.แคนยอดเยี่ยม วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์
๓.พิณยอดเยี่ยม วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์
๔.โหวดยอดเยี่ยม วงโปงลางแคนทอง
๕.โปงลางยอดเยี่ยม วงโปงลางแคนทอง
๖.ปี่ภูไทยอดเยี่ยม วงโปงลางผดุงนารี
๗.นางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางตำนานไหม
๘.ขับร้องยอดเยี่ยม วงโปงลางแคนทอง
๙.กั๋บแก้บยอดเยี่ยม วงโปงลางผดุงนารี
๑๐.วิถีชีวิตยอดเยี่ยม วงโปงลางโรงเรียนสนามบิน

รุ่นอายุไม่เกิน๒๕ปี

๑.รางวัลชนะเลิศ วงโปงลางสินไซ
๒.รองชนะเลิศอันดับที่๑ วงโปงลางศิลป์อีสาน
๓.รองชนะเลิศอันดับที่๒ วงโปงลางหนุ่มปริญญาสาว มหาลัย
๔.รางวัลชมเชย วงโปงลางศรีสองรักษ์
๕.รางวัลชมเชย วงโปงลางศรีทันดร

๑.กลองยอดเยี่ยม วงโปงลางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย
๒.แคนยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์อีสาน
๓.พิณยอดเยี่ยม วงโปงลางศรีทันดร
๔.โหวดยอดเยี่ยม วงโปงลางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย
๕.โปงลางยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์อีสาน
๖.ซอยอดเยี่ยม วงโปงลางสินไซ
๗.นางไหยอดเยี่ยม วงโปงลางศรีสองรักษ์
๘.ขับร้องยอดเยี่ยม วงโปงลางศรีสองรักษ์
๙.กั๋บแก้บยอดเยี่ยม วงโปงลางสินไซ
๑๐.วิถีชีวิตยอดเยี่ยม วงโปงลางสินไซ
 คห.ที่6)
วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q5E95dYYoCE


 คห.ที่7)
วงโปงลางศรีสองรักษ์ จ.เลย


 คห.ที่8)
เปิดวง โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย

 คห.ที่9)
สู้เต็มที่เด้อสู......................<<   บาคาร่าออนไลน์   >>
ตอบกระทู้


Creative Commons License