มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์

กระดานสนทนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสเหล่ เฮฮา กับสภาไนบักขามคั่ว

ตั้งกระทู้ใหม่
109) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่138) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


รวมภาพนักแสดง
 คห.ที่139) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


เรือมอันเร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่140) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


เรือมอันเร

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดค่อนข้างมีการแสดงที่ออกไปทางอีสานกลางถึงอีสานใต้ไว้มาก

ส่วนทางวิทยาลัยนาฏศิลกาฬสินธุ์จะเน้นความเป็นภูไท และอีสานตอนบน

และทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ก็จะเน้นไปในทางอีสานใต้กับอีสานตอนบนตามลำดับ
แต่ละที่จึงมีรูปแบบการแสดงที่เน้นแตกต่างกันครับ
 คห.ที่141) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ขบวนช่างฟ้อนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ในงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดของปี2552
 คห.ที่142) สาวงามกรมศิลป์


สามสาวของสามสถาบัน

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดตามลำดับ
 คห.ที่143) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


การแสดงเรื่องพระลอ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่144) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ฟ้อนกลองเตะ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่145) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ฟ้อนกลองเตะ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่146) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ภาพถ่ายร่วมกันของนักแสดงในวิทยาลัยนาฏศิลปแห่งต่างๆ
 คห.ที่147)
คุณอ้ายโอ๊ต:
เรือมอันเร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

    
ตีนซิ้นทางเขมรเพิ้นซ่อยยามย่างแบบนี้อยู่บ่น้อ คือบ่เคยเห็นจักเทื่อ ไผฮู้บอกแหน่เน้อครับ
ตอบกระทู้


Creative Commons License