มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สืบสานตำนานทรงคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์

กระดานสนทนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสเหล่ เฮฮา กับสภาไนบักขามคั่ว

ตั้งกระทู้ใหม่
109) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่117) ช่างฟ้อน นักดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมอื่นๆของช่างฟ้อน นักดนตรี วงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


 คห.ที่118) การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สวีเดน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ฟ้อนภูไทเรณูนคร
ในการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สวีเดน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดการแสดงโขน


ฟ้อนดึงครกดึงสาก


รำวงกับผู้มาร่วมชมโครงการ


ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


นักแสดงร่วมยืนส่งคณะผู้มาเยี่ยมชมเดินทางกลับ
 คห.ที่119) การแสดงรำภาคใต้ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


การแสดงชุด จินตปาตี เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้
จินตปาตีเป็นชื่อของนางเอกในท้องเรื่องหนึ่งของการแสดงหนังตะลุง

กระบวนท่าฟ้อนรำ จะเลียนแบบกริยาการเคลื่อนไหวของ ตัวหนังตะลุง
ประดิษฐ์การแสดงโดย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง


รำจินตปาตี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
อ้างอิงภาพจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=abird&month=04-2007&date=08&group=4&gblog=9
 คห.ที่120) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
อ้างอิงภาพจาก http://www.roiet.go.th/board/index.php?PHPSESSID=c88200b658f3f42852fc3d4da7d621e4&topic=5060.0 คห.ที่121) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่122) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


 คห.ที่123) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ฟ้อนดึงครกดึงสาก

 คห.ที่124) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ฟ้อนทำนา


ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด
 คห.ที่125) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
 คห.ที่126) งานแสง สี เสียง พาแลง กู่กาสิงห์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


ตอบกระทู้


Creative Commons License