ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
ชิ้นบ่เป็นต่อนย่างอย่าได้อ่าวจาแกง อย่าได้กุมเอาเกลือเอือบลงดูฮ้าย แปลว่า เนื้อ ไม่เป็นชิ้นพอปิ้งย่างได้ อย่าคิดนำไปทำแกง อย่าได้นำเกลือไปคลุกเคล้า หมายถึง คนเหลาะแหละ ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่พึงมอบหมายงานให้รับผิดชอบ

จำหน่ายซีดีออนไลน์  

จำหน่ายซีดีออนไลน์ อัลบั้ม30ปีอีสานจุฬาฯ ---Ponglang CD
ซีดี || ดีวีดี ||เงื่อนไขการชำระเงิน || ฟังเพลงตัวอย่าง

customer login:: username password


CD "๓๐ปี อีสานจุฬาฯ" โดยวงโปงลางจุฬาฯ

ผู้สนใจ สามารถหาซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หรือติดต่อ ประสาท จูมพล โทร: 081-651 3783
อีเมล์: siangmiang50@gmail.com หรือ siangmiang@hotmail.comเงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเงินโดย: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : นายประสาท จูมพล นางสาวมณี มณีแสง นางสาววิหรรษา ศรีเมือง
เลขที่บัญชี : 289-2007-618
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง


หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบ โดย 3 วิธี วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. โทร.แจ้งโดยตรง ที่ โทร. 081-6513783 (ประสาท จูมพล)
2. เมล์แจ้ง ที่ siangmiang50(at)gmail.com หรือ siangmiang(at)hotmail.com
    พร้อมแนบรูปหลักฐานการโอนเงินมาด้วย
3. แฟกซ์ใบหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-218-3643 ถึงคุณประสาท จูมพล

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อซีดี กรุณาติดต่อ โทร. 081-6513783 (ประสาท จูมพล)

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... จำหน่ายซีดีออนไลน์