ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562:: อ่านผญา 
คันได้ขี่ม้าแล้วอย่ากั้งฮ่มแฮแถม ย้านเจ้าเพพังตกถืกตอตำต้อง แปลว่า หากได้ขึ้นขี่ม้า อย่าได้กางร่มด้วย เพราะอาจตกม้า โดนหัวตอได้ หมายถึง ได้ดีแล้วอย่าหยิ่งจองหอง


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  จังหวัดในอีสาน  
  สวัสดีครับ

     แทบจะไม่มีใครล่วงรู้อย่างลึกซึ้งเลยว่า มีเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ในภาคอีสานของประเทศไทยนั้น หลายอย่างมีความเป็นมาอย่างไร หลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วและยังคงอยู่ หลายอย่างเกิดขึ้นแล้ว และได้เลือนลางหายไปแล้วในอดีต เราและทีมงานปลาร้านอกไห จะนำพาคุณผู้ชม จูงมือเดินไปเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านอีสานในแง่มุมต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองว่า ทำไมคนภาคอีสานจึงเป็นอย่างนี้ ทำไมต้องใช้ชีวิตกันอย่างนี้ และสิ่งหนึ่งที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือ การสร้างความเป็นไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายทางเชื้อชาติ หลากหลายประเพณี เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และอยู่ได้กันอย่างสันติ อย่างสงบ ไม่มีความดูถูกเหยียดหยามคนไทยด้วยกันเอง

     ทีมงานปลาร้านอกไห ขอขอบคุณทุกเสียงทุกแรงใจที่มอบให้เรา เราสัญญาว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมให้จรรโลงใจ
พร้อมเสมอ
ทีมงานปลาร้านอกไห

หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   สกลนคร  
  อีสานจุฬาฯ  
  อ้างอิงจังหวัด : สกลนคร
 
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 เม.ย. 2550
รวมโพสต์ : 235
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 489,900
รวม: 489,900 สาธุการ

 
ข้อมูลทั่วไป

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร”

ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  18   อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

อาณาเขต  
       ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
       ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา : เว็บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนที่เหลือ เรียนเชิญสมาชิกโพสต์เพิ่มเติม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 392 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 เม.ย. 2551 เวลา 15:30:47  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่1)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 662,770
รวม: 662,770 สาธุการ

 
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน  พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาน  แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท  ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

 
 
สาธุการบทความนี้ : 955 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  19 เม.ย. 2551 เวลา 11:59:21  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บักต๊อก    คห.ที่2)  
  เซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 22 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 2,153
ให้สาธุการ : 2,845
รับสาธุการ : 1,534,530
รวม: 1,537,375 สาธุการ

 
ไปเบิ่งเพิ้นแห่ผาสาทเผิ่งปีนั้นม่วนๆ มีแต่อันงามๆ

ศิลป์อีสานนี่มีดี  บ่แพ้ไผอีหลี้

 
 
สาธุการบทความนี้ : 42 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  21 เม.ย. 2551 เวลา 16:35:49  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่3)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 662,770
รวม: 662,770 สาธุการ

 
บ้านม่วงไข่ อ.พรรณานิคม คือหม่องที่ข้าพเจ้าเติบใหญ่มา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 38 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 22:54:05  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  อ้ายโอ๊ต    คห.ที่4)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด-สาเกตนคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 10 ก.ย. 2550
รวมโพสต์ : 6,593
ให้สาธุการ : 695
รับสาธุการ : 12,342,240
รวม: 12,342,935 สาธุการ

 


ไทโย้ย อ.อากาศอำนวย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 352 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  03 ก.พ. 2552 เวลา 10:11:41  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่5)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 662,770
รวม: 662,770 สาธุการ

 
มือแม่เฒ่า สงสัยเลาย้อมผ้าคราม เลยดำคัก

 
 
สาธุการบทความนี้ : 17 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  03 ก.พ. 2552 เวลา 20:03:31  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  จุ๋ม ชายคลอง    คห.ที่6)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : สกลนคร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ส.ค. 2551
รวมโพสต์ : 27
ให้สาธุการ : 5
รับสาธุการ : 42,330
รวม: 42,335 สาธุการ

 
วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน พังโคนเมืองไก่ย่าง แหล่งกว้างเขื่อนน้ำอูน ถิ่นสมบูรณ์จำปาชนบท   เชิญเด้อพี่น้องเด้อ ไปเทียวบุญผะเหวดบ้านข่อย ไปเบิ่งประเพณีแห่ผีโขนบ้านไฮหย่องวันที่7-11 มีนาคม2552 ไปมวนไปฟ้อนนำกัน เบิ่งหมอลำ เต้นหน้าฮ่านมวนๆ เด้อ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 501 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ก.พ. 2552 เวลา 17:29:15  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่7)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 662,770
รวม: 662,770 สาธุการ

 
หมอลำคณะใดน้อครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 18 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.พ. 2552 เวลา 19:53:48  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บ่าวภูไท นครฯ    คห.ที่8)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 30 ส.ค. 2551
รวมโพสต์ : 215
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 341,550
รวม: 341,550 สาธุการ

 
อีแม่เพิ่นเอามือไปโกนน้ำเบอะ  ย้อมครามเอ็ดผ้าดำบ้านเฮา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 13 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 ก.พ. 2552 เวลา 10:38:23  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ผู้บ่าวเฮิ่ม    คห.ที่9)  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : นครพนม
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 23 ส.ค. 2550
รวมโพสต์ : 783
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 662,770
รวม: 662,770 สาธุการ

 
วิถีชาวบ้าน ควรอนุรักษ์ไว้

 
 
สาธุการบทความนี้ : 18 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  17 ก.พ. 2552 เวลา 11:34:54  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

   

Creative Commons License
สกลนคร --- อีสาน19จังหวัด (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)