ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
นึกว่าตอคะยูงแล้วแมวสีสังมาโค่น คึดว่าไม้แก่นหล่อนสังมาปิ้นป่งใบ แปลว่า เข้าใจว่าเป็นตอไม้พะยูงที่แข็งแรง แต่กลับโค่นล้มได้ เข้าใจว่าเป็นขอนไม้ตายแล้ว แต่กลับแตกยอดขึ้นมา หมายถึง สิ่งที่เห็น กับความเป็นจริง อาจจะไม่ตรงกันเสมอไป


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่390) รวยน้ำใจ  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
     คนอีสานบ่เคยส่วย  รวยน้ำใจคักกว่าหมู่
โดยเฉพาะเรื่องเป็นอยู่   กับเทิงทางปากท้อง  บ่เคยบกพร่องให้เพิ่นเห็น
ยามกลางเวนกะสดชื่น  ยามกลางคืนกะแสนม่วน
รวบน้ำใจล้วนๆ   สละให้เพื่อนิพพาน...ซั่นแล้ว คนอีสานเฮาเอ้ย


                             ปู่ย่าสอนไว้ใส่ใจทุกคน
                              เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 332 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  21 เม.ย. 2551 เวลา 20:44:35  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่391) แสนซื่อ  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
     คนอีสานแสนซื้อ  สุดซื่อทางหัวใจ
บ่มีเลยเลศนัย   ในดวงใจบ่มีต้ม
ทางปากหวานก้นขี่ส้ม  บ่มีงมเอาใจใส่
ซื่อปานตอกลางไฮ่  ทางสิต๋วหลอกต้ม   ซุมตูข่อย  แม่นบ่มี...คนอีสานเฮานี่เอ้ย


                                        เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 317 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  21 เม.ย. 2551 เวลา 20:59:06  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่392) ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
     ค่าของคนนั้นเพิ่นเบิ่งกันที่ผลงาน  ดอกเด้อท่านให้จำจื่อ
หมั่นทำดีทุกๆมื้อ  ให้เพิ่นได้หย่องยกยอ
อย่ามัวแต่สอพลอหน้า  เอาวาจาเฮ็ดเวียก
เขาสิเฮียกเอิ้นเจ้า ว่าดีแต่เว้า   แต่ความเว้าหากบ่ดี

ประพฤติตัวจั่งซี่  เขาสิหมิ่นศักดิ์ศรีตน
ว่าเป็นคนบ่ดี  บ่มีไผเขาน้อคบค้า
มีแต่เขาซังหนังหน้า  หย่อนเอาวาจาไปอวดเบ่ง
เขาสิเอิ้นนักเลงน้ำลาย  เก่งตายตั้งแต่เว้า ผลงานเจ้าแม่นอยู่ไส...คนสอพลอเอ้ย


                                       การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
                                             เซียงน้อย หนองข้อง


                        *:

 
 
สาธุการบทความนี้ : 350 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 07:52:09  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่393) ปิยวาจา  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
     อยากเป็นคนดีนี้  ทางวจีให้หวานอ่อน
แนวสิย้อนฮอดเชื้อ  พงศ์เจ้าเผ่าสกุล
สิ่งเพิ่มพูนหนุนค้ำ  นำเฮาให้สูงเด่น

ไผ่ๆเห็นเพิ่นกะหย่อง  แซซ้องหละยกยอ
อย่าได้สอพลอเว้า  ยกเอาตนขึ้นขี่เพิ่น
บ่มีไผสรรเสริญ มีแต่เพิ่นสิซังหนังหน้า  หย่อนวาจาเจ้า  แม่นบ่ควร...ญาติธรรมเอ้ย


                                         พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
                                        เซียงน้อย หนองข้อง


            

 
 
สาธุการบทความนี้ : 252 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 08:26:58  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่394) กตัญญูกตเวที  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
กตัญญู รู้คุณรู้คุณท่าน  วงศ์วานเพิ่นฮักห่อ
เป็นสิ่งเลิศกะด้อ  รู้คุณท่านจั่งแม่นดี
อย่าได้มีแต่ไผ่ฮ้าย  จ้องทำลายบุญคุณเพิ่น
เฮาสิขาดสิเขิน  บุญหากบ่หยู้ค้ำมิหน่ำซ้ำตกต่ำลง

กตเวที คือโงโค้ง  ประสงค์ตอบแทนคุณ
ให้หมั่นสะสมทุน  สนองคุณเพิ่นเอาไว้
ผลบุญนี้สิหนุนให้  ไทเฮาได้เหาะเวิ่น
มีแต่คนสรรเสริญ  มีแต่คนยกหย่อง ทางถูกต้องให้หมั่นทำ...คนดีเฮาเอ้ย


                 กตัญญูกตเวที่คือลักษณะของคนดีที่โลกต้องการ
                                 เซียงน้อย หนองข้อง

                

 
 
สาธุการบทความนี้ : 308 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 13:12:31  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่395) วิมุติ  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
วิมุติ-ติ   คือหลุดพ้น   เป็นทางคนได้เทียวท่อง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  บ่บกพร่องเรื่องกุศล
สิได้ลุได้พ้น จากอุกแอ่งแก่งกันดาร
สิได้ไปนิรพาน หว่างพระองค์น้อไปพ้อ

เพิ่นไปรอเฮา-ท่าน  ทุกคืนวันท่านสอดส่อง
ให้หายจากหม่นหมอง  เดินตามคองพระองค์เจ้า แม่นทางเข้าสู่สวรรค์


                            หลุดพ้นจาก โลภ โกรธ หลง คือทางสายตรง ไปสู่สวรรค์
                                                   เซียงน้อย หนองข้อง


                

 
 
สาธุการบทความนี้ : 302 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 13:50:25  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่396) มูลมังปู่ย่า  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
     มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สร้างตำนานทรงคุณค่า
ชาวอีสานจุฬาฯ พากันอนุรักษ์ได้ มูลมังไว้บ่อให้สูญ
ร่วมใจกันกระตุ้น  ผู้เกิดลุนให้ฮักห่อ

มรดกอีสานกระด้อ  ปู่ย่าเพิ่นมอบให้ลูกหลานได้หละหย่างตาม
อย่าสุได้มองข้าม  วัฒนธรรมอันล้ำเลิศ
แนวประเสริฐจั่งซี่  สิหาได้บ่อนจั่งได๋


                           มรดกอันล้ำค่า ชาวชมรมจุฬาฯจะร่วมใจรวบรวม
                                             เซียงน้อย หนองข้อง
                        
                

 
 
สาธุการบทความนี้ : 291 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 14:47:07  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่397) การศีกษาพัฒนาชาวโลก  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
   การศึกษาสิพาเฮาก้าวหน้า  พัฒนากู่สู่อย่าง
เปรียบคือแสงสว่าง  ส่องทางไปข้างหน้า ให้เจิดจ้าฮุ่งนวล
ไปหม่องดีล้วนๆ  คือมวลฮ่อมทางสวรรค์

ต่างคนต่างกะวาดฝัน  ไฝ่พัฒนาโลกากว้าง
เพื่อให้ปวงชาวโลก  เกิดความสุขไปทุกหย่อม
สามัคคีพร่ำพร้อม ความรุ่งเรื่องล้อม แม่นซุ่มเย็น...มนุษย์เฮาเอ้ย


                                   การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
                                           เซียงน้อย หนองข้อง  

                

 
 
สาธุการบทความนี้ : 308 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 15:14:55  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่398) เตือนสาวยุคใหม่  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
    อย่าสุฟ้าวใจฮ้อน   กินเหิ่มก่อนสุก
มันสิทุกข์เมื่อลุน  โศกเพิ่มพูนน้ำตาหย่อย
คันเฮามีลูกน้อย  ก่อนเวลาโศกายิ่ง
ลูกแม่หญิงสิเบิดค่า  ชาวพารานั้นสิเย้ยหยัน

ให้เจ้าดำรงหมั่น  ประพฤติดีตามฮ่อง
ทำตามคองฮีตเค้า  โบราณเว้าให้เชื่อฟัง
อย่าได้เถียงปั้งๆ   ป้อยปู่ย่าว่าโตดี
เวรกรรมมันหากมี  สิแล่นวนมาตามก้น...ซั่นแล้ว  นางเอ้ย


                                      ชิงสุกก่อนห่าม โบราณห้ามอย่าทำ
                                               เซียงน้อย หนองข้อง    

                

 
 
สาธุการบทความนี้ : 266 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 17:03:18  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่399) หญิงคือแม่  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,350
รวม: 2,652,145 สาธุการ

 
   อย่าได้ไปไผ่ฮ้าย   ทำลายหญิงเพศแม่
บาปสิแก่เจ้าเข้า  ในเตาฮ้อนนรกขุม
เจ้าสิได้นั่งกลุ้ม  ไฟลามสุมฤทัยสั่น
ยามผลกรรมนำทัน  หนีไปไสกะบ่ม้ม ระงมฮ้องอยู่ผู้เดียว

อย่าได้ไปเลาะเลี้ยว  เทียวแจวทางบ่อแม่น
แสนน่าอายแท้ๆ  ทำลายเพศแม่แม่นบ่ควร...ลูกพ่อซายเฮาเอ้ย


                                          หญิงคือเพศแม่อย่ารังแก่ข่มเหง
                                                 เซียงน้อย หนองข้อง

                    

 
 
สาธุการบทความนี้ : 276 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  22 เม.ย. 2551 เวลา 17:37:42  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)