ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
คันสิเอาะอ่อมจ้ำอย่าได้ใส่น้ำหลาย มันสิใสเจงเลงบ่เป็นตาจ้ำ แปลว่า หากจะทำแกงน้ำขลุกขลิก อย่าใส่น้ำมาก มันจะเหลวเกินไป ไม่น่ากิน หมายถึง ทำให้เหมาะสมกับฐานะ บทบาท หน้าที่ พูดจาก็ให้ตรงประเด็น


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  โจ นครผา    คห.ที่1916)  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : หนองบัวลำภู
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ธ.ค. 2553
รวมโพสต์ : 8
ให้สาธุการ : 5
รับสาธุการ : 15,610
รวม: 15,615 สาธุการ

 
  ช้างบ่อยู่ป่าได้ ญ้อนไม้ไผ่เป็นขี   ช้างบ่มีแนวกิน กะแสบพุงพวนท้อง
หงส์บ่แก่นน้ำ หนองใหญ่สะพังเขิน   เพราะบ่มีหมู่ปลา เปล่าแปนดูได้
ในแม่น้ำบ่มีจอกแกมแหน             เพราะบ่มีทางชม ซอกไลแคมน้ำ
นกบ่อยู่ป่าได้ ในด่านดงหลวง        เพราะบ่มีแนวกินจังได้ไลวางเว้น

 
 
สาธุการบทความนี้ : 253 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  14 ธ.ค. 2553 เวลา 18:01:33  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  โจ นครผา    คห.ที่1917) ฮีตผัวคลองเมีย  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : หนองบัวลำภู
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ธ.ค. 2553
รวมโพสต์ : 8
ให้สาธุการ : 5
รับสาธุการ : 15,610
รวม: 15,615 สาธุการ

 
คลองผัวนั้น ให้ฮ่ำเพิงคิด อย่าได้ผิดคลองธรรมฮ่ำคะนิงจำไว้
หนึ่ง ให้ผัวเมียสร้าง นาสวนปลูกหว่าน พาเมียเป็นพ่อแม่บ้าน ครองย้าวให้อยู่ดี
สอง  ให้วาจาเว้า แถลงนัวหัวมวน อย่าได้ซืกซากฮ้าย คำเข้มเสียดสี
สาม ให้เคารพชาติเชื้อ สกุลฝ่ายทางเมีย อันว่าญาติกาวงศ์ ทางฝ่ายเมียให้ค่อยยำเยงย้าน
สี่ การละเล่นหวยโปเบี้ยถั่ว ทางนักเลงสุราพร่ำพร้อม อย่าวอนเว้าอ่าวหา
ห้า สินสมสร้างศฤงคารทรัพย์สิ่ง มอบให้เมียเมี้ยนไว้ ในย้าวจั่งแม่นคลอง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 220 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  14 ธ.ค. 2553 เวลา 18:22:44  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1918)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,470
รวม: 646,275 สาธุการ

 
โอน้อนางเอย...

ทุ่งกุลากว้าง...หมาหลงหากผ่านท่ง
กาดำบินเมื่อยล้า..หาทางออกบ่เห็น
เปรียบดั่งใจอ้ายนี้...ยังฮักห่วงในวังวน...
แมนสิเมื่อยปานใด๋...แมนสิหลงปานใด๋...บ่ใส่ใจสิหลุดพ้น

กรรมเวรน้อเฮียมอ้าย...คนมักมาหน่ายสิเปิดหนี
กรรมอีหลีกรรมซ้ำ...ปานตกหลุมขวากบ่อาจหลุด
สิอดทนไว้...ในหัวใจยังฮักอยู่...นางเอย
แมนบ่อาจหลุดพ้น..สิทนกลั้นกลืนน้ำตา...ไว้ผู่เดียว..ดอกนาง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 212 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 08:50:34  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1919)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,470
รวม: 646,275 สาธุการ

 
ตกมาช่วงเป็นกรรม หมากไม้อยากหนีต้น
คนมาใจบ่มักัน...สิหนีไปไกลจาก
ความฮักเคยจาเว่า...ความเก่าบ่คิดเห็น
จักเป็นกรรมหือเวร..เณรบ่อยากฮ่วมวัดน้อย..หลวงตาน้อยสิอยู่เดียว...ซั่นแหล๋ว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 194 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 14:30:02  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1920)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,470
รวม: 646,275 สาธุการ

 
โอ้น้อ...นางเอย..

แมนสิไกลไกลเจ่า..นางบ่อยากเนาว์เฮือนเก่า
นกเจ่าหนีจากแล้ง...ไปฮ่วมพื้นดินอุดม
ขี่ตมไกลจากน้ำ...เหลือแต่ดินแตกระแหง
แกงหนีไกลจากปลา..เหลือจ่งไว้แต่น้ำ

ทามไปไกลจากห้วย...ซีปะไปจากมูล
ทูนหนีจากบึง..เหลือเพียงแต่หญ้าน้อย
กลอยไปไกลจากเผือก..ดินบ่เงียบแกมเอียด
แมนสิเคียดบ่อยากแนมหน้า...เฮากะฟ้าเดียวกัน..เด้อนางเอย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 215 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 15:29:13  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ลูกชายหล่า หนุ่มตูมตาม    คห.ที่1921)  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ธ.ค. 2552
รวมโพสต์ : 72
ให้สาธุการ : 115
รับสาธุการ : 132,950
รวม: 133,065 สาธุการ

 
แม่นสิหนีไปกล้ำ นครหลวงเขตกั้น
อ้ายกะสิด้นดั้น กั้นกล่าวคนิงหา
แม่นสิตายเป็นปลา สิวิดสาเอาจนได้
แม่นเจ้าตายเป็นไม้ อยู่ดงหลวงอันกว้างใหญ่
หรือว่าเจ้าอยู่ใส  อ้ายกะสิดั้นด้น
เอาอนงค์เข้าวงษ์ฮ่วม เอามาสวมสกุลอ้าย
เอามาเลี้ยงแม่ชาย เอามาหมายเป็นคู่
เอามาดูเบิงเลี้ยง ไห้ชายอ้ายได้เบิ่งแงง กันน่า..น้องเอ้ย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 234 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 16:51:14  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  จารย์ใหญ่    คห.ที่1922)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : มุกดาหาร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 13 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 5,168
ให้สาธุการ : 3,230
รับสาธุการ : 7,223,050
รวม: 7,226,280 สาธุการ

 
คันเจ้าตายเป็นไม้ สิเป็นกลอยเกี้ยวกอด
แม่นเจ้าทอดยอดขึ้น สินำเกี้ยวอยู่บ่เซา
คันเจ้าตายเป็นข้าว สิเป็นนาฮ่วมท่ง
ตายเป็นดงป่าไม้ เป็นผีเฝ้าอยู่รักษา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 171 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 17:19:15  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1923)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,470
รวม: 646,275 สาธุการ

 
นางเอย...

เจ่าผู่เขียวใบงิ้ว ใบเรียวพริ้วงามสลวย
ยามลมมาพัดต้อง พลอยพริ้วไปนำลม
ออนซอนเด้..มาพบพ้อ ได้ออเซอะเว่านำนาง
ส่างเป็นบุญนำพา..วาสนามาเจอน้อง

สิขอเอาแฮงสร้าง ฮ่วมพะนางพาสู้ไฮ่
ถากถางป่าดงดอน ให้แปนปานเดิ้นบ้าน
อย่าฟ้าวตัดใยทิ่ม ให้ซอมซิมความในใจ   อ้ายจักหน่อย
ให้รับความจริงใจอ้าย...คนผู้ฮ้ายห่ามีบุญ...ซั่นดอก นางเอย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 177 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  15 ธ.ค. 2553 เวลา 20:24:13  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  คำสัญญาที่กาฬสินธุ์    คห.ที่1924)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 26 เม.ย. 2553
รวมโพสต์ : 243
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 303,730
รวม: 303,730 สาธุการ

 
เมืองเชียงใหม่เฮานี้  มีมาแต่เก่าก่อน
อากาศเย็นสบาย มายามเจ้ากะดีใจ
แม่นอยู่ไกลหรือใกล้ กะไทยเฮ้าคื้อเก่า
บ่ต้องมาแยกภาค ไทยนั้นเพิ่นฮักกัน ดอกอ้ายเอ่ย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 160 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 ธ.ค. 2553 เวลา 10:00:42  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  คำสัญญาที่กาฬสินธุ์    คห.ที่1925)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 26 เม.ย. 2553
รวมโพสต์ : 243
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 303,730
รวม: 303,730 สาธุการ

 
สามัคคีกันไว้ คนไทยเมืองสยาม
ศิลปวัฒนธรรม กะงามดอกเหลือล้น.....(ซ่อยต่อผญากันแน่เด้อ...จ้า)

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 ธ.ค. 2553 เวลา 10:00:49  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)