ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
เฮาอาศัยเพิ่งบ้านบ้านกะเพิ่งบุญเฮา คันเฮาหากหนีเสียสิเกิดเป็นดงไม้ แปลว่า เราอาศัยเรือน เรือนก็พึ่งเรา หากเราทิ้งเรือนหนีไปเสีย เรือนก็ร้างเสื่อมโทรม หมายถึง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยู่เสมอ


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  อั้ม เมืองอุบลคนพิบูล    คห.ที่1701)  
  ศิษย์พี่ใหญ่

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 เม.ย. 2552
รวมโพสต์ : 156
ให้สาธุการ : 240
รับสาธุการ : 209,790
รวม: 210,030 สาธุการ

 
ว่าโอ๋น้อ ฝากพญา บทกลอนต้าน ส่งเป็นสาน ฝากถึงแม่

ผู้ดูแล ลุกน้อย จนโตข่อย ได้ใหญ่มา

ยามแม่อิด เมื่อยหล้า ให้ฮู้ว่า ลูกคึดนำ

จำคำแม่ บอกสอน ตอนนี้หนา บ่ลืมแท้

มาจนถึง วันแม่ แวบรรจบ ครบครั้งหนึ่ง

ยังนึกถึง แต่เจ้า เอาใจลูก ร่วมส่งพร

แม่เคยหย่ำ ข้าวป้อน ฮอดยามนอน เหล่ากะกล่อม

ฮักถนอม ลูกน้อย จนโตข่อย ได้ใหญ่มา

ถึงกายอิด เมื่อยล้า ทางแม่หนา บ่เคยจ่ม

คอยอบรม บอกชี้ แนวดีนั้น เผิ่นบอกมา

พระคุณแม่ ล้นฟ้า มะมากค่า หาแนวเหมือน

วันเดือนปี บ่มีเลือน ยังคอยเตือน ใจไว้

หาแนวได๋ มาเทียบค่า มะเปรียบค่า บ่มีไหว

ลูกอยู่ไกล ยังห่วงหา ทุกเวลา บ่ลืมเจ้า

สองมือนบ เหนือเกล้า เอาทางใจ ตั้งต่อ

ฝากแทนช่อ ดอกไม้ ลงกราบไหว้ แม่อยู่เฮือน

น้ำตาไหล บ่เอื้อน เตือนทางใจ คิดฮอดแม่

ลูกสิแว ต่าวบ้าน สถานยั้ง ถิ่นเฮา

ขอส่งพร ถึงเจ้า ให้รับเอา พรลูกส่ง

กราบลงตัก แม่เจ้า ทุกคำเว้า ลูกส่งพร

อย่าฮ่ำฮอน เมื่อยไข้ สุขสดใส ได้สดชื่น

วันหรือบ่เว้น ให้เห็นได้ แต่สิ่งดี นั่นแหล่ว แม่เอ้ย แม่เอย . . .


ใกล้สิฮอดวันแม่แล้วกะฝากฮอดแม่ทุกๆคนเด้อครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 643 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ส.ค. 2553 เวลา 11:04:29  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่1702)  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1,722
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 2,325,470
รวม: 2,325,550 สาธุการ

 
สะออนหลายเด้ ผญาต้อน ฝากถึงแม่
น้ำใจแสนประเสริฐแท้ บ่ลืมแม่ผู้อยู่เฮือน ซั่นแล่ว พี่น้องเอย..

 
 
สาธุการบทความนี้ : 584 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ส.ค. 2553 เวลา 13:46:07  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1703)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,500
รวม: 646,305 สาธุการ

 
โอ้น้อ........คนเอย

ฟ้าฝนแล้ง...แดดแฮงฝนบ่ตก
กะย้อนว่าตน...เฮ็ดเองกะให่โทษ
ทำร้ายธรรมชาติ...ฟ้าฝนเลยบ่ต้อง
พอแต่เหมิดทางแก้....กะฮ้องให่หาแถน.......นั่นน้อ.....

 
 
สาธุการบทความนี้ : 578 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ส.ค. 2553 เวลา 15:17:49  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ลูกชายหล่า หนุ่มตูมตาม    คห.ที่1704) คิดฮอดแม่ แท้น้อ เฮื้อย อ้าย เอ้ย  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ธ.ค. 2552
รวมโพสต์ : 72
ให้สาธุการ : 115
รับสาธุการ : 132,960
รวม: 133,075 สาธุการ

 
แม่เอ้ยแม่ของผู้ข่า เราพาโตพาเฮาใหญ่
เน็ดเหนื่อยยากสัมได  บ่เคยละยากเว้าเข็นสู่อยู่บ่เซา

ยามนี้มาอั้งเอ้า ย้อนลูกเต้าอยู่ไกลห่าง
คืนและวันหันข่าง  ลูกมาช่างคิดฮอดแม่
คิดฮอดคำเคยสอน คิดฮอดคำเคยเว้า
ป่มสอนเจ้าจนโตใหญ่  ตั้งแต่ตีนสัมผ่าหอย
จนโตใหญ่บ่ลืมเค้า แม่เอ้ยแม่ของลูกหล่า
ฮอดมื้อมาอยากกราบแม่ แต่ว่ากายลูกแท้อยู่ไกลนั้นแม่นบ่ลืม
ลูกขอยืมทุนสู้ เอาอิแม่เป็นที่พึ่ง กำลังใจเป็นทุนเดิม
เสริมด้วยความสัททา ที่เก่งกล้า  ขอให้ลูกชายหล่า พบพ้อแต่สิ่งดี ..เด้ออีแม่เอ้ยแม่เอ้ย ลูกขอวันทาน้อม เอาแต่ใจไปไหว้แม่
แต่..ส่วนตัวของชาย อีกบ่นานสิพานพ้อ
ให้ลูกลาเพินได้ สิไปกราบงามๆที่ตักแม่
ตักอุ่นๆที่เคยหนุ่น ที่เคยนอนบ่มีล้า
แม่เอ้ย ลูก ชายหล่า ขอวันทากราบส่ง
ไปบ่ได้ แต่ใจส่ง  สัททาเทิงทั่วฟ้า ขอให้แม่ จงอยู่ดีมีแฮงเด้อ แม่เอ้ย..อีแม่ผมเอ้ย..

 
 
สาธุการบทความนี้ : 566 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  11 ส.ค. 2553 เวลา 13:00:54  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  โกโก้    คห.ที่1705)  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : นครหลวงเวียงจันทน์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 6
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 0
รวม: 0 สาธุการ

 
มีแต่ผญาม่วนๆ ฟังแล้วเฮ็ดให้เกิดความอ่อนซ่อนใจ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 0 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  13 ส.ค. 2553 เวลา 15:49:35  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  จารย์ใหญ่    คห.ที่1706)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : มุกดาหาร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 13 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 5,168
ให้สาธุการ : 3,230
รับสาธุการ : 7,224,140
รวม: 7,227,370 สาธุการ

 

ทนทุกข์อุ้มหลายเดือนแต่ทนอยู่
ทนทุกข์สู้ผู้เพียรเลี้ยงบ่หน่ายแหน่ง
ทนแพงฮักมักแลแต่นำเจ้า
ทนเพียรเฝ้าหวังในใจให้ลูกใหญ่
ปรารถนาให้ลูกได้ประสพยิ่งสิ่งดี

อันนี้คุณแม่เจ้าบังเกิดเกล้าบุตรา          ทั้งบุตรีทั้งหลายให้ฮ่ำฮอนคุณเจ้า
แม่มารดาผู้เป็นเหง้าของเฮาอันยิ่งใหญ่  หาสิ่งใดเปรียบได้มารดานี้ว่าบ่มี
ไผยังมีคุณแก้วอย่าลืมไลคุณเผิ่น         ข้านี้มากล่าวเอิ้นซุมพี่น้องให้หล่ำมอง
อย่าให้หมองป๋าให้เศร้าลืมลาปะปล่อย  สิบนิ้วมืออันน้อยน้อยลูกขอไหว้ระลึกถึง...คุณแม่เอย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 680 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  14 ส.ค. 2553 เวลา 02:11:40  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ลูกชายหล่า หนุ่มตูมตาม    คห.ที่1707)  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ธ.ค. 2552
รวมโพสต์ : 72
ให้สาธุการ : 115
รับสาธุการ : 132,960
รวม: 133,075 สาธุการ

 
นับถือๆๆๆๆๆท่านอาจารย์ใหญ่

ปล.คิดฮอดพ่อใหญ่หนู่ คิดฮอดคนเก่าๆๆน่าพี่น้องไปใสมาน้อ มาแน่ๆๆๆๆๆผมคิดฮอดหมู่เจ้าคิดฮอด กลอนผญา

พากันลืม แล้วบ่ ผมยังรอติดตามอยู่เด้อ เชียงน้อยหมู่นั้นมาๆๆๆๆๆๆๆคิดฮอดแฮง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 249 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 ส.ค. 2553 เวลา 14:39:16  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  จารย์ใหญ่    คห.ที่1708)  
  อนุเซียนผู้อมตะ

ภูมิลำเนา : มุกดาหาร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 13 ก.ย. 2552
รวมโพสต์ : 5,168
ให้สาธุการ : 3,230
รับสาธุการ : 7,224,140
รวม: 7,227,370 สาธุการ

 
สบายดีลูกชายหล่าผู้มาจาถามหาหมู่
พ่อใหญ่หนูว่าซั้นทั้งเซียงน้อยว่าบ่เห็น
มีหลายคนได้หายเว้นบ่เห็นมาคือว่า
วาสนาพาพลัดได้ห่างไกลไลเว้น

เป็นนำงานการยุ่งไผมันแตกต่าง
ทางชีวิตยากเยิ้นเทียวสู้อยู่บ่เซา
ลางเทื่อฟังความเว้าเฮาฮาหากบ่แหม่น
ลางเทื่อทุกข์ยากแค้นไผบ่ฮู้เมื่อนำ

คำเอยเคยได้เว้าเฮาเอ้ยเคยได้หม่วน
หม่วนเอยพวกพี่น้องความหมองเศร้าว่าบ่เห็น
เย็นเอยหัวใจเศร้าเหงาหง่วมทนทุกข์
อุกยามเป็นยามโซไปเพิ่งยาให้หมอแก้

อุกทางในคือไฟไหม้อยู่ไปคือบ่แหม่น
แสนสิโศกาเศร้ามันหากเอ้าอยู่หว่างทรวง
ทางหลวงกว้างต่อกว้างทางย่างไกลชีวิต
ทางลิขิตชีวังสิเป็นไปจั่งได๋ได้

ใจเอยสงสารไห้ทางในไข้บ่ม
มีแต่หมห่อไว้ความไข้ว่าบ่หาย
เสียดายเด้พี่น้องก้านก่องเสน่หา
เสียดายมาลาดวงดอกงามแชมซ้อน

เสียดายคำก่ำก้อนหลอนพ้อแล้วเล่ากลาย
เสียดายคำค่าล้านมณีแพงควรค่า
เสียดายมาพ้อน้ำหนองส่างวังเลิ๊ก
เสียดายหัวเอิ๊กเพสิกอบกินบ่มีได้

เสียดายหิวฮอดไห้ทนไว้ได้แต่หิว
แหม่นสิปวดจิ้วจิ้วเหลือใจกะตามซ่าง
ตามแต่บุญเผิ่นสร้างผลายู้สิซ่อยชู
อดสาสู้แสนสิท้อกะบ่ถอย....น้อยต่ำเกิ่ง พอดีแยงเอย.

 
 
สาธุการบทความนี้ : 567 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  17 ส.ค. 2553 เวลา 00:15:58  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1709)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,500
รวม: 646,305 สาธุการ

 
พี่น้องเอย....

ฟ้าฝนหล่นลงมาแล้ว สิแจวเฮือไปนาไฮ่
แนมเบิ่งไข่หอยเชอรี่...มาคืออยากบี้ให่มันแบน
แม่มันแล่นหนีแล้ว ไข่เป็นแถว...แดงเต็มไฮ่
กลับมานั่งหน้าเศร้า....แนมเบิ่งข้าวมันกัดตาย.....ห่ามึงเอย.....บักหอยหน่ามึน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 588 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  18 ส.ค. 2553 เวลา 10:27:12  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มเมียงแปะ    คห.ที่1710)  
  จอมยุทธน้อย

ภูมิลำเนา : บุรีรัมย์
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 ต.ค. 2552
รวมโพสต์ : 245
ให้สาธุการ : 805
รับสาธุการ : 645,500
รวม: 646,305 สาธุการ

 
พี่น้องเอย..

ย้อนความคิดฮอดบ้าน...คิดฮอดซานที่เคยอยู่
คึดฮอดปู่อยู่บ้าน...คิดฮอดหลานอยู่เฮียน
ได่แต่แนมเบิ่งฟ้า...แนมเบิ่งหญ้าแนมเบิ่งดิน
อยากสิบินคือวิหค...ให่มันตกไปฮอดบ้าน...ตกฮอดซานที่เคยเนาว์...เด้

 
 
สาธุการบทความนี้ : 601 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  19 ส.ค. 2553 เวลา 14:19:33  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)