ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
เห็นหางยาวพ่วงพ้อย อย่าฟ่าวว่าปลาไหล ห่าเถื่อเป็นแนวงู สิตอดตายบ่ทันฮู้ แปลว่า แค่เห็นเพียงตัวกลมหางยาว อย่าเพิ่งว่าเป็นปลาไหล เพราะหากเป็นงูแล้วไซร้ มันจะขบกัดเอาได้ หมายถึง อย่าทำอะไรด้วยความผลีผลาม พลาดพลั้งไปจะแก้ไขไม่ทันการณ์


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  อาทิต    คห.ที่110)  
  ศิษย์น้องเล็ก

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 05 เม.ย. 2550
รวมโพสต์ : 13
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 13,320
รวม: 13,320 สาธุการ

 
      พี่น้องเอย...ไผว่าเมืองอีสานฮ้างให้จูงแขนเพิ่นมาเบิ่ง  เสียงแคนดังจ้นๆ  เสียงพิณห่าวโดดโด่ง   มันสิเศร้าอยู่จั่งได๋
                                                      
      มา  มา  แล้ว มาเอาแนวไปไว้ มาเอาในมันไปว่าน  มาเนวขี้คร้านไปไว้ถ่าตื่นสวยพี่น้องเอย
      
     เจ้าผู้ตู๋หลูหน้า   ควายทึกตอนเมืองขอนแก่น   ไผเด้น้อสิได้ขึ้นคาบท้ายบายแส้ใส่หลังซั่นแล้ว

     พี่น้องเอย  ไกลขอให้ไกลแต่หน้าเฮือนซานบ้านซอง  ไกลกะขอให้ไกลแต่มวลหมู่เฮือนกับเล้า   ส่นว่าวาจาเจ้าสองคนเฮาอย่าได้ห่าง   เจ้ากะอยู่ต่างบ้าน   อ้ายกะอยู่ต่างบ้าน  ความเว้าอย่าห่างกันซั้นแล้ว

     บ่อยากไกลจากหน้าเวลานั่นหากมาไล่   บ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั่นหากล่วงมาซั่นแล้ว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 380 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  12 พ.ค. 2550 เวลา 15:46:50  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บ่าวหน่อ    คห.ที่111) มาดูเกี้ยวกันเป็นคู่ดีกว่าครับ  
  อภิมหาเซียน

ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 4,188
ให้สาธุการ : 180
รับสาธุการ : 5,175,390
รวม: 5,175,570 สาธุการ

 
(ชาย) .... สุขซำบายหมั้นเสมอมันเครือเก่าบ่นอ เทิงพ่อแม่พี่น้องซำบายถ้วนอยู่สู่คนบ่เด
(หญิง) .... น้องนี้ สุขซำบายหมั้น เสมอมันเครือเก่าอยู่ดอกอ้าย เทิงพ่อแม่พี่น้องซำบาย พร้อมสู่คน
(ชาย) .... อ้ายนี่อยากถามข่าวน้ำ ถามข่าวเถิงปลา ถามข่าวนา อยากถามข่าวเถิงเข้า อ้ายอยากถามข่าวน้องว่ามีผัวแล้วหรือบ่ หรือว่ามีแต่ซู้ ผัวสิซ้อนหากบ่มี
(หญิง) .... โอนอ อ้ายเอย น้องนี้ปอดอ้อยซ้อยเสมอดั่งตองตัด พัดแต่เป็นหญิงมาบ่มี ซายสิมาเกี้ยว ผัดแต่สอนลอนขึ้นบ่มีเครือสิเกี้ยวพุ่ม พผัดแต่เป็นตุ่มไม้เครือสิเกี้ยวกะบ่มี
(ชาย) .... น้องอย่ามาติแถลงเว้า เอาเลามาปลูก บ่แหม่นเซื้อซาติอ้อยกินได้กะบ่หวาน
(หญิง) .... คันบ่จริงน้องบ่เว้า คันบ่เอาน้องบ่หว่า คันบ่แม่นท่า น้องบ่ไล่ควายลง ตีลงแล้ว ถอยคืนมันสิยาก มันสิลำบากน้องเทียวหยุ่งอยู่บ่เซา
(ชาย) .... อ้ายนี่เป็นดังอาซาไนม้า เดินทางหิวหอด มาพ้อน้ำส้างแล้วในถ้ำกะส่องดาย กลายไปแล้ว ผัดคืนมาก้มส่อง อยากกินกะกินบ่ได้ เลียลิ้นอยู่เปล่าดาย
(หญิง) .... น้องนี้เป็นดังเฮือคาแก้ง เสาประดงคุงหาด หาผู้คึดซ่อยแก้ ให้หายฮ้อนกะบ่มี

 
 
สาธุการบทความนี้ : 357 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  16 พ.ค. 2550 เวลา 11:13:29  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เหลนน้อยเมืองยโส    คห.ที่112)  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : ยโสธร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 24 มิ.ย. 2550
รวมโพสต์ : 6
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 17,500
รวม: 17,500 สาธุการ

 
พี่น้องเอ๋ย ......ตกฮอด 2500 ประชาไทย        มะใจต่างแท้หนอ
เพลงฝรั่งเปิดเปรี้ยงปร้าง               พิณแคนฮ้างแม่ใหญ่เอ๋ย
พากันหัวเว้าเย้ย                        ธรรมเนียมเก่าแต่คราวหลัง
พากันซังมูลมังโต                 ไปเฮอโซวแต่ของนอก
เพลงสติงสตอง      บอกว่ามวนทันสมัย
เปิดหมอลำเผิ่นอยากอาย    มาตำหลายบาดหลายโก้
เห็นของโตเป็นของถิ้ม      ไปหลงซีมกินของใหม่
เหมิดแต่บุญตายาย        ลายอีสานสิอ่อยเว้า
สิเหลือเค้าแน่บ่หนอ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 352 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ก.ค. 2550 เวลา 10:49:42  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บักต๊อก    คห.ที่113)  
  เซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 22 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 2,153
ให้สาธุการ : 2,845
รับสาธุการ : 1,549,400
รวม: 1,552,245 สาธุการ

 
ใจประสงค์ต่อตั้ง  ให้ฟังคำต้านกล่าว

ฝูงคนเฮาเฒ่าแล้วกะตายไป  

แต่ว่าในนวลเนื้อ คลองฮีตหยังอยู่

สืบสร้างต่อไว้ ประสงค์ล้ม บ่ดาย

แนวชีวิตเพิ้นเว่า เมืองเฮาแดนอิสาน

ต้นตำนาน คืนหลัง ให้อ๊วยฟังคำเว่า

แม่นสิมีสิบท้าว ร้อยราชย์ ห่ำหั่น

เมืองสิพัง คนสิม้วย คลองฮีตดำรง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 333 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ก.ค. 2550 เวลา 15:51:20  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เเป๋ม โปงลาง    คห.ที่114) อยากเว้านำ  
  ศิษย์ใหม่ไร้วรยุทธ์

ภูมิลำเนา : ยโสธร
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 22 มิ.ย. 2550
รวมโพสต์ : 4
ให้สาธุการ : 0
รับสาธุการ : 1,670
รวม: 1,670 สาธุการ

 
พี่น้องเอ้ย เมื่อคืนนี้ฝันไปเป็นลายต่าง ฝันเห็นยุงคาบซ้างบินข้ามเเม่นำโขง
อะเฮ้ย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 23 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  25 ก.ค. 2550 เวลา 14:24:09  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนุ่มลุ่มน้ำมูน    คห.ที่115)  
  อนุเซียน

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 05 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 1,722
ให้สาธุการ : 80
รับสาธุการ : 2,325,470
รวม: 2,325,550 สาธุการ

 
คุณเเป๋ม โปงลาง:
พี่น้องเอ้ย เมื่อคืนนี้ฝันไปเป็นลายต่าง ฝันเห็นยุงคาบซ้างบินข้ามเเม่นำโขง
อะเฮ้ย


โอ้นอ..ส่างมาว่าแท้เจ้าฝันไปเป็นลายต่าง ฝันว่ายุงคาบซ้างบินข้ามแม่น้ำโขง ว่าสั้น  เว่าเป็นตาย่านฮ้ายคั่นแม่นเป็นไปนออิหลี  เป็นตาใหญ่พีสิบ่กินคนต่างเลือดบ่นอ...พี่น้องเอย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 371 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  25 ก.ค. 2550 เวลา 14:57:04  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่116)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,549,620
รวม: 4,557,765 สาธุการ

 
โอนอ พี่น้องเอ้ย
อันว่า โอ โอ นี่ กะคือขันตักน้ำ
บ่แม่นขันอีเอ้กเอก จูกกรู แท้ ดังนกเขา ดอกเด้อ

ส่วนว่า นอ นอ นั่น เห็นเกิดอยู่นำแรด
สิเป็นตุ่มต้อป้อ แหลมเสี้ยม ปลายนอ นั่นหนา


เว้านัวหัวม่วน ซื่อๆ ดอกหวา

 
 
สาธุการบทความนี้ : 326 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  25 ก.ค. 2550 เวลา 15:20:24  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บักต๊อก    คห.ที่117)  
  เซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 22 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 2,153
ให้สาธุการ : 2,845
รับสาธุการ : 1,549,400
รวม: 1,552,245 สาธุการ

 
อันวาจอกลอกนี้  มันกะมีหลายจอก

จิกลิกจอกลอก  มันกะจอกแนวหนึ่ง

จึงลึงจิงลิงจอกลอก  มันกะจอกคือกัน

แต่ว่าอันจอกมีน้ำ สีขาวๆขุ่นนั้น จะแม่นเพิ้นพากันมั้นจอกๆๆๆๆๆสู
  

 
 
สาธุการบทความนี้ : 311 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  26 ก.ค. 2550 เวลา 16:27:39  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่118)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,549,620
รวม: 4,557,765 สาธุการ

 
โอนอ พี่น้องเอ้ย...

เดือนห้าม้อย ขอยลอยกายผ่าน
เดือนหกคุ้ม กายก้ำย่ายมา
ฤดูกาล ฝนฟ้า ครืนคะนอง ฮำฮด
เม็ดฝนหยดหยาดโฮย หลั่งละออง รินน้ำ
ไฮ่นากว้าง ชุ่มดินฝนแทรก
ไถฮุดไว้ นาโห่งเตรียมดิน


ฝนตกซ้ำ หลูหลั่งละอองไหล
น้ำโห่งนา ปูปลาเกียกบ้อน
กบเขียดฮ้อง แมงระงำ ฮวกอ่อน
พากันลอยเลาะเล่น ระบำฟ้อนตื่นฝน นั่นเด้อ


เดือนเจ็ดเข้า ย่ายย่าง กายมา
กล้าเขียวขึ้น โป่งยอดงอกใบ
ดำนาไว้ น้ำขังโห่งท่ง
ซ่อยหล่อเลี้ยง ข้าวกล้าใหญ่ยืน
ครืนครืนฮ้อง ฟ้าฮ่ำโฮยลง
น้ำมากไหล ฝายคูขาดซ้ำ
บุญกรรมน้าว ฝนดีเกินขนาด
น้ำท่วมแล้ง นาโห่งเจิ่งนอง สาแหลว


เดือนแปดคุ้ม เข้าพรรษา จำอาวาส
กบเขียดน้อย ใหญ่ขึ้น ท่าววัย
โอ๊บแอ๊บฮ้อง ก้องสนั่นนำนา
ข้าวเขียวหนา แตกกอใบซ้อน
ออนซอนเด้ ออนซอนแท้ นาเขียว น้ำอุ่น
โอบอ้อมอุ้ม วิถีก้ำแห่งชาวนา แท้น้อ...

 
 
สาธุการบทความนี้ : 312 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  03 ส.ค. 2550 เวลา 21:28:45  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บักต๊อก    คห.ที่119)  
  เซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 22 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 2,153
ให้สาธุการ : 2,845
รับสาธุการ : 1,549,400
รวม: 1,552,245 สาธุการ

 
โอ้นอ   พี่น้องเอ้ย

คั่นว่าเข่าเดือนเก้า ฝูงหมู่เฮาใส่เบ็ด
เก็บเห็ดภู อยู่หนองนาห้วย
เอางัวควาย ลงเลี้ยงกลางดงดอนป่า
เก็บหมากไม้ ผลาฮ้อง ลำแคน
หมู่หนุ่มสาว ไปต่างแดน หากิน
ทิ่มผู้เฒ่า  เฝ้านาท่งไฮ
คั่นแม่นไปไกลแล้ว ให่โงโค้งต่าวคืน

เดือนสิบขึ้น ข้าวกล้าพอมาน
ต้นดอกจาน บานหล่นเต็มพื้น
ปลาค้อตื่น ตีน้ำแตก แหวกก่อข้าวนา
น้ำขอดมาปลากระเร้นลงหนอง
หอมฮวยฮวยฮวงข้าวหมากกล้า
ลมพัดมา ซวงหลังเย็นวีวี
ใบข้าวฟ้อน โอดอ้อยคนิงน้อง เจ่าผู้ไกล

เดือนสิบเอ็ดเข้า เอาบุญก้อนใหญ่
ออกพรรษาลาพระเจ้า ขรัวเฒ่าเลากฐิน
แห่กัณหาชาลีน้อย นำฮอยองค์พระเวสฯ
ทานวิเศษ ค่าล้ำฮีตคำคลองอิสาน
ยอเข้าปลายเดือนเทียว เกี่ยวข้าวขึ้นลาน
หนุ่มสาวกลับเมียบ้าน ประสงค์หานาข้าว
ฝูงคนเฒ่า หน้าชื่นตาชม
เด็กน้อยม่วนสม ยำนา ปลาข่อน
หนุ่มสาวย้อน ฟ้อนระบำลำแคน พี่น้องเอ้ย

เดือนสิบสองคองหนาว ลมพัดวี
ผู้มีคู่  ชู้นอนซ้อน ออนซอนฝัน
ผู้โสดนั้น เที่ยวกันดั้นหาคู่
ไผบ่มีคู้ซ้อน นอนหนาวกายสั่น
สุขลืนล้ำ เมืองคน แดนอิสาน
เป็นตำนาน ความหลัง ยังอยู่สืบเท่า
บ่ว่าหนุ่มหรือเฒ่า ฝูงคนเฮาม่วนชื่น
ฟื้นฮีตคลอง เมืองบ้านจำไว้อย่าสิลืม พี่น้องเอ้ย
 
 
สาธุการบทความนี้ : 323 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  04 ส.ค. 2550 เวลา 11:30:42  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)