ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
ทางหลวงกว้างสังมาเทียวตั้งแต่ขอก หมกปลาแดกตั้งโจ้โก้สังมาจ้ำแต่ตอง แปลว่า ทางกว้างขวาง แต่เดินเฉพาะริมทาง หมกปลาร้าเหลือมากมาย เหตุใด เอาข้าวเหนียวจ้ำแต่ใบตอง หมายถึง มีของดีมีค่า แต่ไม่รู้คุณค่า ไม่นำมาใช้ประโยชน์


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1065) ทางเจริญ-ทางเสื่อม  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     เกิดเป็นคนควรทำความดีเอาไว้  อย่าฝักใฝ่ทางอบาย
ทางเจริญมีหลากหลาย  อย่าใกล้กายในทางชั่ว

คันคนทำดีกันถ้วนทั่ว  ประเทศไทยเจริญแน่
คันมัวเพลินนำตั้งแต่ ผลประโยชน์มักได้  ภัยฮ้ายสิแล่นเถิง...
พี่น้องเอ้ยทำความดีแม้ไม่ได้รับผลทันที แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญ

เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 277 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  03 ส.ค. 2552 เวลา 22:05:06  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1066) ลูกผู้หญิง  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     เกิดเป็นหญิงให้รักษาเกียรติภูมิตนเองไว้  อย่าใจไวมักง่าย
ติดตามสอยห้อยนำชาย  แนวอับอายขายหน้าเล่าตนเจ้าอ่าเหล่าทำ

สิ่งประเสริฐเลิศล้ำ  ให้หมั่นทำสิงามเด่น
ไผไผเห็นเพิ่นกะหย่อง แซซ้องหย่องว่าดี....นางเอ้ยเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด
มักง่ายใจเร็วคนเขาดูถูกเหยียดหยาม

เซียงน้อย หน้องข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 274 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  03 ส.ค. 2552 เวลา 22:13:18  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1067) ความไม่แน่นอน  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     แม้แต่เครื่องบินที่เคยบินอยู่เทิงฟ้า กะยังเซถลาชนหอคอยบังคับเก่า
เคยบังคับเครื่องบินขึ้นลงทุกแลงเช้า  มาเกิดเรื่องเศร้าถืกย้อนชน
คนโดยสารฮ้องโฮจ้น  ฟังเสีงคนเพิ่นแตกตื่น
บางพ่องหลับบางพ่องตื่น  พอแต่ฮู้เมื่อขึ้นตาแจ้งกะแฮ่งงง

เครื่องบินไถลเลยโค้ง  ออกจากรันเวย์เซเข้าใส่
หอบังคับการบินขนาดใหญ่  ชนเข้าไปดังก้องคนโฮฮ้องพ่องวิ่งหนี
เหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นจั่งซี่  คงบ่ดีน้อคักแน่
หลายฝ่ายต้องออกมาซ่อยแก้ รักษาซื่อเสียงไว้ให้งดงาม...
พี่น้องเอ้ย


              เพิ่นเคยบังคับเครื่องบินมามากต่อมาก พอเพิ่นเก่ามา(เบิดอำนาจ)มาถืกเครื่องบินแล่นซนน้อ
คนที่มีอำนาจบาทใหญ่ ให้เบิ่งไว้แน่เด้อ นี่คือความบ่แน่นอนครับ

เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 316 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ส.ค. 2552 เวลา 10:28:56  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ลูกขุนหาญ    คห.ที่1068) มูลมัง  
  ศิษย์พี่ใหญ่

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 07 มี.ค. 2552
รวมโพสต์ : 196
ให้สาธุการ : 130
รับสาธุการ : 385,510
รวม: 385,640 สาธุการ

 
ลูกขุนหาญมาเผยผ่านกลอนผญา
กาลเวลาค่ำโค้งลงแต้ม
แกมกลอนต้านคำขานให้คุ้มข่วง
ท่านทั้งปวงอ่านแล้วได้เห็นพ้อซ่อยต่อเติม
พอได้เสริมสอนสร้างวิถีทางอีสานเก่า
มรดกแต่เค้าโบราณเถ่าเพิ่นว่ามา
ฮอดภาคหน้าคนได้ส่าลือไกล
แดนอีสานของไทยได้ส่องใสเสมอแก้ว
แนวดีนั้นเอามาปันน้องพี่
ผู้มีดีอย่าเซื่องส่นพาไปซ้นเซื่องอำ
อีกฝ่ายก้ำทุกท่านผู้เทียวทาง
อย่าได้วางคำเสยเพิกเลยคันผิดเพี้ยน
ให้เจ้าเวียนมาท้วงหาแนวปรุงมาเติมต่อ
นัวบ่อพอแซบซ้อยเอาเกลือต้อยตื่มตาม
เปรียบคือดังเข้าน้ำภาชโภชน์อาหาร
หากมีหวานเค็มขมส่มจางจริงแท้
พากันแปรแปลงสร้างหาทางเติมตื่ม
อย่าฟ้าวลืมละไว้ไลม้างห่างกัน แท้แหลว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 249 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ส.ค. 2552 เวลา 19:07:25  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ลูกขุนหาญ    คห.ที่1069) ของฝาก  
  ศิษย์พี่ใหญ่

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 07 มี.ค. 2552
รวมโพสต์ : 196
ให้สาธุการ : 130
รับสาธุการ : 385,510
รวม: 385,640 สาธุการ

 
มาแล้วเด้อ พี่น้อง ข่อยเอาของมาฝาก.
มีหลายหลากอั่งล้น เต็มเป้ ไถ่ถง
หมากไฟดงหมากขามป้อม สีหอมหอมดอกสะมั่ง
ขากั่งจั่งแมนอึ่งย่าง เห็ดกระด้างดอกจั่งหู
นำขอนผู๋ข้อยเก็บได้ เห็ดไคเทิงละโงก
กายป่าโคกหมากหว่าเก็บมาต้อนหมู่สาว
สีขาวขาวเอามาเอ้ สะเลเตดอกหอมอ่อน
พีพ่วนแดงอ้อนต้อน เอามาพร้อมพร่ำกัน
นอกจากหั่นมีหมกส่มปลาขาวนา ปลาแดก  
เทิงพ่องแตกใส่ส่ง เหม็นตึ้มทั่วกาย
เอามายายมวลเจ้า ผักกะเดายอดอ่อนอ่อน
เทิงส้มต่อนกะพ่องนั้นหัวเกาะคั้น ว่างเมื่อวาน
เทิงผักหวาน ผักเสี่ยน เต็มกระเบียนพาถาด
มาแม้ป๊าด..พี่น้อง มาเอาไว้ถ่าใส่แลง..โอยยเมื่อยยยย..ฮึ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 312 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ส.ค. 2552 เวลา 19:13:47  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  มูนมังอีสาน    คห.ที่1070)  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : ชัยภูมิ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 ก.ค. 2552
รวมโพสต์ : 57
ให้สาธุการ : 75
รับสาธุการ : 27,980
รวม: 28,055 สาธุการ

 
เพิ่นว่าถิ่นอีสานแล้งกะแล้งตั่งแต่ฝนซัวน้ำใจคนอีสานนั้นบ่มีวันแล้งเสียงพิณเสียงแคนฮ่าวเสียงกลองยาวดังตุ้มเติ่นพิณแคนแท่นวิทย์จั่งได่เอิ้นพี่น้องมาซอยเชียร์

 
 
สาธุการบทความนี้ : 286 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ส.ค. 2552 เวลา 19:51:09  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1071) ขอให้ทุกๆท่านปลอดภัย  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     ขออวยพรให้ผู้โดยสารเครื่องของลำนี่  ปลอดภัยดีสาเด้อท่าน
ท่านที่อยู่โรงพยาบาล  และผู้เดินทางกลับบ้านขอทุกท่านอย่าเศร้าหมอง
ได้พบญาติพี่น้อง  เทิงมีขวัญกำลังใจดีอย่าหนีผ่าย

มีกำลังสู้ต่อไป งานในหน้าที่เวียกบ้านขอทุกท่านจงเจริญ
นี่หละน้อเพิ่นจั่งเอิ้น  ปาฏิหาริย์ ซ่ากันถั่ว
เครื่องบินชนท่อนหัว  อันท่อนกลางและท่อนท้าย ปลอดภัยได้ แม่นสุคน...
ท่านผูโดยสารเอ้ย

            ขออวยพรให้ท่านผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ จงปลอดภัย
มีพลานามัยแข็งแรงทุกท่านครับ

เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 275 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  05 ส.ค. 2552 เวลา 21:51:14  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  หนหวย    คห.ที่1072) เบื่อการเมือง  
  ศิษย์พี่

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 28 พ.ค. 2552
รวมโพสต์ : 77
ให้สาธุการ : 25
รับสาธุการ : 144,470
รวม: 144,495 สาธุการ

 
   นักการเมืองทุกมื้อนี้ไกลห่างคุณธรรม
เข้าไปนั่งในสภาหวังแต่กินเมืองบ้าน
บ่มีกลัวเกรงย้านปวงประชาสิเห็นเงื่อน
พากันเวียนเปลี่ยนเข้าถ่าเป็นเจ้านั่งกิน
   พวกที่ใส่เสื้อนอกมีนามท่าน ส.ส.
นั่งชูคอในสภาถ่าเอาแต่เงินล้าน
บ่คิดอ่านการสร้างแปรงเมื่องให้เฮืองฮุ้ง
เพราะใจเขามาดมุ่งหาเงินล้านใส่กระเป๋า
   เป็นตาชังตั้งแต่พวกเยื้อแย่งรัฐมนตรี
กัดกันเองในสภาปานกันกับหมาว้อ
บ้างพอมีเงินทุ่ม บ้างกะลุ่มคือหมาหมู่
เบิ่งเอาดูพี่น้องบ่สนปากท้องของหมู่เฮา
   บ้านเมืองเกิดเดือดฮ้อนหย้อนคนห่างศีลธรรม
ใจบ่อนำคำสอนพุทธองค์มาใช้
มีแต่พาโลฮ้ายเห็นแก่โตใจต่ำ
คำพุทธองค์บอกไว้บ่น้อมไว้ใส่มะโน

 
 
สาธุการบทความนี้ : 257 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  06 ส.ค. 2552 เวลา 00:26:33  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1073) มนุษย์ขี้หญ้า  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     อันว่าแนวขี้หญ้า   มักเกิดมาแซมแกมหมู่
สร้างความรำคาญให้อีพ่อตู้แม่ตู้  อยากหลกถิ่มให้เป่าแปน
คนอยู่ในเขตแคว้น   แดนโลกเฮาหากแตกต่าง
บ้างคิดหาหนทางพัฒนาต่อสู้  ต้านแนวพังเพฮ้างให้ห่างหนี

แต่ว่าคนทุกมื้อนี่  มากลับทางกันผันเปลี่ยน
มีแต่วนแต่เวียน  หาประโยชน์หม่องได้ เอาดีให้ใส่ตัว
โยนความผิดความชั่ว  ให้คนเขาได้หมองหม่น
หอบเอาดีใส่ตน  ขนแต่แนวชั่วฮ้าย  ไปป้ายผู้อื่นเขา...
พี่น้องเอ้ย

เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นระวังบาปกรรมบ้างนะ
เซียงน้อย  หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 280 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  09 ส.ค. 2552 เวลา 12:22:25  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1074) อย่าเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่น  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     อย่าประพฤติตนได้   เป็นคนแตกแถวแนวบ่แม่น
ให้สามัคคีแนบแน่น  คือแก่นแท้มนุษย์คน
สิมีสุขลื่นล้น   เกิดเป็นคนอย่าแตกหมู่

อย่าเหยียดหยามลบลู่  ปินขึ้นขี่คอท่านว่าโตนั่นวิเศษหลาย
ปู่ย่าลุงเทิงเอื้อยอ้าย  คนทั้งหลายเขากะหน่าย
เทียวประจบสอพลอนาย  เว้าเอาดีอวดตนได้  ไผสิหย่องว่าดี....
คนเฮาเอ้ย

เทียวเว้าเอาดีใส่ตัว โยนชั่วให้คนอื่น บ่แม่นแก่นแท้ของคนเด้อ
เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 274 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  12 ส.ค. 2552 เวลา 05:59:57  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)