ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562:: อ่านผญา 
อย่าได้เห็นของฮ้ายเป็นดีมีค่า อย่าได้เห็นด่านด้าวแดนกว้างว่าแปน แปลว่า อย่าได้เห็นของร้ายเป็นของดีมีค่า อย่าได้เห็นป่าดงว่าไม่รก หมายถึง ควรเห็นบาป บุญ คุณ โทษ ตามความเป็นจริง


  ล็อกอินเข้าระบบ  
ชื่อ ::
รหัสผ่าน::
*จำสถานะ
 
  วิถีชีวิตชาวอีสาน  
       ดินแดนอีสาน มีวัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ท่ามกลางความแร้นแค้น ชาวอีสาน มีความเป็นอยู่เช่นไร ใช้ชีวิตอยู่เช่นไร สร้างศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเช่นไรขึ้นมา

     แต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่ อาจมีวิถีชิวิต ความเป็นอยู่ ที่แตกต่าง ตามลักษณะพื้นที่ หรือธรรมชาิติที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด ล้วนคือวิถีชิวิตแห่งชาวอีสาน

     เชิญทุกๆท่าน ร่วมเขียนบทความ เรื่องสั้น เล่าวิถีชิวิต ความเป็นอยู่แห่งชาวอีสาน ได้แล้วครับ...หมายเหตุ
1. ข้อความที่โพสต์ทั้งหมด เกิดจากการส่งโดยผู้อยู่ทางบ้าน ทางผู้ดูแลฯ มีหน้าที่คัดกรอง แต่ไม่100%
2. ทางผู้ดูแลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ลบข้อมูล ตามพิจารณาเห็นสมควร

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ตอบกระทู้  
  โพสต์โดย   มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ  
  มังกรเดียวดาย    คห.ที่1045)  
  มหาเซียน

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกชมรมฯ
เข้าร่วม : 03 มี.ค. 2550
รวมโพสต์ : 3,638
ให้สาธุการ : 8,145
รับสาธุการ : 4,549,620
รวม: 4,557,765 สาธุการ

 
เป็นตาสะออนแท้ๆ การเผยแพร่วัฒนธรรม
สร้างคุณงามความดี บารมีสิส่งยู้
คนบ่ฮู้สิได้ฮู้ คนบ่ดูสิได้ฮ่ำ
ฮิ่นตรองฮีตคองธรรม นำชีวีให้ดีขึ้น ภายหน้ากว่าแต่หลัง

อ้ายเซียงน้อยบ่หยุดยั้ง ทำความดีสานสืบต่อ
ให้พ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านได้เพิ่งพา
วาสนาคนเฮานี่ บ่คือกัน นั่นกรรมเก่า
ชาตินี้บ่สร้างเอา บ่สั่งสมบุญไว้ ผลาน้อยแฮ่งจ่อยลง..
ซั่นแหลว

 
 
สาธุการบทความนี้ : 827 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.ค. 2552 เวลา 13:12:07  
  www    offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1046) อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     มื้อนี่เปรียบดั่งวันประกาศก้อง  ของพระพุทธองค์ทรงสอนสั่ง
ธรรมจักรฯ  ก่อตั้ง  สัจจะธรรมแท้แก่หมู่คน
ทุกข์  คือการเริ่มต้น  ของคนทุกหมู่เหล่า
สมุทัย คือรากเหง้า ของความทุกข์เศร้าหากต่างกัน

อัน นิโรธ ว่านั่น คือน้ำดับไฟ ทุกข์ไกลห่าง
มรรค กะคือหนทาง ชี้ให้เฮาหลีกพ้น ทุกข์ทนนั่นกะห่างหนี
พระพุทธองค์ทรงสอนชี้  บอกคนดีอย่าประมาท
ให้ฉลาดรอบรู้  ฮู้ทันไว้  ทุกข์บ่มี.....
พี่น้องเอ้ย

วันเพ็ญเดือน ๘ (อาสาฬหบูชา) เป็นวันแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนตลอดไปครับ


เซียงน้อย หนองข้อง
ผู้เติบโตจากข้าวก้นบาตรครับ

 
 
สาธุการบทความนี้ : 265 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.ค. 2552 เวลา 15:40:09  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  อั้ม เมืองอุบลคนพิบูล    คห.ที่1047)  
  ศิษย์พี่ใหญ่

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 เม.ย. 2552
รวมโพสต์ : 156
ให้สาธุการ : 240
รับสาธุการ : 209,790
รวม: 210,030 สาธุการ

 
เป็นผู้น้อยยังบ่ฮู้ ความรู้ยังบ่หลาย กะพอได้อาศัยอ้ายน้อง

อีสานจุฬาฯ ท้งผอง ให้ฮู้ป่องคองอิสาน บ่ว่าสิเป็นตำนาน

สืบสานแต่คราวกี่ ทั้งฮู้ดีข่าวโลกปัจจุบันทันด่วน

ขออภัยม่วนหมู่เจ้า บ่ค่อยเข้าดอกมายาม เนื่องว่างานการนั้น

ยังมาพันดอกปันส่วน เฮ็ดม่วนเวลานั่นเหลือสั่นแม่นคักหลาย . . แม่นอ้ายเอย

 
 
สาธุการบทความนี้ : 253 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.ค. 2552 เวลา 17:03:10  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1048) บัว 4 เหล่า ของพระพุทธองค์  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
       พระพุทธองค์ทรงแยกไว้  ว่าบัวกอใหญ่ของคน
อย่าสุได้สับสน   ค่าของคนต่างกันแท้
บัวพ้นน้ำแท้แล้   เปรียบคนยิ่งใหญ่อรหันต์
บัวปริ่มน้ำ ตามเร็วพลัน  หากขยันเพิ่งธรรมไว้

บัวอยู่น้ำลุ่มใต้  กะมีโอกาสยิ่งใหญ่หากไฝ่อบรม
แต่ บัวอยู่ในโคลนตม อย่าป่วยการไปสอนชี้
อันว่าเหล่ามนุษย์นี่  มีบาปบุญนำหนุนส่ง
รสพระธรรมของพระพุทธองค์ ทรงแสดงส่องแสงจ้า  ให้พุทธศา-สนิกชนได้ แม่นได้ไต่ตาม...
ญาติธรรมเอ้ย

อ้ายเซียงน้อย ผู้ปํญญาหน่อย
วันเพ็ญเดือน ๘ (อาสาฬหบูชา) ขออวยพรให้พี่น้องชาวชมรมอีสานจุฬา
จงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกถ้วนหน้าครับ
สาธุ
เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 323 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  07 ก.ค. 2552 เวลา 17:42:39  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  อั้ม เมืองอุบลคนพิบูล    คห.ที่1049)  
  ศิษย์พี่ใหญ่

ภูมิลำเนา : อุบลราชธานี
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 01 เม.ย. 2552
รวมโพสต์ : 156
ให้สาธุการ : 240
รับสาธุการ : 209,790
รวม: 210,030 สาธุการ

 
ฟังเบิ่งเซียนผญา อ้ายเซียงน้อยหนองข้อง

เจ้ามาป่องคักแน่ จะแม่นดีแท้ๆๆ ซ่อยเผยแพร่ศาสนา

เข้าพรรษาปีนี้ ชวนน้องพี่ฮ่วมกัน ตามที่รัฐฯ รณรงค์

ถั่งพระสงฆ์เพิ่นเคยเว้า เชิญมาฮ่วมกันเข้า "งดเหล้าเข้าพรรษา" พี่น้องเอย...

 
 
สาธุการบทความนี้ : 335 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  08 ก.ค. 2552 เวลา 13:12:34  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1050) ออกกำลังกาย  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
     มื้อนี่เซียงน้อยไปออกกำลังกายกลางแจ้ง  เพื่อเอิ้นแฮงเข้ามาสู่
บ่อยากนอนขดคี่ขู้  บิดกายเกี้ยวอยู่บ่อนนอน

วอมร่างกายให้อุ่นฮ้อน  ตามคุณหมอพร่ำสอนทุกเช้าค่ำ
เลยเฮ็ดนำตามคุณหมอแนะไว้  เพื่อหวังให้อยู่สบาย....
บ่าวแคนเอ้ย

ยามมื้อแลงอากาศเย็นๆ ปั่นจักรยานเล่นไปตามถนน
เบิ่งวิว เบิ่งทุงนา มีความสุขดีครับ บรรยากาศแตกต่างกับเมืองหลวง
อยากให้บ่าวแคน มาสูดอากาศบริสุทธิ์ นำเซียงน้อยครับ

เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 314 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  08 ก.ค. 2552 เวลา 20:24:08  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บ่าวแคน    คห.ที่1051) ไฟ้ไหม้..... !!!!!! ไฟไหม้......วงศ์สว่าง ซ.๗  
  ศิษย์น้อง

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 มิ.ย. 2552
รวมโพสต์ : 35
ให้สาธุการ : 500
รับสาธุการ : 87,460
รวม: 87,960 สาธุการ

 


เบิ่งเอาเ้ด้อพี่น้องเอ้ย...
        ...ขาดส่งสารหลายวันแล้ว มีเหตุการณ์แนวเป็นหน่าหน่าย
        เห็นบ่เรื่องฟืนไฟ มันเผาทำลายมอดเมี้ยน เอียนแท้แม่พ่อเอ้ย
  ในซอยเดียวกับผู่ข่า เห็นน้ำตาชาวพารา เทิงแขนขาเพิ่นหล้าหล่อย
   ย้อนทรัพย์สินต่างมอดม้อย  มลายจ้อยเป็นถ่านดิน
        ยังจื่อเหตุการณ์มื้อนั้นได้   อัคคีภัย ใกล้บ้านอยู่
        ป๊าด ..!มันบ่แมนแนวให่ยืนสู่  คนฮู้แล้วแจ้วแล่นหนี
   ผู่ลังคนหยิบได้ ติดมือไปบ่กี่อย่าง   แล่นหลงทิศหลงทาง
   ซอดปล่องพู้นซอดปล่องพี้     คนเฮานี่  หลี้บ่อนต๋าย
        รอเจ้าหน้าที่ มาซ่อยได้ กะลามไปฮอดหลายบ่อน
        เห็นแต่เปลวไฟน้อฮ้อนฮ้อน หมู่คนข่อน ยาดแหย่งทาง
   คิดเห็นใจซุมคะเจ้า บ่มีเงา หม่องซ้นห่ม
   ยามฝนตกฟ้าหลั่นฮ้อง ขนคีงนั่น ดอกสั่นผวา ... จักแม่นกรรมอิหยังน้ออ้ายเซียง
          

    
      ไผ่บ่เจอด้วยตนเองกะบ๋ฮู้เนาะสำหรับการสูญเสียในเหตุการณ์ไฟไหม่
(ตำรวจสัณนิฐานว่า กระแสไฟฟ้ามันฟ้าว เลยแล่นหย่าว ไปทางลัด จากรายงาน
  ท่านสารวัตร แจ้งซุมนักข่าวเป็นแนวนี้)        

 
 
สาธุการบทความนี้ : 333 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ก.ค. 2552 เวลา 01:39:10  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  บ่าวแคน    คห.ที่1052) ทรงคืออยู่ตั้วล่ะ..นักจักรยานทางไกล ทีมซาด (จะแม่นมีความสุข)  
  ศิษย์น้อง

ภูมิลำเนา : ศรีสะเกษ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 03 มิ.ย. 2552
รวมโพสต์ : 35
ให้สาธุการ : 500
รับสาธุการ : 87,460
รวม: 87,960 สาธุการ

 


        บ่ได้ส่งความหาทางเซียงอ้าย กะอย่าฟ้าวคึดหลาย ให่ลดหลั่น
        เทิงมังกรเดียวดายท่าน .. เป็นจั่งได๋น้อ ทางอ้ายเจ้า เวียนเทียนเข้าเอาพรรษา
   พี่น้องเอ๋ย.พี่น้องเอ้ย คันเจ้าอยากสัมผัสแท้ๆ อยากเห็นแจนักปราชญ์ใหญ่
   แวะมาเบิ่งเว็ปอิสานจุฬานี่กะได้ พญาไท้ปราชญ์อิสาน
             อ้ายเซียงเอ้ย..เห็นคำสอนพุทธองค์แล้วนั่น คิดนำแนวบัวสี่เหล่า
              ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คำสอนเว้าจั่งได้เผย
    กะเป็นได้แค่ บัวในน้ำ คึดอ้าวอ่ำมาหลายปี
    ทาวหาทางหลายวิธี อยากขึ่นหนีไปปริ่มน้ำ

              สำนึกถึงกรรมเวรสร่าง คือจั่งวาง ใกล้หม่องบ่า
              คันบ่เอาศีลธรรมหนา ศาสนามาซ่อยหยู้ คือสิบ่ฮู้หม่อง ปล่องสวรรค์ ..น้ออ้าย
    มีแฮงใจหลาย แท้เด้อ้าย เห็นเซียงชาย ส่งความข่าว
    เหลียวเห็นนาก้วง ไหล่หลังเขา เห็นแล้วเซาเมื่อยจ้อย ทางเซียงน้อยอ่อยเชิญชวน...


    
    เบิ่งรูปวิวอยู่บ้านอ้ายแล้ว มีความสุขกว่าเห็น ทางรถไฟฟ้ากับตึกใหญ่ๆในกรุงฯหลาย
           ขออณุญาติอิจฉา ริษยาอ้ายเซียงน้อยแหน่เด้อ จั่งแม่นมีความสุขแท้
                  ( เก็บเงินทองพร้อมมื้อได๋ เจอกันแท้ด่านซ้ายนี่)
                      ...บ่าวแคน....ขอเป็นญาติธรรมนำแหน่เด้อ    

 
 
สาธุการบทความนี้ : 311 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ก.ค. 2552 เวลา 02:48:42  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เทพสุรา    คห.ที่1053)  
  ยอดฝีมือ

ภูมิลำเนา : ชัยภูมิ
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 14 มิ.ย. 2552
รวมโพสต์ : 353
ให้สาธุการ : 2,590
รับสาธุการ : 192,580
รวม: 195,170 สาธุการ

 
หอมหมู่ดวกดอกไม้   กางกีบพิมพ์มหา
คือดอกมีเเมงมด      ไต่ตอมตามก้าน
เผิ่นว่าชาติ             ที่ดวงหอมเเล้ว  
บ่มีเหยดอก            หอมกลิ่น   ได้เเหล่ว
ความหมายเเม่น       ผู้เผิ่นยังท่อฟ้า

 
 
สาธุการบทความนี้ : 239 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  10 ก.ค. 2552 เวลา 22:59:12  
    MySite  offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  เซียงน้อยหนองข้อง    คห.ที่1054) พาลูกหลานไปอบรม  
  ยอดปรมาจารย์

ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สมาชิกภาพ : สมาชิกทั่วไป
เข้าร่วม : 11 เม.ย. 2551
รวมโพสต์ : 731
ให้สาธุการ : 795
รับสาธุการ : 2,651,510
รวม: 2,652,305 สาธุการ

 
        ช่วงวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2552 เซียงน้อยพาลูกศิษย์ไปเข้าค่าย "คนดีศรีจังหวัดเลย" เผิ่นบ่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก กะเลยบ่ได้ เขียนจดหมายหา บ่าวแคน คึดฮอดบ่าวแคน พร้อมด้วยสมาชิกชมรมทุกท่านครับ  


เซียงน้อย หนองข้อง

 
 
สาธุการบทความนี้ : 325 ครั้ง
ให้สาธุการบทความนี้
 
 
  11 ก.ค. 2552 เวลา 15:43:27  
      offline ติดต่อหลังเวที ติดต่อโดยเมล์ ตอบอ้างอิง  
 
  ปราร้านอกไห   ตอบเต็มรูปแบบ || Quick Reply  
  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

   

Creative Commons License
มาเว้าผญากันเด้อพี่น้องเด้อ --- วิถีชีวิตชาวอีสาน (ปลาร้านอกไห --- อีสานจุฬาฯ)