ยินดีต้อนรับสู่ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <-----> มิตรไมตรีเลิศล้ำ วัฒนธรรมอลังการ สร้างตำนานทรางคุณค่า อีสานจุฬาฯร่วมใจอนุรักษ์ <----> ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง สิจูงแขนพาไปเบิ่ง ศิลปวัฒนธรรมยังโจ้โก้ สิไปฮ้างบ่อนจังได๋

ฮีตสิบสอง

        ฮีตสิบสอง คือ จารีต ประเพณี 12 อย่าง อาจเรียกว่า ประเพณี 12 เดือน ก็ได้ เพราะฮีตแต่ละอย่างกำหนดให้ปฏิบัติในแต่ละเดือนครบทั้ง 12 เดือน เดือนใดมีจารีตประเพณีอะไรประจำเดือน นักปราชญ์โบราณได้วางฮีต 12 ไว้ ดังนี้

 
 
 

| หน้าแรก | คลองสิบสี่ |

Copyright © 2001 by The Northeastern Arts & Culture Club
Chulalongkorn University, All rights reserved.
E-mail : isanclub@chula.com