ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 19 มกราคม 2562:: อ่านผญา 
ไม้ลำเดียวล้อมฮั้วบ่ข่วย ไพร่บ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮือง แปลว่า ไม้ลำเดียวล้อมรั้วไม่ได้ ชาวเมืองไม่พร้อมเพรียง บ้านเมืองไม่เจริญ หมายถึง ความสามัคคี พร้อมเพรียง ปรองดองกัน นำความเจริญมาให้

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

     ระบบส่งเมล์ภายในเว็บไซต์ชมรมอีสาน จุฬาฯ

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ