ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 20 กันยายน 2561:: อ่านผญา 
คันได้ขึ้นนั่งบ้านเป็นเอกสูงศักดิ์ อย่าได้โวๆ เสียงลื่นคนทั้งค่าย แปลว่า หากได้เป็นใหญ่ปกครองคน อย่าได้หลงอำนาจ ไม่ฟังความเห็นคนอื่น หมายถึง เป็นผู้นำ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

อีสานจุฬาแฟนคลับ  

     ระบบส่งเมล์ภายในเว็บไซต์ชมรมอีสาน จุฬาฯ

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... อีสานจุฬาแฟนคลับ