ค้นหาภาษาอีสานความหมายภาษาไทย /ภาษาอีสาน::
เรียนรู้ภาษาอีสาน คำต่อคำ ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ || 10 ข้อมูลที่เข้ามาใหม่ || ดัชนีคำศัพท์

คำที่มีในพจนานุกรมหลัก

* ท่านสามารถค้นหาคำที่อยู่ในบริบท และสามารถเทียบเคียงกับรูปประโยคได้

previous next
จากการค้นหาพบว่ามีจำนวน 2135 ข้อมูล จากจำนวนหน้าทั้งหมด 72 หน้า ดังรายการต่อไปนี้
ภาษาอีสาน ความหมาย อ้างอิงจังหวัด บทบรรยายโดย
บ่ฟังควม ไม่เชื่อฟัง(คำสอน) หนองคาย อ่อนดี
บ่ม่วน ไม่สบาย ศรีสะเกษ พวงเพ็ชร มีบุญ
บ่มัก ไม่ชอบ เพชรบูรณ์ ลาวหล่ม
บ่มีแนวเฮ็ด ไม่มีอะไรจะทำ/ว่าง นครพนม บ่าวน้อย
บ่มีหยัง /บ่มีอิหยัง ไม่มีอะไร มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่มีหยัง/บ่มีอิหยัง/บ่มีสัง/บ่มีเผียง/บ่มีพิสัง ไม่มีอะไร มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่เมือ/บ่เมีย ไม่กลับ (บ้านหรือทีอยู่อาศัยหรือที่จากมา) เมือ แปลว่า กลับ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่แม่ง ไม่ใช่ อีสานทั่วไป สุรพร
บ่ยาก ง่าย/ ไม่ยุ่งยาก/ไม่มีปัญหา มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่แล้ว ไม่เสร็จ/ไม่ยอมหยุดหรือไม่ยอมเลิก มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บวกน้ำ แอ่งน้ำเล็กๆ อุดรธานี aniwat simthawee
บวง , บ่วง (ศีขรภูมิ) ช้อน สุรินทร์ ใบไผ่
บ่วง ช้อน Spoon ร้อยเอ็ด บ่าวหน่อ เมืองพลาญ
บ่วง ช้อน ขอนแก่น p
บ่วง ช้อน กาฬสินธุ์ จารุวรรณ
บ่วง ช้อน หนองคาย คีย์
บ่หลาบ ไม่เข็ด ไม่หลาบจำ หลาบ มาจากคำว่า เข็ดหลาบ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่หลาย ไม่มาก/ไม่เยอะ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่หันบ่แฮง ไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยอยู่เรื่อย มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่หัวซา ไม่ใส่ใจ/ไม่สนใจ/ไม่อาลัยไยดีด้วย /ไม่เอาใจใส่ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่แหม่นของข่อย ไม่ใช่เรื่องง่าย หมายถึง กว่าจะได้ ต้องทนยากลำบาก มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่แหม่น ไม่ใช่ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่ให้แล้ว ไม่ยอม และก็ยอมไม่ได้ เป็นไงเป็นกัน จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด สุรินทร์ พ่อใหญ่หนู
บ่ให้แล้ว ไม่ยอม,ต้องเอาเรื่องให้ได้,ไม่ยอมเด็ดขาด, สุรินทร์ พ่อใหญ่หนู
บ่อนเข็ด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นที่น่ายำเกรง หรือเป็นที่เคารพนับถือ/ ที่สูงควรแก่การเคารพ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่อนอยู่บ่อนเซา ที่พักที่อาศัย มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่อน ที่นอน นครราชสีมา สัตตบุษย์
บ่อย่า/บ่อย่าบ่เซา ไม่เลิก ไม่หยุด ไม่ยอมเลิก ไม่ยอมหยุด มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่อยากขีน ขีน หมายถึง ขัด ขัดข้อง ไม่เห็นด้วย อีกความหมายหนึ่งคือ ไม่พอใจไม่ชอบใจ บ่อยากขีน = ไม่อยากขัดใจ บ่ขีน หมายถึง ไม่ขัดข้อง มุกดาหาร จารย์ใหญ่
บ่อยาก ไม่อยาก/ไม่ต้องการ มุกดาหาร จารย์ใหญ่
       
หน้าก่อน || หน้าถัดไป

แสดงผลหน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72]
เหมิดแล้วเด้อ


ใช้เวลาในการประมวลผล 0.0421 วินาที
เขียนภาษาอีสานมื้อละคำเพิ่มหม่องนี่เด้อ