ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559:: อ่านผญา 
เป็ดไก่ยังฮู้หาเหยื่อป้อนเลี้ยงคาบชีวังโต ส่วนว่าเฮาเป็นคนอย่าสิดูดายดู้ แปลว่า เป็ดไก่ยังรู้จักหาอาหารกินเลี้ยงชีวิตตน เราเป็นคน อย่าได้นิ่งดูดาย น่าอายเป็ดไก่ หมายถึง พึงขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ภาษาอีสาน วันละคำ  

แสดงทั้งหมดครับ
ค้นหาภาษาอีสานความหมายภาษาไทย /ภาษาอีสาน::
เรียนรู้ภาษาอีสาน คำต่อคำ ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ || 10 ข้อมูลที่เข้ามาใหม่ || ดัชนีคำศัพท์

ภาษาอีสาน 10 คำจากข้อมูลทั้งหมด 2127 คำ ดังรายการต่อไปนี้
previous next
คำที่ 941 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่หลาบ

ภาษาอีสานคำว่า..บ่หลาบ
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่เข็ด ไม่หลาบจำ หลาบ มาจากคำว่า เข็ดหลาบ
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 02-12-2010 04:41:32

ตัวอย่าง

บ่หลาบ คือ ไม่เข็ด ไม่หลาบจำ หลาบ มาจากคำว่า เข็ดหลาบ

แก้ไขข้อความ
คำที่ 942 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่หลาย

ภาษาอีสานคำว่า..บ่หลาย
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่มาก/ไม่เยอะ
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 11-07-2010 05:12:31

ตัวอย่าง

มีคนไปบ่หลาย

แปลว่า มีคนไปไม่มาก

แก้ไขข้อความ
คำที่ 943 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่หันบ่แฮง

ภาษาอีสานคำว่า..บ่หันบ่แฮง
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยอยู่เรื่อย
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 09-09-2010 12:05:58

ตัวอย่าง

ป้าเผิ่นบ่หันบ่แฮงปานใด๋

แปลว่า ป้าแกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร

แก้ไขข้อความ
คำที่ 944 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่หัวซา

ภาษาอีสานคำว่า..บ่หัวซา
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ใส่ใจ/ไม่สนใจ/ไม่อาลัยไยดีด้วย /ไม่เอาใจใส่
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 09-09-2010 12:43:40

ตัวอย่าง

บอกแล้วมันบ่หัวซา กะปล่อยมันไป

แปลว่า บอกแล้วมันไม่สนใจ ก็ปล่อยมันไป

แก้ไขข้อความ
คำที่ 945 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่แหม่นของข่อย

ภาษาอีสานคำว่า..บ่แหม่นของข่อย
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ใช่เรื่องง่าย หมายถึง กว่าจะได้ ต้องทนยากลำบาก
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 20-07-2010 17:35:45

ตัวอย่าง

ใช้เงินให้ประหยัดแหน่ กว่าสิได้มา หาบ่แหม่นของข่อย

แปลว่า ใช้เงินให้ประหยัดหน่อย กว่าจะหาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย

แก้ไขข้อความ
คำที่ 946 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่แหม่น

ภาษาอีสานคำว่า..บ่แหม่น
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ใช่
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 23-12-2009 03:09:20

ตัวอย่าง

เจ้าว่าแหม่นหรือบ่แหม่น
แปลว่า คุณว่าใช่หรือไม่ใช่

แหม่น แปลว่า ใช่/ใช่แล้ว
แหม่นบ่ แปลว่า ใช่ไหม/ใช่หรือเปล่า
แหม่นบ่แหม่น แปลว่า ใช่หรือไม่ใช่

แก้ไขข้อความ
คำที่ 947 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่ให้แล้ว

ภาษาอีสานคำว่า..บ่ให้แล้ว
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ยอม และก็ยอมไม่ได้ เป็นไงเป็นกัน จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อ้างอิงจังหวัด :: สุรินทร์
จากคุณ::พ่อใหญ่หนู
เมื่อวันที่:: 13-02-2009 17:06:02

ตัวอย่าง

บ่ให้แล้ว แปลว่า ยอมไม่ได้เด็ดขาด ไม่ยอมเป็นไงเป็นกัน จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เช่น นายดำ ไปหอมแก้ม นางสาวขาว ฝ่ายพ่อแม่ของนางสาวขาวบอกว่า งานนี้ข่อยบ่ให้แล้ว ต้องมีการปรับไหมกัน ต้องเสียผีกัน หรือฟัองร้องเอาผิดทางอาญากัน คือความหมาย \"บ่ให้แล้ว\"

แก้ไขข้อความ
คำที่ 948 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่ให้แล้ว

ภาษาอีสานคำว่า..บ่ให้แล้ว
ความหมายตรงๆ ====>
ไม่ยอม,ต้องเอาเรื่องให้ได้,ไม่ยอมเด็ดขาด,
อ้างอิงจังหวัด :: สุรินทร์
จากคุณ::พ่อใหญ่หนู
เมื่อวันที่:: 15-01-2010 12:56:01

ตัวอย่าง

เช่น บ่าวหน่อไปจับมือถือแขนสาวสำน้อยในหมู่บ้าน ผู้หญิงอาจจะพอใจบ่าวหน่อเพราะรูปหล่อการศึกษาดี แต่ว่า พ่อแม่ของสาวสำน้อยบอกว่า \"บ่ให้แล้ว\" คือไม่ยอม งานนี้ต้องเอาเรื่อง..ไม่ยอมเด็ดขาด.. ยกเว้นเสียแต่ว่าบ่าวหน่อจะไปขอแต่งกับสาวสำน้อย

แก้ไขข้อความ
คำที่ 949 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่อนเข็ด

ภาษาอีสานคำว่า..บ่อนเข็ด
ความหมายตรงๆ ====>
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นที่น่ายำเกรง หรือเป็นที่เคารพนับถือ/ ที่สูงควรแก่การเคารพ
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 24-11-2010 16:10:32

ตัวอย่าง

เจ้าไปอยู่ต่างบ้าน บ่อนเข็ดให้ยำ บ่อนขะลำให้ย้านเด้อ

แปลว่า ไปอยู่ต่างบ้าน สถานที่สำคัญให้ยำเกรง ให้รู้จักกลัวในกฎระเบียบ

(สอนให้รู้จักที่ต่ำที่สูง รู้จักกฎระเบียบ มีสัมมาคารวะ)

คนที่รู้จักประพฤติตามนี้ย่อมอยู่เป็นสุข ดังคำว่า

เจียมผีเฒ่า เจียมเจ้ายืน ความหมายคือให้รู้จักเจียมพึงระวังตัวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

แก้ไขข้อความ
คำที่ 950 ภาษาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า บ่อนอยู่บ่อนเซา

ภาษาอีสานคำว่า..บ่อนอยู่บ่อนเซา
ความหมายตรงๆ ====>
ที่พักที่อาศัย
อ้างอิงจังหวัด :: มุกดาหาร
จากคุณ::จารย์ใหญ่
เมื่อวันที่:: 31-07-2010 12:36:15

ตัวอย่าง

ไปเที่ยวเทื่อนี้ มีบ่อนอยู่บ่อนเซาบ่ล่ะ

ความหมาย ไปเที่ยวครั้งนี้ มีที่พักไหมล่ะ

บ่อน แปลว่า ที่ เช่น บ่อนนั่ง -ที่นั่ง บ่อนนอน-ที่นอน

แก้ไขข้อความ
แสดงผลหน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213] เหมิดแล้วเด้อ


ใช้เวลาในการประมวลผล 0.0883 วินาที
เขียนภาษาอีสานมื้อละคำเพิ่มหม่องนี่เด้อ
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ภาษาอีสาน วันละคำ