ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560:: อ่านผญา 
แม่นสิบินเทิงฟ้าเวหากะตามช่าง แม่นสิหออยู่ฟ้ากะลงม้วนแผ่นดิน แปลว่า ถึงจะสามารถบินบนฟ้า หรือจะเหาะเหินเดินอากาศได้ สุดท้ายร่างกายก็ต้องกลับลงสู่ดิน หมายถึง ไม่มีใครหนีพ้นจากความตายได้

ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา  

ฟังเพลงโปงลาง
ฟังเพลงโปงลาง  
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา