ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2562:: อ่านผญา 
ตีเจ็บแล้วแสนสิออยกะปานด่า แม่นว่าเว้าจ้อยจ้อยกะปานไม้แดกตา แปลว่า ตีเจ็บแล้ว ปลอบโยนทีหลัง คนฟังก็ว่าด่า แม้จะอธิบายเหตุผลยืดยาว ก็เหมือนเอาไม้ทิ่มตา หมายถึง ทำผิดพลาดแล้ว จะแก้ไขให้เหมือนเดิมยาก

ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา  

ฟังเพลงโปงลาง
ฟังเพลงโปงลาง  
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา