ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557:: อ่านผญา 
ไผเฮ็ดดีให้ซอยยู้ ซอยซูอย่าย่านลืน ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ซอยกัน แปลว่า ใครทำดีให้ช่วยส่งเสริมอุ้มชู อย่ากลัวจะได้ดีเกินตน ใครทำผิด ก็ให้ช่วยบอก และหาทางแก้ไข หมายถึง ส่งเสริมคนทำดี อย่าอิจฉาริษยา บอกกล่าวตักเตือนคนทำผิด

ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา  

ฟังเพลงโปงลาง
ฟังเพลงโปงลาง  
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา