ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 16 เมษายน 2557:: อ่านผญา 
วาจาเว้า ของซุมเฮาอย่าได้ห่าง ถึงสิอยู่ต่างบ้าน ความเว้าอย่าห่างกัน แปลว่า วาจาพูดคุย ของพวกเราอย่าได้เหินห่าง แม้กายจะอยู่ไกลกัน แต่คำพูดอย่าห่างกัน หมายถึง ให้ไปมาหาสู่กัน อยู่เสมอ สานสัมพันธ์กันไว้

ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา  

ฟังเพลงโปงลาง
ฟังเพลงโปงลาง  
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ม่วนซื่นโฮแซว อีสานบ้านเฮา