ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562:: อ่านผญา 
คนหากอาศัยด้วยดอมคนเป็นหมู่ บ่มีไผอยู่ยั้งทอนท้อผู้เดียว แปลว่า คนเรา อยู่ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้(ตั้งแต่เป็นทารก) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยู่เสมอ

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ดนตรีพื้นบ้านอีสาน