ผญา คติสอนใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2561:: อ่านผญา 
แนวว่าทองคำนี้ ตกดินบ่หมองหม่น เอาผ้าฮ้ายห่อไว้ กะยังเลื่อมดังเดิม แปลว่า ธรรมชาติทองคำ ตกดินไม่หม่นหมอง ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขี้ริ้ว ก็ยังผุดผ่องดังเดิม หมายถึง คนจิตใจงาม มีศีลธรรม อยู่ที่ไหนก็งาม

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

ลายเพลงพื้นบ้านอีสาน...ตัวอย่างโน้ตลายเพลง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน---อีสานจุฬาฯ)
ลายเพลงพื้นบ้านอีสาน

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
ตัวอย่างลายเพลงพื้นบ้านอีสาน

 

ตัวอย่างลายเพลงบรรเลงสำหรับวงโปงลาง

๑ ลายโปงลาง

๒ แม่ฮ้างกล่อมลูก

๓ บายศรีสู่ขวัญ

๔ รำเข็นฝ้าย

๕ นกไซบินข้ามทุ่ง

๖ แมงภู่ตอมดอกไม้

๗ น้ำโตนตาด

๘ สีทันดร

๙ ภูไทลำ

๑๐ เต้ยธรรมดา

๑๑ เต้ยโขง

๑๒ เต้ยพม่า

๑๓ เต้ยหัวโนนตาล

๑๔ รำไหว้ธาตุ

๑๕ ลมพัดพร้าว

๑๖ ลมพัดไผ่ (ศรีโคตรบูรณ์)

๑๗ เซิ้งชัยภูมิ(ภูไทสามัคคี)

๑๘ รำตังหวาย

๑๙ ไทภูเขา

๒๐ ลมพัดไผ่ (รำพัด)

๒๑ สาวคอยอ้าย

๒๒ ข้าวต้องลม

๒๓ รำแพรวากาฬสินธุ์

๒๔ รำคอนสวรรค์

๒๕ เซิ้งบั้งไฟ

๒๖ เซิ้งทำนา

๒๗ เซิ้งกาฬสินธุ์

๒๘ เซิ้งภูไทสาวไหม

๒๙ เซิ้งภูไทเกี่ยวข้าว

๓๐ เซิ้งสวิง

๓๑ ชากใบ

๓๒ แมงตับเต่า

๓๓ เซิ้งกะโป๋

๓๔ สังข์สินไซ

๓๕ ลำกล่อมทุ่ง

๓๖ มโหรีอีสาน (ร้อยเอ็ด)

๓๗ มโหรี (กาฬสินธุ์)

๓๘ กนบติงต็อง

๓๙ แหย่ไข่มดแดง

๔๐ ไทภูพาน

๔๑ ซันตรุจ

๔๒ เรือมปัลโจว

๔๓ เมดเล่ย์เรือมปัลโจว

๔๔ ดึงครกดึงสาก

๔๕ ศรีผไทสมันต์

๔๖ ไทยดำรำพัน

๔๗ รำปั้นหม้อ

๔๘ มโนห์ราเล่นน้ำ

๔๙ แข่งเรือ (ส่วงเฮือ)

๕๐ ซำฮะ

๕๑ เวียงจันทน์เวียงใจ

๕๒ ตั๊กแตนตำข้าว

๕๓ ฟ้อนแคน

๕๔ ฟ้อนโหวด

๕๔ ลำเพลิน

๕๕ ลำซิ่ง

๕๖ ลำเดินขอนแก่น

๕๗ นารีศรีอีสาน

๕๘ รำกลองยาว

๕๙ เอ้ดอกคูน

 

ตัวอย่างลายเดี่ยวแคน

๑ ลายสุดสะแนน
๒ ลายใหญ่
๓ ลายน้อย
๔ ลายโป้ซ้าย
๕ ลายสร้อย
๖ ลายเซ
๗ ลายล่องโขง
๘ ลายว่าวติดลม
๙ ลายสาวหยุมแม่
๑๐ ลายสาวหยิกแม่
๑๑ ลายลมพัดพร้าว
๑๒ ลายลมพัดไผ่
๑๓ ลายลมพัดข้าว
๑๔ ลายงัวขึ้นภู
๑๕ ลายรถไฟ

 

ตัวอย่างลายเดี่ยวพิณ

๑ วัวขึ้นภู + ปู่ป๋าหลาน
๒ สุดสะแนน
๓ ลำเพลิน
๔ ลำซิ่ง

 

ตัวอย่างลายเดี่ยวโปงลาง

๑ กาเต้นก้อน
๒ น้ำโตนตาด (เกริ่น)

 

  หน้าก่อน หน้าถัดไป
 
Creative Commons License

ชมรมอีสานจุฬาฯ... ดนตรีพื้นบ้านอีสาน